Επιλέξτε γλώσσα

Δραστηριότητα: Βίζες

Σύνολο φορμών: 38

Έντυπα (38)

Αίτηση για τη διατήρηση της νορβηγικής ιθαγένειας
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Αίτηση για τη διατήρηση της νορβηγικής ιθαγένειας

Συναίνεση σε παιδιά/μικρούς που σπουδάζουν στη Νορβηγία
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Συναίνεση σε παιδιά/μικρούς που σπουδάζουν στη Νορβηγία

Νορβηγία Αίτηση για άδεια τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας (Νορβηγία)
 • Νορβηγός
 • Βίζες

Νορβηγία Αίτηση για άδεια τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας (Νορβηγία)

Νορβηγία Αίτηση για άδεια μόνιμης διαμονής
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Αίτηση για άδεια μόνιμης διαμονής

Νορβηγία Αίτηση ταξιδιωτικού εγγράφου
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Αίτηση ταξιδιωτικού εγγράφου

Νορβηγία Αίτηση για Visa Επισκέπτη
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Αίτηση για Visa Επισκέπτη

Νορβηγία Αίτηση Ιθαγένειας (Νορβηγικά)
 • Νορβηγός
 • Βίζες

Νορβηγία Αίτηση Ιθαγένειας (Νορβηγικά)

Νορβηγία Αίτηση για αλλαγή ημερομηνίας γέννησης, τόπου γέννησης ή/και ιθαγένειας
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Αίτηση για αλλαγή ημερομηνίας γέννησης, τόπου γέννησης ή/και ιθαγένειας

Νορβηγία Αίτηση άρσης απαγόρευσης εισόδου
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Αίτηση άρσης απαγόρευσης εισόδου

Έντυπο προσφοράς ανάθεσης Νορβηγίας
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Έντυπο προσφοράς ανάθεσης Νορβηγίας

Νορβηγία
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία

Σύμβαση για την πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ au pair και οικογένειας υποδοχής

Νορβηγία Έντυπο συναίνεσης για άδεια διαμονής για παιδιά/ελάχιστα
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Έντυπο συναίνεσης για άδεια διαμονής για παιδιά/ελάχιστα

Έντυπο συγκατάθεσης για αίτηση άδειας διαμονής για παιδιά/μικρούς

Νορβηγία Συναίνεση για Αίτηση Ιθαγένειας για Παιδιά/Ελάχιστα
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Συναίνεση για Αίτηση Ιθαγένειας για Παιδιά/Ελάχιστα

Νορβηγία Σύμβαση Απασχόλησης
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Σύμβαση Απασχόλησης

Σύμβαση για υπάλληλο ανθρωπιστικής, μη κερδοσκοπικής ή θρησκευτικής οργάνωσης

Νορβηγία
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία

Δήλωση του εντύπου της σχέσης

Νορβηγία Πιστοποιητικό απασχόλησης για υπηκόους του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Πιστοποιητικό απασχόλησης για υπηκόους του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ

Νορβηγία Οικογενειακό έντυπο εγγύησης μετανάστευσης
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Οικογενειακό έντυπο εγγύησης μετανάστευσης

Έντυπο εγγύησης για διαμονή σε υποθέσεις οικογενειακής μετανάστευσης

Νορβηγία Αίτηση Οικογενειακών Ερωτημάτων Μετανάστευσης
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Αίτηση Οικογενειακών Ερωτημάτων Μετανάστευσης

Ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ των συζύγων σε υποθέσεις οικογενειακής μετανάστευσης

Νορβηγία Οικογενειακή/Εργασιακή Αίτηση Μετανάστευσης
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Οικογενειακή/Εργασιακή Αίτηση Μετανάστευσης

Αίτηση για άδεια διαμονής ή εργασίας

Νορβηγία Διατήρηση μόνιμης άδειας διαμονής
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Διατήρηση μόνιμης άδειας διαμονής

Αίτηση για τη διατήρηση της άδειας μόνιμης διαμονής σας κατά τη διαμονή σας στο εξωτερικό

