Επιλέξτε γλώσσα

Πρακτορείο: Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης

Σύνολο φορμών: 16

Έντυπα (16)

Έντυπο ETA 790 (Αγγλικά + Ισπανικά)
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά
 • Ισπανικά

Έντυπο ETA 790 (Αγγλικά + Ισπανικά)

Διαταγή Εκκαθάρισης Γεωργικής και Επεξεργασίας Τροφίμων

Έντυπο ETA 9089
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ETA 9089

Αίτηση για μόνιμη πιστοποίηση απασχόλησης

Έντυπο 8429
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο 8429

Έντυπο καταγγελίας/προφανούς παραβίασης

Έντυπο ET 385
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ET 385

Εγχώρια γεωργική Διαδικασία εύρεσης μισθών κατά τη διάρκεια της περιόδου·;

Έντυπο ETA 750A
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ETA 750A

Αίτηση για πιστοποίηση αλλοδαπών - Μέρος Α

Έντυπο ETA 750B
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ETA 750B

Αίτηση για πιστοποίηση αλλοδαπών - Μέρος Β

Έντυπο ETA 9033
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ETA 9033

Βεβαίωση εργοδότη για τη χρήση αλλοδαπών μελών πληρώματος για δραστηριότητες σε λιμάνια των ΗΠΑ

Έντυπο ETA 9033A
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ETA 9033A

Βεβαίωση εργοδότη για τη χρήση αλλοδαπών μελών πληρώματος για δραστηριότητες σε παραγάδι στην πολιτεία της Αλάσκας

Έντυπο ETA 9127
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ETA 9127

Τριμηνιαία έκθεση δραστηριοτήτων πιστοποίησης εξωτερικού εργατικού δυναμικού

Έντυπο ETA 9142A
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ETA 9142A

H-2A Αίτηση για προσωρινή πιστοποίηση απασχόλησης Έντυπο ETA-9142A

Έντυπο ETA 9142B
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ETA 9142B

H-2B Αίτηση για προσωρινή πιστοποίηση απασχόλησης

Έντυπο ETA 9165
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ETA 9165

Επιβεβαιώσεις έρευνας εργοδότη προς την εταιρεία H-2B Αιτήσεις για καθορισμό των μισθών με βάση μη OES Έρευνα

Έντυπο ETA-232
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ETA-232

Εγχώρια γεωργική In- Season Αναφορά Μισθού

Έντυπο ETA-232A
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ETA-232A

Φόρμα εγγραφής συνεντεύξεων για την έρευνα μισθών

Έντυπο ETA-9141C
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ETA-9141C

Αίτηση για τον προσδιορισμό των λαχνών

Έντυπο ETA-9142C
 • Διοίκηση Απασχόλησης και Κατάρτισης
 • Αγγλικά

Έντυπο ETA-9142C

Αίτηση για προσωρινή πιστοποίηση απασχόλησης

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.