Επιλέξτε γλώσσα

Τμήμα: Υπουργείο Δικαιοσύνης

Σύνολο φορμών: 40

Έντυπα (18)

Α ARΚΟΣ ΕΔΗ Έντυπο αίτησης
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Α ARΚΟΣ ΕΔΗ Έντυπο αίτησης

ΕΝΤΥΠΟ ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων ARCOS EDI REQUEST

Έντυπο καταγγελίας
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Έντυπο καταγγελίας

Έντυπο καταγγελίας (Ισπανικά)
 • Ισπανικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Έντυπο καταγγελίας (Ισπανικά)

Τυποποιημένη μηνιαία έκθεση λειτουργίας του οφειλέτη (επιχειρηματίας)
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τυποποιημένη μηνιαία έκθεση λειτουργίας του οφειλέτη (επιχειρηματίας)

Υπάλληλοι Έντυπο 560 με οδηγίες
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπάλληλοι Έντυπο 560 με οδηγίες

Έντυπο 1-783
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Έντυπο 1-783

Έντυπο συνοπτικής αίτησης ιστορικού ταυτότητας

Έντυπο EOIR-45
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Έντυπο EOIR-45

Ανακοίνωση αναιρέσεως από απόφαση του αρμόδιου υπαλλήλου σε πειθαρχική υπόθεση

Έντυπο I-589
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Έντυπο I-589

Αίτηση για άσυλο και για παρακράτηση της απομάκρυνσης

Αφοσίωση
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αφοσίωση

Έντυπο αναστολής F-2
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Έντυπο αναστολής F-2

Προκαταρκτική συνέντευξη και αίτηση ακρόασης ανάκλησης

Έντυπο αναστολής Ι-24
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Έντυπο αναστολής Ι-24

Ανακοίνωση ακροατηρίου - Αίτηση αναστολής Εκπρόσωπος και αίτηση γνωστοποίησης

Αίτηση για Κοινοποίηση Ποινών
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αίτηση για Κοινοποίηση Ποινών

Αίτηση για Συγνώμη μετά την ολοκλήρωση της ποινής
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αίτηση για Συγνώμη μετά την ολοκλήρωση της ποινής

SF-424 - Ερώτηση 12
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

SF-424 - Ερώτηση 12

Γεωγραφική Περιοχή Επηρεασμένο Φύλλο Εργασίας

Σύντομη δήλωση εγγραφής εντύπου
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Σύντομη δήλωση εγγραφής εντύπου

Τυποποιημένο έντυπο 424
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τυποποιημένο έντυπο 424

Αίτηση για ομοσπονδιακή βοήθεια

Δήλωση αίτησης
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δήλωση αίτησης

Έντυπο δήλωσης επιπτώσεων θύματος
 • Αγγλικά
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Έντυπο δήλωσης επιπτώσεων θύματος

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.