Επιλέξτε γλώσσα

Τμήμα: Τμήμα Ταχυδρομείων

Σύνολο φορμών: 78

Έντυπα (78)

Παράρτημα I στο CSRF - Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Παράρτημα I στο CSRF - Ινδία

Παράρτημα I του CSRF - Στοιχεία της κατηγορίας II

Παράρτημα II του CSRF - Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Παράρτημα II του CSRF - Ινδία

Παράρτημα II του CSRF - Συμπληρωματικές λεπτομέρειες αίτησης

Παράρτημα III του CSRF - Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Παράρτημα III του CSRF - Ινδία

Παράρτημα III του CSRF - Συμπληρωματικό έντυπο υποψηφιότητας

ΑΠΑAR Μορφή I Ινδία
 • Αγγλικά
 • Χίντι
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

ΑΠΑAR Μορφή I Ινδία

APAR Form II Ινδία
 • Αγγλικά
 • Χίντι
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

APAR Form II Ινδία

APAR Form III Ινδία
 • Αγγλικά
 • Χίντι
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

APAR Form III Ινδία

APAR Έντυπο IV Ινδία
 • Αγγλικά
 • Χίντι
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

APAR Έντυπο IV Ινδία

CN 22 Εναρμονισμένη ετικέτα Ινδία
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

CN 22 Εναρμονισμένη ετικέτα Ινδία

Εναρμονισμένη ετικέτα για ITPS Άρθρο

Συνδυασμένη μορφή παραγγελίας χρημάτων Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Συνδυασμένη μορφή παραγγελίας χρημάτων Ινδία

CSRF - Έντυπο εγγραφής για το άνοιγμα λογαριασμού NPS - Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

CSRF - Έντυπο εγγραφής για το άνοιγμα λογαριασμού NPS - Ινδία

CSRF - Έντυπο εγγραφής για το άνοιγμα λογαριασμού NPS

ΧΧΠΑ Γράμμα κάλυψης - Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

ΧΧΠΑ Γράμμα κάλυψης - Ινδία

Γράμμα κάλυψης για CSRF - από POP SP σε CRA FC (DoP χρήση)

Έντυπο τελωνειακής δήλωσης CN 22 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Έντυπο τελωνειακής δήλωσης CN 22 Ινδία

Τελωνειακή δήλωση CN 22

Έντυπο τελωνειακής δήλωσης CN 23 Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Έντυπο τελωνειακής δήλωσης CN 23 Ινδία

Τελωνειακή δήλωση CN 23

Έξοδος από το εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα λόγω θανάτου - Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Έξοδος από το εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα λόγω θανάτου - Ινδία

Έντυπο αίτησης εξόδου λόγω θανάτου συνδρομητή - Έξοδος από το εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα λόγω θανάτου

Έξοδος από το εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα λόγω πρόωρης εξόδου - Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Έξοδος από το εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα λόγω πρόωρης εξόδου - Ινδία

Έντυπα αίτησης εξόδου Πρόωρο κλείσιμο - Έξοδος από το εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα λόγω πρόωρης εξόδου

Έξοδος από το Εθνικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα Λόγω της Υπεραναγγελίας / Incapaciation - Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Έξοδος από το Εθνικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα Λόγω της Υπεραναγγελίας / Incapaciation - Ινδία

Έντυπα αιτήσεων εξόδου στην ηλικία των 60 ετών - Έξοδος από το εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα Λόγω της υπεραναγγελίας / Incapaciation

Bond αποζημίωση - Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Bond αποζημίωση - Ινδία

Ομόλογα αποζημιώσεων από διεκδικητές

Ινδικό παράρτημα UOS-S12
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό παράρτημα UOS-S12

Έντυπο απόσυρσης για λογαριασμό κατηγορίας ΙΙ - Παράρτημα UOS-S12

Ινδική αίτηση για δάνειο για την ασφάλεια της πολιτικής PLI/RPLI
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδική αίτηση για δάνειο για την ασφάλεια της πολιτικής PLI/RPLI

Έντυπο αίτησης δανείου

Ινδική αίτηση για κάρτα ταυτότητας ταχυδρομείου
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδική αίτηση για κάρτα ταυτότητας ταχυδρομείου

Ινδική αίτηση για την αναθεώρηση της Ταχυδρομικής / Αγροτικής Ταχυδρομικής Πολιτική ασφάλισης ζωής
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδική αίτηση για την αναθεώρηση της Ταχυδρομικής / Αγροτικής Ταχυδρομικής Πολιτική ασφάλισης ζωής

