Επιλέξτε γλώσσα
 1. Σπίτι
 2. Προϊόντα
 3. Ηλεκτρονικές φόρμες PDF
 4. Ινδία
 5. Παντζάμπ
 6. Τμήμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Ενδυνάμωσης και Μειονοτήτων

Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Ενδυνάμωσης και Μειονοτήτων

Σύνολο φορμών: 7

Έντυπα (7)

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Αίτηση για ταυτότητες σε όλες τις κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Ενδυνάμωσης και Μειονοτήτων
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Αίτηση για ταυτότητες σε όλες τις κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες

Έκδοση καρτών ταυτότητας σε όλες τις κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Εφαρμογή σύνταξης εξαρτημένων παιδιών
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Ενδυνάμωσης και Μειονοτήτων
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Εφαρμογή σύνταξης εξαρτημένων παιδιών

Ανεξάρτητη σύνταξη παιδιών

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Αίτηση σύνταξης αναπήρων
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Ενδυνάμωσης και Μειονοτήτων
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Αίτηση σύνταξης αναπήρων

Σύνταξη αναπήρων

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Εφαρμογή εθνικού προγράμματος οικογενειακών παροχών
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Ενδυνάμωσης και Μειονοτήτων
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Εφαρμογή εθνικού προγράμματος οικογενειακών παροχών

Εθνικό σύστημα οικογενειακών παροχών

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Αίτηση σύνταξης γήρατος
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Ενδυνάμωσης και Μειονοτήτων
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Αίτηση σύνταξης γήρατος

Σύνταξη γήρατος

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Αίτηση ταυτότητας Ανώτερου πολίτη
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Ενδυνάμωσης και Μειονοτήτων
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Αίτηση ταυτότητας Ανώτερου πολίτη

Ταυτότητα Ανώτερου πολίτη

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Αίτηση σύνταξης χηρείας
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Ενδυνάμωσης και Μειονοτήτων
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης Γυναικών & Παίδων - Αίτηση σύνταξης χηρείας

Σύνταξη ανήλικης χήρας

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.