Επιλέξτε γλώσσα

Δραστηριότητα: Υγεία

Σύνολο φορμών: 11

Έντυπα (11)

Μορφή INZ1007 Νέα Ζηλανδία
 • Επίσκεψη και τουρισμός
 • Δουλειά
 • Αγγλικά
 • Υγεία
 • Μετανάστευση
 • Μελέτη

Μορφή INZ1007 Νέα Ζηλανδία

Γενικό ιατρικό πιστοποιητικό

Μορφή INZ1009 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Υγεία

Μορφή INZ1009 Νέα Ζηλανδία

Λεπτομέρειες της Προβλεπόμενης Ιατρικής Θεραπείας

Μορφή INZ1096 Νέα Ζηλανδία
 • Επίσκεψη και τουρισμός
 • Δουλειά
 • Αγγλικά
 • Υγεία
 • Μετανάστευση
 • Μελέτη

Μορφή INZ1096 Νέα Ζηλανδία

Πιστοποιητικό ακτίνων Χ στο στήθος

Μορφή INZ1143 Νέα Ζηλανδία
 • Δουλειά
 • Αγγλικά
 • Υγεία
 • Μετανάστευση

Μορφή INZ1143 Νέα Ζηλανδία

Συμπληρωματικό ιατρικό πιστοποιητικό προγράμματος RSE

Μορφή INZ1201 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Υγεία
 • Μετανάστευση

Μορφή INZ1201 Νέα Ζηλανδία

Περιορισμένο ιατρικό πιστοποιητικό

Μορφή INZ1251 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Υγεία

Μορφή INZ1251 Νέα Ζηλανδία

Εμβόλια διακανονισμού

Μορφή INZ1253 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Υγεία

Μορφή INZ1253 Νέα Ζηλανδία

Αρχείο τεκμηρίωσης για τον απών εμβολιασμό

Μορφή INZ1254 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Υγεία

Μορφή INZ1254 Νέα Ζηλανδία

Παρακώλυση Σταθερή στην Απουσία

Μορφή INZ1260 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Υγεία

Μορφή INZ1260 Νέα Ζηλανδία

Αξιολόγηση της υγείας του διακανονισμού (ανθρωπιστική UNHCR)

Μορφή INZ1262 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Υγεία

Μορφή INZ1262 Νέα Ζηλανδία

Έλεγχος της υγείας αναχώρησης (ανθρωπιστική UNHCR)

Μορφή INZ1364 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Υγεία

Μορφή INZ1364 Νέα Ζηλανδία

Διακανονισμός Υγεία Πρόσθετες πληροφορίες

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.