Επιλέξτε γλώσσα

Πρακτορείο: Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Σύνολο φορμών: 84

Έντυπα (84)

Έντυπο CA-1
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-1

Ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Υπάλληλου για Τραυματική Κακοποίηση και Αίτημα για Συνέχιση της Αμοιβής/Αντιστάθμισης

Έντυπο CA-1031
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-1031

Επιστολή προς τους εξαρτημένους να επαληθεύσουν την υποστήριξη των διεκδικητών

Έντυπο CA-1074
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-1074

Επιστολή προς τους Γονείς στην Ανάπτυξη Διεκδίκησης Θανάτου

Έντυπο CA-1108
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-1108

Δήλωση της επιστολής ανάκτησης με μακρά μορφή

Έντυπο CA-1122
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-1122

Δήλωση ανάκτησης με σύντομο έντυπο

Έντυπο CA-17
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-17

Έκθεση για το καθεστώς των δασμών

Έντυπο CA-2
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-2

Ανακοίνωση για την επαγγελματική ασθένεια και αξίωση αποζημίωσης

Έντυπο CA-2231
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-2231

Αίτημα επιστροφής βοηθούμενης επαναπασχόλησης

Έντυπο CA-278
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-278

Αίτημα επιστροφής παροχών και εξόδων βάσει του νόμου για την αποζημίωση κινδύνων πολέμου

Έντυπο CA-2α
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-2α

Ανακοίνωση για την επαγγελματική ασθένεια και αξίωση αποζημίωσης

Έντυπο CA-35
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-35

Απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία για τη στήριξη της αίτησης για επαγγελματική ασθένεια

Έντυπο CA-40
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-40

Ορισμός του δικαιούχου του νόμου αποζημίωσης των ομοσπονδιακών εργαζομένων για τη θανατική ποινή

Έντυπο CA-41
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-41

Αίτημα για επιζώντες παροχές δυνάμει του νόμου περί αποζημίωσης των ομοσπονδιακών εργαζομένων, τμήμα 8102α Βαρύτητα θανάτου

Έντυπο CA-42
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-42

Επίσημη ανακοίνωση του θανάτου των εργαζομένων για τους σκοπούς του τμήματος 8102α

Έντυπο CA-5
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-5

Αίτημα αποζημίωσης από χήρα, χήρο ή/και παιδιά

Έντυπο CA-5b
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-5b

Αίτημα για Αποζημίωση από Γονείς, Αδέλφια, Σισίτερς, Παππούδες, ή Μεγαλόπαιδα

Έντυπο CA-6
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-6

Έκθεση του επίσημου επόπτη για το θάνατο των εργαζομένων

Έντυπο CA-7α
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-7α

Ανάλυση χρόνου Έντυπο που χρησιμοποιείται για την απαίτηση αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένης της επαναγοράς άδειας μετ’ αποδοχών

Έντυπο CA-7β
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CA-7β

Φύλλο Εργασίας/Πιστοποίηση και Εκλογές

Έντυπο CM-2907
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-2907

Έκθεση Μελέτης Εξαερισμού

Έντυπο CM-623
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-623

Έκθεση εκπροσώπου δικαιούχου

Έντυπο CM-623S
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-623S

Έκθεση εκπροσώπου δικαιούχου

Έντυπο CM-787
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-787

Δήλωση ιατρού/ιατρού

Έντυπο CM-893
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-893

Πιστοποιητικό Ιατρικής Αναγκαιότητας

Έντυπο CM-908
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-908

Ανακοίνωση για τη λήξη, αναστολή, μείωση ή αύξηση των παροχών

Έντυπο CM-910
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-910

Αίτηση επιλογής ως πληρωτής

Έντυπο CM-911
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-911

Η απαίτηση του ανθρακωρύχου για τα οφέλη βάσει του νόμου για τα μαύρα πνευμόνια

Έντυπο CM-911α
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-911α

Ιστορικό της απασχόλησης

Έντυπο CM-912
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-912

Μορφή επιζώντος για τα οφέλη βάσει του νόμου Black Lung οφέλη

Έντυπο CM-913
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-913

Περιγραφή της εργασίας ανθρακωρυχείων και άλλων θέσεων εργασίας

Έντυπο CM-929
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-929

Αναφορά Αλλαγών που Μπορεί να Επηρεάσουν τα Μαύρα Πνευμόνια Σας

Έντυπο CM-929P
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-929P

Αναφορά Αλλαγών που Μπορεί να Επηρεάσουν τα Μαύρα Πνευμόνια Σας

Έντυπο CM-933
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-933

Ροεντγενογραφικό Ερμηνεία

Έντυπο CM-933β
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-933β

Επανάγνωση Roentgenographic Quality

Έντυπο CM-936
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-936

Εξουσιοδότηση για την έκδοση των ιατρικών πληροφοριών (Black Lung Οφέλη)

Έντυπο CM-972
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-972

Αίτηση για την έγκριση τέλους εκπροσώπου σε μαύρο πνεύμονα που διεξάγεται από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ

Έντυπο CM-981
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-981

Πιστοποίηση από το σχολείο

Έντυπο CM-988
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο CM-988

Ιατρική Ιστορία και Εξέταση για την Πνευμονίαση των Εργαζομένων στα ανθρακωρυχεία