Νορβηγία Λείπει έντυπο αίτησης εγγράφων
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Λείπει έντυπο αίτησης εγγράφων

Έντυπο για εξήγηση του γιατί δεν μπορώ να παραδώσω ένα ή περισσότερα έγγραφα

Νορβηγία NAV Αυτοδήλωση
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία NAV Αυτοδήλωση

Αυτοδήλωση που δηλώνει ότι δεν έχετε λάβει παροχές κοινωνικής ασφάλισης από τη Νορβηγική Οργάνωση Εργασίας και Πρόνοιας

Νορβηγία NAV Αυτοδήλωση Μορφή
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία NAV Αυτοδήλωση Μορφή

Αυτοδήλωση στην οποία αναφέρεται ότι πρόσωπο αναφοράς δεν έχει λάβει παροχές κοινωνικής ασφάλισης από τη νορβηγική Οργάνωση Εργασίας και Πρόνοιας (NAV)

Νορβηγία Κοινοποίηση ιθαγένειας για παιδιά
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Κοινοποίηση ιθαγένειας για παιδιά

Κοινοποίηση της ιθαγένειας για υιοθετημένα παιδιά και παιδιά με νορβηγικό πατέρα

Νορβηγία Κοινοποίηση της ιθαγένειας των πολιτών της Βόρειας Αμερικής (Νορβηγία)
 • Νορβηγός
 • Βίζες

Νορβηγία Κοινοποίηση της ιθαγένειας των πολιτών της Βόρειας Αμερικής (Νορβηγία)

Νορβηγία
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία

Γνωστοποίηση Νορβηγίας για να πάρετε πίσω τη Νορβηγική Ιθαγένεια
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Γνωστοποίηση Νορβηγίας για να πάρετε πίσω τη Νορβηγική Ιθαγένεια

Νορβηγία Προσφορά Απασχόλησης
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Προσφορά Απασχόλησης

Πρόσφορα μορφή απασχόλησης

Νορβηγία
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία

Έντυπο για τη χορήγηση της Εξουσίας του Εισαγγελέα

Νορβηγία Απόδειξη αίτησης χορηγίας
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Απόδειξη αίτησης χορηγίας

Νορβηγία
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία

Αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής ως πρόσφυγα ή λόγω ισχυρών ανθρωπιστικών ζητημάτων

Νορβηγία Έντυπο υπογραφής ιθαγένειας
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Έντυπο υπογραφής ιθαγένειας

Δήλωση της Νορβηγίας σχετικά με την πρόοδο της μελέτης (Νορβηγικά)
 • Νορβηγός
 • Βίζες

Δήλωση της Νορβηγίας σχετικά με την πρόοδο της μελέτης (Νορβηγικά)

Νορβηγία Χρόνος που πέρασε στο εξωτερικό έντυπο αίτησης
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Χρόνος που πέρασε στο εξωτερικό έντυπο αίτησης

Χρόνος που δαπανάται στο εξωτερικό από σύζυγο, συγκάτοικο ή σύντροφο

Αίτηση ταξιδιωτικού εγγράφου για παιδιά/ελάχιστα
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Αίτηση ταξιδιωτικού εγγράφου για παιδιά/ελάχιστα

Έγκριση για αίτηση ταξιδιωτικού εγγράφου για παιδιά κάτω των 18 ετών και ανηλίκους

Νορβηγία Επέκταση αίτησης Visa επισκέπτη
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Επέκταση αίτησης Visa επισκέπτη

Αίτηση για παράταση θεώρησης επισκέπτη/ θεώρησης επισκέπτη που ισχύει για νέα είσοδο

Νορβηγία Άδεια εργασίας για αιτούντες άσυλο
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Νορβηγία Άδεια εργασίας για αιτούντες άσυλο

Έντυπο για τους αιτούντες άσυλο που επιθυμούν άδεια εργασίας

Μορφή αλλαγής ονόματος Νορβηγίας
 • Αγγλικά
 • Βίζες

Μορφή αλλαγής ονόματος Νορβηγίας

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.