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΗ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ινδική αίτηση για παράδοση ταχυδρομικών / αγροτικών Πολιτική ασφάλισης ζωής
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδική αίτηση για παράδοση ταχυδρομικών / αγροτικών Πολιτική ασφάλισης ζωής

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Ινδική εφαρμογή BNPL
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδική εφαρμογή BNPL

Αίτηση σύναψης συμφωνίας με το Τμήμα Ταχυδρομείων για Υπηρεσίες Ταχυδρομείων / Express / Business Parcel

Ινδικό έντυπο αίτησης για τη λήξη/επιβίωση της πολιτικής PLI/RPLI
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό έντυπο αίτησης για τη λήξη/επιβίωση της πολιτικής PLI/RPLI

Ληξιπρόθεσμη διάρκεια - μορφή οφέλους επιβίωσης

Ινδικό έντυπο αίτησης για όφελος επιβίωσης που οφείλεται στην Πολιτική Διασφάλισης της Προκαταβολής
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό έντυπο αίτησης για όφελος επιβίωσης που οφείλεται στην Πολιτική Διασφάλισης της Προκαταβολής

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΗ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Reception Slip
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Reception Slip

Indian Department of Posts - Αίτηση για Αλλαγή Υποψηφιοτήτων
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Αίτηση για Αλλαγή Υποψηφιοτήτων

Αίτηση τροποποίησης του διορισμού

Indian Department of Posts - Αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικών Διπλής Αποταμίευσης
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικών Διπλής Αποταμίευσης

Αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικών Αποθήκευσης Διπλωμάτων

Indian Department of Posts - Αίτηση για μεταφορά Πιστοποιητικού Ταμιευτηρίου από πρόσωπο σε πρόσωπο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Αίτηση για μεταφορά Πιστοποιητικού Ταμιευτηρίου από πρόσωπο σε πρόσωπο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Αίτηση για μεταφορά πιστοποιητικού αποταμίευσης από πρόσωπο σε πρόσωπο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Indian Department of Posts - Αίτηση για μεταφορά πιστοποιητικών αποταμίευσης
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Αίτηση για μεταφορά πιστοποιητικών αποταμίευσης

Αίτηση για μεταφορά πιστοποιητικών αποταμίευσης

Indian Department of Posts - Έντυπο αίτησης για κλείσιμο λογαριασμού κατά τη λήξη
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Έντυπο αίτησης για κλείσιμο λογαριασμού κατά τη λήξη

Έντυπο αίτησης για κλείσιμο λογαριασμού κατά τη λήξη

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Αίτηση Για την επέκταση του λογαριασμού RD/TD/PPF/SCSS
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Αίτηση Για την επέκταση του λογαριασμού RD/TD/PPF/SCSS

Έντυπο αίτησης Για την επέκταση του λογαριασμού RD/TD/PPF/SCSS

Indian Department of Posts - Αίτηση για την αγορά πιστοποιητικού
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Αίτηση για την αγορά πιστοποιητικού

Έντυπο αίτησης για αγορά πιστοποιητικού

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ανάθεση / Αναδιορισμός Λεπτομέρειες
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ανάθεση / Αναδιορισμός Λεπτομέρειες

Έντυπο εκχώρησης και εκ νέου ανάθεσης

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - ATM Banking Request Form
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - ATM Banking Request Form

ATM ή Intra Operable Netbanking / Φόρμα Αίτησης Κινητής Τραπεζικής

Indian Department of Posts - Authority Επιστολή για το άνοιγμα του λογαριασμού για το ημίχρονο της διαφορετικά Abbled Blind
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Authority Επιστολή για το άνοιγμα του λογαριασμού για το ημίχρονο της διαφορετικά Abbled Blind

Επιστολή της Αρχής για το άνοιγμα λογαριασμού για λογαριασμό των τυφλών με διαφορετική ικανότητα

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Bond Of Redemnity
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Bond Of Redemnity

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Bond Of Redemnity
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Bond Of Redemnity

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Bond Of Redemnity
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Bond Of Redemnity

Indian Department of Posts - Αίτηση υποβολής αιτήσεων για PLI/RPLI (Υπόθεση θανάτου)
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Αίτηση υποβολής αιτήσεων για PLI/RPLI (Υπόθεση θανάτου)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Indian Department of Posts - Ένδειξη συγκατάθεσης για υπηρεσίες άμυνας Προσωπικό για την πληρωμή της Postal Life Insurance (PLI) ανανέωση Premium μέσω της λειτουργίας τους Pay Recovery
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Ένδειξη συγκατάθεσης για υπηρεσίες άμυνας Προσωπικό για την πληρωμή της Postal Life Insurance (PLI) ανανέωση Premium μέσω της λειτουργίας τους Pay Recovery

