Επιλέξτε γλώσσα

κατάσταση: Νεβάδα

Σύνολο φορμών: 37

Έντυπα (37)

Μορφή DLD 121 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DLD 121 Νεβάδα

Πιστοποίηση της επιλεξιμότητας του οδηγού για μη εμπορική άδεια οδήγησης- αγρόκτημα/στρατιωτικό

Μορφή DLD 130 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DLD 130 Νεβάδα

Έναρξη καταγραφής εμπειρίας οδηγού

Μορφή DLD 130A Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DLD 130A Νεβάδα

Έναρξη καταγραφής εμπειρίας οδηγού - Πρόσθετα φύλλα χρόνου

Μορφή DLD 23 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DLD 23 Νεβάδα

Αίτηση του Οργανισμού για Επανεξέταση

Έντυπο DLD 23A Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DLD 23A Νεβάδα

Αίτηση για επαναξιολόγηση

Μορφή DLD 33 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DLD 33 Νεβάδα

Προκαθορισμένη δήλωση ενός έτους

Μορφή DLD 7 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DLD 7 Νεβάδα

Έκθεση απόρρητων ιατρών

Μορφή DLD 93 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DLD 93 Νεβάδα

Δύο χρόνια προκαθορισμένη ένορκη βεβαίωση

Μορφή DLD 95 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DLD 95 Νεβάδα

Δήλωση παράδοσης της άδειας οδήγησης Νεβάδα και την εγγραφή οχημάτων

Μορφή DLD 98 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DLD 98 Νεβάδα

Εφαρμογή για έγκριση για οδήγηση με διοπτικούς φακούς

Έντυπο DMV 002 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 002 Νεβάδα

Αίτηση για την οδήγηση προνομίων ή ταυτότητας

Έντυπο DMV 002 Νεβάδα (Ισπανικά)
 • Ισπανικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 002 Νεβάδα (Ισπανικά)

Αίτηση για Οδήγηση Προνόμια ή Ταυτότητα - Ισπανικά

Έντυπο DMV 002 Νεβάδα (Tagalog)
 • Ταγκαλόγκ
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 002 Νεβάδα (Tagalog)

Αίτηση για Οδήγηση Προνόμια ή Ταυτότητα - Tagalog

Έντυπο DMV 005 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 005 Νεβάδα

Πιστοποίηση της Residency της Νεβάδα

Έντυπο DMV 007 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 007 Νεβάδα

Αίτηση για εναλλακτική διεύθυνση

Έντυπο DMV 015 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 015 Νεβάδα

Drive Test Deiver για τους εθνικούς της Ταϊβάν

Έντυπο DMV 115 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 115 Νεβάδα

Οργανισμός παροχής βοήθειας ή πιστοποίηση καταφυγίου

Έντυπο DMV 116 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 116 Νεβάδα

Ιδιοκτήτης ιδιοκτησίας Residency Affidavit

Έντυπο DMV 128 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 128 Νεβάδα

Δήλωση αστέγων

Μορφή DMV 204 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DMV 204 Νεβάδα

Αίτηση Οδήγησης Προνομίου ή Ταυτότητας Με ταχυδρομείο

Έντυπο DMV 204 Νεβάδα (Ισπανικά)
 • Ισπανικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 204 Νεβάδα (Ισπανικά)

Αίτηση για Οδήγηση Προνομίου ή Ταυτότητας με Αλληλογραφία - Ισπανικά

Έντυπο DMV 204 Νεβάδα (Tagalog)
 • Ταγκαλόγκ
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 204 Νεβάδα (Tagalog)

Αίτηση για Προνόμιο ή Ταυτότητα Οδήγησης Κάρτα Με αλληλογραφία - Tagalog

Έντυπο DMV 21 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 21 Νεβάδα

Αίτηση για περιορισμένη άδεια

Έντυπο DMV 22 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 22 Νεβάδα

Αλλαγή της ειδοποίησης διεύθυνσης μέσω ταχυδρομείου

Έντυπο DMV 22 Νεβάδα (Ισπανικά)
 • Ισπανικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 22 Νεβάδα (Ισπανικά)

Αλλαγή Ειδοποίησης Διεύθυνσης μέσω Mail - Ισπανικά

Έντυπο DMV 22 Νεβάδα (Tagalog)
 • Ταγκαλόγκ
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 22 Νεβάδα (Tagalog)

Αλλαγή Ειδοποίησης Διεύθυνσης μέσω Mail - Tagalog

Έντυπο DMV 247 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 247 Νεβάδα

24/7 περιορισμένη αίτηση άδειας

Έντυπο DMV 301 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Έντυπο DMV 301 Νεβάδα

Πιστοποίηση συμμετοχής

Μορφή DP 046 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DP 046 Νεβάδα

Πιστοποίηση Επιλεξιμότητας Οδηγού για Άδεια Μη Εμπορικών Οδηγών- Πυροσβέστες

Μορφή DP 18 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DP 18 Νεβάδα

Πιστοποιητικό εξέτασης ματιών

Μορφή DP 190 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DP 190 Νεβάδα

Αίτηση απόλυσης διπλών τελών-αποφυλακισμένων

Μορφή DP 38 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DP 38 Νεβάδα

Ελάσσονα ένορκη βεβαίωση

Μορφή DP 5 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή DP 5 Νεβάδα

Ταυτοποίηση εθελοντικής άδειας Παράδοση κάρτας

Έντυπο MC 097 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Έντυπο MC 097 Νεβάδα

Αντικατάσταση IFTA Φόρμα άδειας/διαγραφής

Μορφή MC 098 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή MC 098 Νεβάδα

Εφαρμογή/Σχήμα αντικατάστασης για μακρύτερο συνδυασμό οχημάτων (LCV)

Μορφή SP 59 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή SP 59 Νεβάδα

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας για την αποστολή υπηρεσιών

Μορφή SP 98 Νεβάδα
 • Αγγλικά
 • Νεβάδα

Μορφή SP 98 Νεβάδα

Τυποποιημένη και εξατομικευμένη μορφή αδειών για ηλεκτρικά οχήματα

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.