Επιλέξτε γλώσσα

Τμήμα: Pubjab Mandi Board - Τμήμα Γεωργίας

Σύνολο φορμών: 6

Έντυπα (6)

Punjab Mandi Board - Τμήμα Γεωργίας - Αίτηση Έκδοσης Μεταβίβασης
 • Αγγλικά
 • Χίντι
 • Pubjab Mandi Board - Τμήμα Γεωργίας

Punjab Mandi Board - Τμήμα Γεωργίας - Αίτηση Έκδοσης Μεταβίβασης

Αίτηση έκδοσης της απόφασης μεταφοράς

Punjab Mandi Board - Τμήμα Γεωργίας - Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού μη καταβολής τελών
 • Αγγλικά
 • Χίντι
 • Pubjab Mandi Board - Τμήμα Γεωργίας

Punjab Mandi Board - Τμήμα Γεωργίας - Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού μη καταβολής τελών

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού μη χρέωσης

Punjab Mandi Board - Department of Agriculture - Αίτηση έκδοσης της επιστολής αναδιανομής της διπλής κατανομής NOC
 • Αγγλικά
 • Χίντι
 • Pubjab Mandi Board - Τμήμα Γεωργίας

Punjab Mandi Board - Department of Agriculture - Αίτηση έκδοσης της επιστολής αναδιανομής της διπλής κατανομής NOC

Αίτηση έκδοσης της επιστολής αναδιανομής διπλής κατανομής NOC

Punjab Mandi Board - Department of Agriculture - Αίτηση για την παροχή οικονομικής βοήθειας (Exgratia) στους καλλιεργητές για κάθε τραυματισμό ή θάνατο κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης
 • Αγγλικά
 • Χίντι
 • Pubjab Mandi Board - Τμήμα Γεωργίας

Punjab Mandi Board - Department of Agriculture - Αίτηση για την παροχή οικονομικής βοήθειας (Exgratia) στους καλλιεργητές για κάθε τραυματισμό ή θάνατο κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης

Αίτηση για παροχή οικονομικής βοήθειας (Exgratia) στους καλλιεργητές για κάθε τραυματισμό ή θάνατο κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εκτροφής

Punjab Mandi Board - Department of Agriculture - Αίτηση για την εκ νέου μεταβίβαση της περιουσίας σε περίπτωση θανάτου (μη αμφισβητούμενη) Έκδοση Αχρεωστήτως Λογαριασμού
 • Αγγλικά
 • Χίντι
 • Pubjab Mandi Board - Τμήμα Γεωργίας

Punjab Mandi Board - Department of Agriculture - Αίτηση για την εκ νέου μεταβίβαση της περιουσίας σε περίπτωση θανάτου (μη αμφισβητούμενη) Έκδοση Αχρεωστήτως Λογαριασμού

Αίτηση για επαναμεταβίβαση ακινήτου σε περίπτωση θανάτου (μη αμφισβητούμενη) Έκδοση πιστοποιητικού μη καταβολής τελών

Punjab Mandi Board - Τμήμα Γεωργίας - Αίτηση για εκ νέου μεταφορά ακινήτου σε περίπτωση πώλησης
 • Αγγλικά
 • Χίντι
 • Pubjab Mandi Board - Τμήμα Γεωργίας

Punjab Mandi Board - Τμήμα Γεωργίας - Αίτηση για εκ νέου μεταφορά ακινήτου σε περίπτωση πώλησης

Αίτηση για εκ νέου μεταβίβαση ακινήτου σε περίπτωση πώλησης

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.