Επιλέξτε γλώσσα

Τομέας: Πυροβόλα όπλα

Σύνολο φορμών: 33

Έντυπα (33)

ATF Έντυπο 3210.12
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 3210.12

Πιστοποίηση του προγράμματος ανακούφισης του κράτους από τις αναπηρίες

ATF Έντυπο 3310.11
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 3310.11

Πυροβόλα σε διαμετακόμιση Έκθεση κλοπής/ζημίας

Έντυπο ATF 3310.11A
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 3310.11A

Federal Firearms Licensee Απογραφή / Πυρομαχικά σε διαμετακόμιση Δελτίο συνέχειας της έκθεσης κλοπής/ζημίας

ATF Έντυπο 3310.12
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 3310.12

Αναφορά πολλαπλής πώλησης ή άλλης διάθεσης ορισμένων τυφεκιοφόρων

ATF Έντυπο 3310.4
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 3310.4

Αναφορά πολλαπλών πωλήσεων ή άλλης διάθεσης Pistols και Revolvers

ATF Έντυπο 3310.6
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 3310.6

Διαπολιτειακές αποστολές όπλων Έκθεση κλοπής/ζημίας

Έντυπο ATF 3311.4
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 3311.4

Αίτηση για εναλλακτικά μέσα αναγνώρισης του (των) πυροβόλου(-ων) όπλου(-ων) (διαφορά μαρκίζας)

ATF Έντυπο 3312.1
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 3312.1

Εθνικό Κέντρο Εντοπισμού Αίτηση

Έντυπο ATF 4590
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 4590

Κριτήρια παραγοντοποίησης όπλων

Έντυπο ATF 5300.11
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 5300.11

Ετήσια έκθεση κατασκευής και εξαγωγής όπλων (AFMER)

ATF Έντυπο 5300.38
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 5300.38

Αίτηση για μια τροποποιημένη ομοσπονδιακή άδεια πυροβόλων όπλων

ATF Έντυπο 5300.5
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 5300.5

Αναφορά συναλλαγών όπλων

ATF Έντυπο 5300.9
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 5300.9

Συναλλαγή όπλων Εγγραφή

ATF Έντυπο 5300.9 (Ισπανικά)
 • Ισπανικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 5300.9 (Ισπανικά)

Μητρώο συναλλαγών όπλων

Έντυπο ATF 5300.9A
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 5300.9A

Φύλλο συνεχούς καταγραφής συναλλαγών πυροβόλων όπλων

Έντυπο ATF 5300.9A (Ισπανικά)
 • Ισπανικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 5300.9A (Ισπανικά)

Καταγραφή συναλλαγών όπλων συνεχιζόμενο φύλλο

ATF Έντυπο 5310.12/5310.16
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 5310.12/5310.16

Αίτηση για άδεια Federal Firearms

Έντυπο ATF 5310.12A/5310.16
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 5310.12A/5310.16

Μέρος Β - Ερωτηματολόγιο υπεύθυνου προσώπου

Έντυπο ATF 5320-5
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 5320-5

Αίτηση για απαλλασσόμενη μεταφορά και καταχώριση πυροβόλου όπλου

ATF Έντυπο 5320.1
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 5320.1

Εφαρμογή για τη δημιουργία και την εγγραφή ενός όπλου

Έντυπο ATF 5320.10
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 5320.10

Αίτηση καταχώρισης πυροβόλων όπλων που έχουν αποκτήσει ορισμένες κυβερνητικές οντότητες

ATF Έντυπο 5320.2
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 5320.2

Ανακοίνωση κατασκευής ή εισαγωγής πυροβόλων όπλων

ATF Έντυπο 5320.20
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 5320.20

Εφαρμογή σε διαπολιτειακές μεταφορές ή για προσωρινή εξαγωγή ορισμένων εθνικών πυροβόλων όπλων πράξη (NFA)

ATF Έντυπο 5320.23
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 5320.23

Εθνικός νόμος περί όπλων (NFA)

ATF Έντυπο 5320.3
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 5320.3

Αίτηση για φορολογική απαλλαγή από τη μεταφορά πυροβόλου όπλου και την εγγραφή σε ειδικό φόρο επαγγελματικής χρήσης (νόμος περί εθνικών όπλων)

Έντυπο ATF 5320.4
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 5320.4

Αίτηση για μεταφορά και καταχώριση πυροβόλου όπλου με καταβολή φόρου

Έντυπο ATF 5320.9
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 5320.9

Αίτηση και άδεια για μόνιμη εξαγωγή πυροβόλων όπλων (National Firearms Act)

ATF Έντυπο 5330.3A
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 5330.3A

Αίτηση και άδεια εισαγωγής πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών και αμυντικών άρθρων

Έντυπο ATF 5330.3B
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 5330.3B

Αίτηση και άδεια εισαγωγής πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών και αμυντικών άρθρων

Έντυπο ATF 5330.3C
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 5330.3C

Απελευθέρωση και παραλαβή εισαγόμενων όπλων, πυρομαχικών και αμυντικών άρθρων

ATF Έντυπο 5330.3D
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 5330.3D

Αίτηση/Διαγραφή για προσωρινή εισαγωγή όπλων και πυρομαχικών από αλλοδαπούς μη μετανάστες

Έντυπο ATF 5330.4
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

Έντυπο ATF 5330.4

Αίτηση για εγγραφή ως εισαγωγέας του καταλόγου εισαγωγών πυρομαχικών των ΗΠΑ

ATF Έντυπο 5630.7
 • Αγγλικά
 • Πυροβόλα όπλα

ATF Έντυπο 5630.7

Εθνικός νόμος για τα πυροβόλα όπλα (NFA)

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.