Έντυπο συγκατάθεσης για τις υπηρεσίες άμυνας Προσωπικό για την πληρωμή της Postal Life Insurance (PLI) ανανέωση Premium μέσω της λειτουργίας τους ανάκτησης αμοιβών

Indian Department of Posts - Form of Exercising Option for Reversion of CWA Policy into EA Policy
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Form of Exercising Option for Reversion of CWA Policy into EA Policy

Ινδικό Υπουργείο Ταχυδρομείων - Ομόλογο Αποζημίωσης
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Υπουργείο Ταχυδρομείων - Ομόλογο Αποζημίωσης

Ομολογία αποζημίωσης για αξίωση θανάτου

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Επιστολή Αποζημίωσης
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Επιστολή Αποζημίωσης

Προσωπική εγγύηση αποζημίωσης για την απαίτηση ληκτότητας/επιβίωσης

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Προσωπικός δεσμός αποζημίωσης για αξίωση θανάτου
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Προσωπικός δεσμός αποζημίωσης για αξίωση θανάτου

Προσωπικός δεσμός αποζημίωσης για αξίωση θανάτου

Indian Department of Posts - Πρόταση για την πολιτική των παιδιών
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Πρόταση για την πολιτική των παιδιών

Indian Department of Posts - Αίτηση διόρθωσης/αλλαγής στο όνομα του κατόχου της πολιτικής ή διόρθωση σε ονόματα/αποδεικτικά ονόματα
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Αίτηση διόρθωσης/αλλαγής στο όνομα του κατόχου της πολιτικής ή διόρθωση σε ονόματα/αποδεικτικά ονόματα

Αίτηση διόρθωσης/αλλαγής κατόχων πολιτικής» Όνομα ή διόρθωση στο Nominees»/Appodites» Όνομα

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Αποταμίευση Τράπεζα Aadhaar Αριθμός Εφαρμογή σύνδεσης
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Αποταμίευση Τράπεζα Aadhaar Αριθμός Εφαρμογή σύνδεσης

Αίτηση σύνδεσης/αποσύνδεσης αριθμού Aadhaar και παραλαβής των παροχών DBT στο λογαριασμό POSB-NCPI/ χαρτογράφηση

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Αποταμιευτήριο
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Αποταμιευτήριο

Έντυπο 13 (υπογραφή)

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Αίτηση για αυτόματη μεταφορά από SB σε RD
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Αίτηση για αυτόματη μεταφορά από SB σε RD

Αίτηση για αυτόματη μεταφορά από SB σε RD

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο αίτηση για την εγκατάσταση διάθεσης επιταγών
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο αίτηση για την εγκατάσταση διάθεσης επιταγών

Αίτηση για τη διευκόλυνση διάθεσης επιταγών

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Αίτηση για Fresh Cheque Book
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Αίτηση για Fresh Cheque Book

Αίτηση για Fresh Cheque Book

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Αίτηση για έκδοση του βιβλίου διπλών περασμάτων
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Αίτηση για έκδοση του βιβλίου διπλών περασμάτων

Αίτηση για έκδοση του Diplicate Passbook

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο αίτηση για δέσμευση της φόρμας
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο αίτηση για δέσμευση της φόρμας

Αίτηση για δέσμευση της μορφής

Indian Department of Posts - Αίτηση αποταμίευσης τράπεζας για την προ-ώριμο κλείσιμο λογαριασμού
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Αίτηση αποταμίευσης τράπεζας για την προ-ώριμο κλείσιμο λογαριασμού

Έντυπο αίτησης για την πρόωρη λήξη του λογαριασμού

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Αίτηση για μεταφορά λογαριασμού
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Αίτηση για μεταφορά λογαριασμού

Αίτηση για μεταφορά λογαριασμού

Indian Department of Posts - Εξοικονόμηση τραπεζικών απαιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της εφαρμογής προστατευμένων αποταμιεύσεων
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Εξοικονόμηση τραπεζικών απαιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της εφαρμογής προστατευμένων αποταμιεύσεων

Ισχυρισμός υπό Προστατευόμενες Αποταμιεύσεις

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Έντυπο 11
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Έντυπο 11

Αίτηση για τη διευθέτηση της υπόθεσης αποθανούσας απαίτησης

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Τράπεζα Ταμιευτηρίου ΚΥΚ Εφαρμογή
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Τράπεζα Ταμιευτηρίου ΚΥΚ Εφαρμογή

