Επιλέξτε γλώσσα

Δραστηριότητα: Βίζες

Σύνολο φορμών: 11

Έντυπα (11)

Πρόσθετες Οικογενειακές Πληροφορίες
 • Βίζες
 • Αγγλικά

Πρόσθετες Οικογενειακές Πληροφορίες

Πρόσθετες Οικογενειακές Πληροφορίες [IMM 5406]

Αίτηση μόνιμης κατοικίας στον Καναδά
 • Βίζες
 • Αγγλικά

Αίτηση μόνιμης κατοικίας στον Καναδά

Αίτηση μόνιμης κατοικίας στον Καναδά [IMM 0008]

Εφαρμογή σε Χορηγό και Επιχείρηση
 • Βίζες
 • Αγγλικά

Εφαρμογή σε Χορηγό και Επιχείρηση

Αίτηση για Χορηγό και Επιχείρηση [IMM 1344A]

Οικονομικές καταστάσεις
 • Βίζες
 • Αγγλικά

Οικονομικές καταστάσεις

Οικονομική αξιολόγηση [IMM 1283]

Πρόγραμμα 1: Ιστορικό/Δήλωση
 • Βίζες
 • Αγγλικά

Πρόγραμμα 1: Ιστορικό/Δήλωση

Πρόγραμμα 1: Ιστορικό/Δήλωση [IMM 0008 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1]

Πίνακας 3: Οικονομικές Τάξεις
 • Βίζες
 • Αγγλικά

Πίνακας 3: Οικονομικές Τάξεις

Πρόγραμμα 3: Οικονομικές Τάξεις [IMM 0008 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3]

Πρόγραμμα 6 Οικονομικές Τάξεις Επιχειρήσεις Μετανάστες
 • Βίζες
 • Αγγλικά

Πρόγραμμα 6 Οικονομικές Τάξεις Επιχειρήσεις Μετανάστες

Πρόγραμμα 6 Οικονομικές Τάξεις Επιχειρήσεις Μετανάστες [IMM 0008 SCHEDULE 6]

Ερωτηματολόγιο χορηγού
 • Βίζες
 • Αγγλικά

Ερωτηματολόγιο χορηγού

Ερωτηματολόγιο χορηγού [IMM 5540]

Συμφωνία χορηγίας
 • Βίζες
 • Αγγλικά

Συμφωνία χορηγίας

Συμφωνία χορηγίας [IMM 1344B]

Αξιολόγηση των χορηγιών
 • Βίζες
 • Αγγλικά

Αξιολόγηση των χορηγιών

Αξιολόγηση χορηγιών [IMM 5481]

Χρήση εκπροσώπου
 • Βίζες
 • Αγγλικά
 • γαλλική γλώσσα

Χρήση εκπροσώπου

Χρήση εκπροσώπου [IMM 5476]

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.