Επιλέξτε γλώσσα

Πρακτορείο: Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA)

Σύνολο φορμών: 10

Έντυπα (10)

Δήλωση χρήσης του ανάδοχου
 • Αγγλικά
 • Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA)

Δήλωση χρήσης του ανάδοχου

Έντυπο 161 της Δίωξης
 • Αγγλικά
 • Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA)

Έντυπο 161 της Δίωξης

Αίτηση για άδεια εξαγωγής ελεγχόμενων ουσιών σύμφωνα με το τμήμα 1003 στοιχεία α), β), γ) και δ), τίτλος III, PL 91-513

Έντυπο DEA 189
 • Αγγλικά
 • Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA)

Έντυπο DEA 189

Αίτηση για ατομική ποσόστωση μεταποίησης

Έντυπο DEA 236
 • Αγγλικά
 • Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA)

Έντυπο DEA 236

Ελεγχόμενες ουσίες Εισαγωγή / Δήλωση εξαγωγής

Έντυπο DEA 250
 • Αγγλικά
 • Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA)

Έντυπο DEA 250

Αίτηση για ποσόστωση προμήθειας

Έντυπο 341 της Δίωξης
 • Αγγλικά
 • Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA)

Έντυπο 341 της Δίωξης

Ερωτηματολόγιο για τα φάρμακα

Έντυπο DEA 357
 • Αγγλικά
 • Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA)

Έντυπο DEA 357

Αίτηση για άδεια εισαγωγής ελεγχόμενων ουσιών για εσωτερικούς ή/και επιστημονικούς σκοπούς

Έντυπο DEA 486
 • Αγγλικά
 • Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA)

Έντυπο DEA 486

Συμπληρωματική μεταφορά φύλλου εισαγωγής

Έντυπο 488 της DEA
 • Αγγλικά
 • Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA)

Έντυπο 488 της DEA

Αίτηση εισαγωγής ποσόστωσης για την εφεδρίνη, την ψευδοεφεδρίνη, την φαινυλοπροπανολαμίνη

Έντυπο 488 της DEA
 • Αγγλικά
 • Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA)

Έντυπο 488 της DEA

Αίτηση για την εισαγωγή ποσόστωσης για εφεδρίνη, ψευδοεφεδρίνη, φύλλο εργασίας φαινυλοπροπανολαμίνης A

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.