Επιλέξτε γλώσσα

κατάσταση: Νέο Μεξικό

Σύνολο φορμών: 18

Έντυπα (18)

Έντυπο MVD10009 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Έντυπο MVD10009 Νέο Μεξικό

Νόμισμα πώλησης

Μορφή MVD10020 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Μορφή MVD10020 Νέο Μεξικό

Ένορκη βεβαίωση για τη διαμονή στο Νέο Μεξικό

Έντυπο MVD10021 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Έντυπο MVD10021 Νέο Μεξικό

Ένορκη βεβαίωση της Residency του Νέου Μεξικού (κάτω των 18 ετών)

Μορφή MVD10048 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Μορφή MVD10048 Νέο Μεξικό

Ανακοίνωση του εντύπου πώλησης οχημάτων

Έντυπο MVD10077 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Έντυπο MVD10077 Νέο Μεξικό

Έντυπο πιστοποιητικού γεγονότων

Έντυπο MVD10124 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Έντυπο MVD10124 Νέο Μεξικό

Έντυπο ιατρικής αναφοράς

Μορφή MVD10125 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Μορφή MVD10125 Νέο Μεξικό

Ιατρική – Αίτηση για Οφθαλμολογικό ή Οπτομετρικό έντυπο πληροφοριών

Μορφή MVD10231 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Μορφή MVD10231 Νέο Μεξικό

Έντυπο παράδοσης άδειας οδήγησης

Μορφή MVD10233 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Μορφή MVD10233 Νέο Μεξικό

Πακέτα αποκατάστασης άδειας οδήγησης

Μορφή MVD10236 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Μορφή MVD10236 Νέο Μεξικό

Έντυπο δήλωσης για την άδεια οδήγησης

Έντυπο MVD10237 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Έντυπο MVD10237 Νέο Μεξικό

Αίτηση αλλαγής σχεδιασμού φύλου

Έντυπο MVD10273 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Έντυπο MVD10273 Νέο Μεξικό

Αρχείο του εντύπου συμπλήρωσης της σχολής οδήγησης

Μορφή MVD10383 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Μορφή MVD10383 Νέο Μεξικό

Πινακίδα Στάθμευσης για Κινητικότητα

Μορφή MVD10454 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Μορφή MVD10454 Νέο Μεξικό

Επανεξέταση του 10ετούς εντύπου συμμόρφωσης Interlock ανάκλησης

Μορφή MVD10456 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Μορφή MVD10456 Νέο Μεξικό

Έντυπο δήλωσης άδειας για την ανάφλεξη

Έντυπο MVD10459 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Έντυπο MVD10459 Νέο Μεξικό

Πιστοποίηση της απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης ή του εντύπου σχολικής φοίτησης

Έντυπο MVD10792 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Έντυπο MVD10792 Νέο Μεξικό

Αίτηση για έντυπο ακρόασης

Έντυπο MVD1122 Νέο Μεξικό
 • Νέο Μεξικό
 • Αγγλικά

Έντυπο MVD1122 Νέο Μεξικό

Πιστοποίηση οδηγού για την έκδοση άδειας ή άδειας ενός εμπορικού οδηγού

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.