Επιλέξτε γλώσσα

κατάσταση: Κεντάκι

Σύνολο φορμών: 28

Έντυπα (28)

Μορφή TC 94-1 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Μορφή TC 94-1 Κεντάκι

Αίτηση για την έκδοση άδειας οδήγησης που περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες

Μορφή TC 94-14 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Μορφή TC 94-14 Κεντάκι

Εθελοντικά Παραδίδεται Άδεια

Έντυπο TC 94-152 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-152 Κεντάκι

Εφαρμογή Πολιτών εκτός ΗΠΑ

Έντυπο TC 94-152 Κεντάκι (Ισπανικά)
 • Κεντάκι
 • Ισπανικά

Έντυπο TC 94-152 Κεντάκι (Ισπανικά)

Εφαρμογή Πολιτών εκτός ΗΠΑ - Ισπανικά

Έντυπο TC 94-159 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-159 Κεντάκι

Συμμόρφωση του σχολείου INS

Έντυπο TC 94-161 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-161 Κεντάκι

Θρησκευτική Εξαίρεση

Έντυπο TC 94-162 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-162 Κεντάκι

Δήλωση Παραγραφής Ψηφοφόρων

Έντυπο TC 94-167 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-167 Κεντάκι

Στρατιωτική πιστοποίηση για την εξαίρεση δοκιμών δεξιοτήτων

Έντυπο TC 94-169 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-169 Κεντάκι

Εμπορική άδεια οδήγησης αυτοπιστοποίηση

Μορφή TC 94-17 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Μορφή TC 94-17 Κεντάκι

Γεωργικές υπηρεσίες/περιορισμένη CDL Εφαρμογή

Έντυπο TC 94-175 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-175 Κεντάκι

Εφαρμογή Interlock ανάφλεξης

Έντυπο TC 94-176 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-176 Κεντάκι

Αναπνοή Αλκοόλ Ανάφλεξη Interlock Δήλωση ιατρού

Έντυπο TC 94-179 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-179 Κεντάκι

Συμπαγές μη-αντικαταθλιπτικού παραβάτη

Έντυπο TC 94-180 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-180 Κεντάκι

55+ Εφαρμογή προγράμματος οδήγησης

Έντυπο TC 94-181 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-181 Κεντάκι

Θρησκευτική δήλωση απαλλαγής - Ισχύει χωρίς φωτογραφία

Έντυπο TC 94-182 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-182 Κεντάκι

Ιατρική Ανασκόπηση

Έντυπο TC 94-186 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-186 Κεντάκι

Αποφοίτησε εφαρμογή προγράμματος αδειών

Έντυπο TC 94-188 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-188 Κεντάκι

Εφαρμογή προσιτότητας προγράμματος ανάφλεξης του Κεντάκι

Έντυπο TC 94-190 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-190 Κεντάκι

Kentucky Ignition Interlock Πρόγραμμα Απαλλαγή Εργασίας εργοδότη

Έντυπο TC 94-192 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-192 Κεντάκι

Άδεια/ID οδηγού Ανανέωση κάρτας

Έντυπο TC 94-193 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-193 Κεντάκι

Ένορκη βεβαίωση για δωρεάν ταυτότητα για σκοπούς ψηφοφορίας

Έντυπο TC 94-195 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-195 Κεντάκι

Αίτηση εγγραφής ιστορικού άδειας οδήγησης

Έντυπο TC 94-196 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-196 Κεντάκι

Αίτηση απομάκρυνσης/αίτηση διακόπτη οχήματος

Έντυπο TC 94-197 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Έντυπο TC 94-197 Κεντάκι

Διερμηνέας ένορκη βεβαίωση άδειας οδήγησης ξένης χώρας

Μορφή TC 94-28 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Μορφή TC 94-28 Κεντάκι

Νέα εφαρμογή συστήματος για ανανέωση ή διπλή άδεια με ταχυδρομείο (Μόνο Στρατιωτικό Προσωπικό & Στρατιωτικές εξαρτήσεις)

Μορφή TC 94-32 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Μορφή TC 94-32 Κεντάκι

Εμπορική εφαρμογή άδειας οδήγησης

Μορφή TC 94-65 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Μορφή TC 94-65 Κεντάκι

Έκθεση σχετικά με την αστική απόφαση που αφορά ατύχημα με αυτοκίνητο

Μορφή TC 94-90 Κεντάκι
 • Κεντάκι
 • Αγγλικά

Μορφή TC 94-90 Κεντάκι

Ένορκη βεβαίωση για ανάληψη ευθύνης

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.