Μορφή EE-1
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Μορφή EE-1

Αξίωμα υπαλλήλου

Έντυπο EE-2
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο EE-2

Ισχυρισμός επιζώντος

Έντυπο EE-3
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο EE-3

Ιστορικό της απασχόλησης

Έντυπο EE-4
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο EE-4

Εργασιακή Ιστορία

Έντυπο EE-7
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο EE-7

Ιατρικές απαιτήσεις

Μορφή LS-1
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Μορφή LS-1

Αίτηση για εξέταση ή/και επεξεργασία

Έντυπο LS-18
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-18

Δήλωση πριν από την επήρεια

Έντυπο LS-200
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-200

Έκθεση κερδών

Έντυπο LS-201
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-201

Ανακοίνωση για τη ζημία ή το θάνατο των εργαζομένων

Έντυπο LS-202
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-202

Πρώτη έκθεση του εργοδότη για τη ζημία ή την επαγγελματική ασθένεια

Έντυπο LS-203
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-203

Αίτημα αποζημίωσης εργαζομένων

Έντυπο LS-204
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-204

Παρακολούθηση της συμπληρωματικής έκθεσης του ιατρού

Έντυπο LS-206
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-206

Καταβολή αποζημίωσης χωρίς αμοιβή

Έντυπο LS-207
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-207

Κοινοποίηση αντιρρήσεων του δικαιώματος αποζημίωσης

Έντυπο LS-208
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-208

Ανακοίνωση για την τελική πληρωμή ή αναστολή των πληρωμών αποζημίωσης

Έντυπο LS-210
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-210

Συμπληρωματική έκθεση του εργοδότη για την ασθένεια λόγω ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας

Έντυπο LS-262
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-262

Αίτημα για Οφέλη Θανάτου

Έντυπο LS-265
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-265

Πιστοποίηση εξόδων κηδείας

Έντυπο LS-266
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-266

Αίτηση για συνέχιση του οφέλους θανάτου για το μαθητή

Έντυπο LS-267
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-267

Δήλωση του Clamant

Έντυπο LS-271
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-271

Εφαρμογή για Αυτοασφάλεια

Έντυπο LS-272
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-272

Αίτηση για την εγγραφή της Longshore Insurance (Carriers)

Έντυπο LS-274
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-274

Έκθεση για την εμπειρία τραυματισμών του ασφαλιστικού φορέα ή του αυτοασφαλιζόμενου εργοδότη

Έντυπο LS-275ic
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-275ic

Συμφωνία και επιχείρηση (μεταφορέας εγγυήσεων)

Έντυπο LS-275si
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-275si

Συμφωνία και επιχείρηση (Αυτοασφαλιζόμενος εργοδότης)

Έντυπο LS-276
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-276

Αίτηση για καθορισμό των καταθέσεων ασφαλείας. Κρατικό Ταμείο Εγγυήσεων

Έντυπο LS-33
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-33

Έγκριση συμβιβασμού τρίτου προσώπου Αιτία ενέργειας

Μορφή LS-4
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Μορφή LS-4

Αίτηση έγκρισης τέλους δικηγόρου

Έντυπο LS-426
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-426

Αίτηση για την απόκτηση πληροφοριών

Έντυπο LS-5
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-5

Αίτηση για παροχή βοήθειας από το ειδικό ταμείο

Έντυπο LS-513
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-513

Έκθεση πληρωμών

Έντυπο LS-570
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-570

Έκθεση Έκδοσης Πολιτικής (πρώην Έκθεση Ασφαλίσεων Κάρτας)

Έντυπο LS-6
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-6

Κοινοτική αίτηση

Έντυπο LS-7
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-7

Αίτηση παρέμβασης

Μορφή LS-8
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Μορφή LS-8

Αίτηση έγκρισης διακανονισμού τμήμα 8 σημείο i)

Έντυπο LS-801
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-801

Άρση υπηρεσίας από εγγεγραμμένο ή πιστοποιημένο ταχυδρομείο για εργοδότες ή/και ασφαλιστικούς μεταφορείς

Έντυπο LS-802
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-802

Άρση υπηρεσίας από εγγεγραμμένο ή πιστοποιημένο ταχυδρομείο για τους διεκδικητές και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους

Έντυπο LS-9
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο LS-9

Αίτημα έγκρισης εκτροπής

Μορφή OWCP-04
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Μορφή OWCP-04

Ενιαίο έντυπο χρέωσης

Έντυπο OWCP-1168
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο OWCP-1168

Μορφή εγγραφής του παρόχου

Έντυπο OWCP-1500
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο OWCP-1500

Έντυπο αίτησης ασφάλισης υγείας

Μορφή OWCP-16
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Μορφή OWCP-16

Σχέδιο και βραβείο αποκατάστασης

Έντυπο OWCP-17
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο OWCP-17

Πιστοποιητικό συντήρησης αποκατάστασης

Μορφή OWCP-20
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Μορφή OWCP-20

Ερωτηματολόγιο ανάκτησης υπερπληρωμής

Έντυπο OWCP-44
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Έντυπο OWCP-44

Έκθεση δράσης για την αποκατάσταση

Αίτηση δικαστή διακανονισμού
 • Αγγλικά
 • Γραφείο Προγραμμάτων Αποδοχών Εργαζομένων

Αίτηση δικαστή διακανονισμού

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.