Επιλέξτε γλώσσα

Δραστηριότητα: Φόροι

Σύνολο φορμών: 6

Έντυπα (6)

Έντυπο DT-01 - Μογγολία
 • Αγγλικά
 • Φόροι
 • Μογγόλος

Έντυπο DT-01 - Μογγολία

DT-01 /Clam για τη μείωση του συντελεστή του φόρου εισοδήματος της Μογγολίας, λόγω των ξένων επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στη Μογγολία /

Έντυπο DT-02 - Μογγολία
 • Αγγλικά
 • Φόροι
 • Μογγόλος

Έντυπο DT-02 - Μογγολία

DT-02 /Claim για την επιστροφή του μογγολικού παρακράτησης φόρου επί του εισοδήματος που εισπράττεται από ξένη εταιρεία που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στη Μογγολία

Έντυπο DT-03 - Μογγολία
 • Αγγλικά
 • Φόροι
 • Μογγόλος

Έντυπο DT-03 - Μογγολία

DT-03 /Πιστοποιητικό κατοικίας/

Έντυπο DT-04 - Μογγολία
 • Αγγλικά
 • Φόροι
 • Μογγόλος

Έντυπο DT-04 - Μογγολία

DT-04/Προσάρτημα/

Έντυπο TT-02 - Μογγολία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

Έντυπο TT-02 - Μογγολία

TT-02 Δήλωση φόρου εισοδήματος οικονομικής οντότητας

Μορφή TT-13 - Μογγολία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

Μορφή TT-13 - Μογγολία

TT-13 Φόρος επί της επιστροφής που παρακρατήθηκε από την πληρωμή που έγινε σε μια επιχειρηματική οντότητα από ένα δικαιούχο φόρου

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.