Επιλέξτε γλώσσα

Δραστηριότητα: Φόροι

Σύνολο φορμών: 11

Έντυπα (11)

Αίτηση ακύρωσης για αιτήσεις ηλεκτρονικής έδρας για την παροχή φορολογικών πληροφοριών στις Δημόσιες Διοικήσεις
 • Ισπανικά
 • Φόροι

Αίτηση ακύρωσης για αιτήσεις ηλεκτρονικής έδρας για την παροχή φορολογικών πληροφοριών στις Δημόσιες Διοικήσεις

Ηλεκτρονικές εφαρμογές για την παροχή φορολογικών πληροφοριών στις δημόσιες διοικήσεις

Έντυπο αίτησης EORI
 • Ισπανικά
 • Φόροι

Έντυπο αίτησης EORI

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ EORI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 608/2013

Έντυπο 303 Ισπανία
 • Ισπανικά
 • Φόροι

Έντυπο 303 Ισπανία

Υπόδειγμα 303

Έντυπο 390 - Ισπανία
 • Ισπανικά
 • Φόροι

Έντυπο 390 - Ισπανία

Έντυπο 490 - Ισπανία
 • Αγγλικά
 • Φόροι

Έντυπο 490 - Ισπανία

Διάταγμα HFP/307/2023, της 28ης Μαρτίου, που τροποποιεί το διάταγμα του Δημοσίου της 9ης Ιουνίου,

Μορφή GZ84
 • Ισπανικά
 • Φόροι

Μορφή GZ84

Υψηλή μορφή για ομάδες κοινωνιών

Μορφή NRC
 • Ισπανικά
 • Φόροι

Μορφή NRC

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ DE PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO WEB DE SUSTITUCIÓN DE CERTIFICADOS EN SOPORTE PAPEL PARA LAS ADMINISTRACIONS PÚBLI

Μορφή αντιπροσώπευσης στη διαδικασία που κίνησε αυτεπάγγελτα η Φορολογική Διοίκηση
 • Ισπανικά
 • Φόροι

Μορφή αντιπροσώπευσης στη διαδικασία που κίνησε αυτεπάγγελτα η Φορολογική Διοίκηση

ΜΟΝΤΕΛΟ DE REPRESENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO POR LA ADMINISTACIÓN TRIBUTARIA

Έντυπο ZA05
 • Ισπανικά
 • Φόροι

Έντυπο ZA05

Web Services Χαμηλή Έντυπο για την Παροχή Φορολογικών Πληροφοριών στις Δημόσιες Διοικήσεις

Έντυπο ZC01
 • Ισπανικά
 • Φόροι

Έντυπο ZC01

Mοντ. 999: Υπόδειγμα παρουσίασης για ηλεκτρονική κατάθεση απαιτήσεων αποζημίωσης, αναβολής ή κλασμάτωσης φορολογικών οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις των οποίων η ηλεκτρονική κατάθεση είναι υποχρεωτική και έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με την

Βιομηχανία Έντυπο υποβολής - Ισπανία
 • Ισπανικά
 • Φόροι

Βιομηχανία Έντυπο υποβολής - Ισπανία

Κόκκινος συναγερμός Formulario

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.