ΚΥΚ Έντυπο παράρτημα II

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Αποταμίευση Τραπεζικού Επιστολή Αποποίηση ευθυνών
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Αποταμίευση Τραπεζικού Επιστολή Αποποίηση ευθυνών

Έντυπο 14 (Γράμμα αποποίηση ευθύνης)

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Επιστολή Αποζημίωσης
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Επιστολή Αποζημίωσης

Έντυπο 15 (Επιστολή αποζημίωσης)

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Δανείο / Ανάληψη Έντυπο
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Ταμιευτήριο Δανείο / Ανάληψη Έντυπο

Έντυπο αίτησης για δάνειο / ανάληψη από τους λογαριασμούς RD/PPF και SSA

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Αποταμίευση Τράπεζα NEFT και RTGS Έντυπο εντολής
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Αποταμίευση Τράπεζα NEFT και RTGS Έντυπο εντολής

Έντυπο εντολής NEFT και RTGS

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Αποταμίευση Τράπεζα Pay σε Slip Εφαρμογή
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - Αποταμίευση Τράπεζα Pay σε Slip Εφαρμογή

Πληρώστε σε Slip [SB-103]

Indian Department of Posts - Αποταμιευτικό έντυπο απόσυρσης τράπεζας
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Indian Department of Posts - Αποταμιευτικό έντυπο απόσυρσης τράπεζας

Έντυπο απόσυρσης (SB-7)

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - SB Account Opening Form
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό Τμήμα Ταχυδρομείων - SB Account Opening Form

Έντυπο αίτησης για άνοιγμα λογαριασμού

Ινδικό έντυπο 601 PW
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό έντυπο 601 PW

Έντυπο μερικής απόσυρσης για Tier-I - Μερική μορφή 601 PW

Ινδική μορφή εντολής γραμματόσημο μου
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδική μορφή εντολής γραμματόσημο μου

Η εφαρμογή της σφραγίδας μου Μορφή

Έντυπο αίτησης του Ινδικού Φιλοτελικού Λογαριασμού Καταθέσεων
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Έντυπο αίτησης του Ινδικού Φιλοτελικού Λογαριασμού Καταθέσεων

Έντυπο ανοίγματος διεθνούς λογαριασμού

Έντυπο ανοίγματος Ινδικού Φιλοτελικού Λογαριασμού
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Έντυπο ανοίγματος Ινδικού Φιλοτελικού Λογαριασμού

Έντυπο ανοίγματος λογαριασμού

Ινδική Proforma για έκδοση αναμνηστικού γραμματοσήμου
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδική Proforma για έκδοση αναμνηστικού γραμματοσήμου

Proforma για έκδοση αναμνηστικών γραμματοσήμων

Ινδικό έντυπο πρότασης για την ταχυδρομική ασφάλεια ζωής
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό έντυπο πρότασης για την ταχυδρομική ασφάλεια ζωής

Ινδικό έντυπο πρότασης για την Rufal Postal Life Insurance (RPLI)
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό έντυπο πρότασης για την Rufal Postal Life Insurance (RPLI)

Ινδικό αίτημα για εγγραφή / Αλλαγή του διορισμού σεβόμενοι την πολιτική PLI/RPLI
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Ινδικό αίτημα για εγγραφή / Αλλαγή του διορισμού σεβόμενοι την πολιτική PLI/RPLI

Έντυπο υποψηφιότητας

NCIS - NPS Contribution Instruction Slip - Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

NCIS - NPS Contribution Instruction Slip - Ινδία

NCIS - Εισαγωγή NPS

Η Αναζωογόνηση Δέχτηκε Όπου Δεν Nominees - India
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Η Αναζωογόνηση Δέχτηκε Όπου Δεν Nominees - India

Η Αναζωογόνηση Επιτρέπει Όπου Δεν Νόμινες

Αίτηση ενεργοποίησης λογαριασμού κατηγορίας II - Ινδία
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Αίτηση ενεργοποίησης λογαριασμού κατηγορίας II - Ινδία

Αίτηση ενεργοποίησης λογαριασμού κατηγορίας II - Παράρτημα UOS-S10

Συνδρομητής Master Details Αλλαγή Αίτησης - India
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Ταχυδρομείων

Συνδρομητής Master Details Αλλαγή Αίτησης - India

Αίτηση για αλλαγή / διόρθωση σε συνδρομητή Κύρια στοιχεία και /ή Επανέκδοση IPIN / TPIN / PRAN Κάρτα - παράρτημα UOS-S2

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.