Επιλέξτε γλώσσα

κατάσταση: Όρεγκον

Σύνολο φορμών: 18

Έντυπα (18)

Έντυπο 735-171A Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-171A Όρεγκον

Ισχύει χωρίς άδεια / εφαρμογή Permit

Έντυπο 735-171B Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-171B Όρεγκον

Ισχύει με προηγούμενη άδεια φωτογραφίας / Permit/ID Εφαρμογή κάρτας

Έντυπο 735-173DP Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-173DP Όρεγκον

Έγγραφα Παρουσιάζονται & Γονέας / Guardian Πιστοποίηση

Έντυπο 735-24 Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-24 Όρεγκον

Πιστοποιητικό όρασης

Έντυπο 735-40 Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-40 Όρεγκον

Εμπορική δοκιμή κίνησης παμφλέ - κατηγορίας Α, Β και Γ εμπορικές δεξιότητες δοκιμές

Έντυπο 735-6776 Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-6776 Όρεγκον

Εφαρμογές έγκρισης εκτροφής

Έντυπο 735-7071 Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-7071 Όρεγκον

Αίτηση για Εθνικό Μητρώο Οδηγών (NDR)

Έντυπο 735-7071A Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-7071A Όρεγκον

Αίτηση εργοδότη για Εθνικό Μητρώο Οδηγών (NDR) Έλεγχος αρχείου για Τρέχον ή Ενημερωτικός Υπάλληλος

Έντυπο 735-7182 Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-7182 Όρεγκον

Πιστοποίηση του Όρεγκον Residency ή Domicile

Έντυπο 735-7206 Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-7206 Όρεγκον

Παράδοση του προνομίου οδήγησης

Έντυπο 735-7206A Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-7206A Όρεγκον

Έξοδος από τη φόρμα οδήγησης

Έντυπο 735-7300 Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-7300 Όρεγκον

Επαλήθευση της εφαρμογής σε άλλη δικαιοδοσία

Έντυπο 735-7340 Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-7340 Όρεγκον

Αίτηση Ακύρωσης Προνόμια Οδήγησης από Γονέα ή Νομικό Φύλακα

Έντυπο 735-7359 Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-7359 Όρεγκον

VWPP/VWOP Καλή Αιτία/Πιστοποίηση Waiver

Έντυπο 735-7361 Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-7361 Όρεγκον

Προσθήκη CDL στην εφαρμογή άδειας οδήγησης VWPP

Έντυπο 735-7390 Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-7390 Όρεγκον

Εφαρμογή του Όρεγκον για τις στρατιωτικές δεξιότητες

Έντυπο 735-7480 Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-7480 Όρεγκον

Ένορκη δήλωση για κοινή κατοικία

Έντυπο 735-7491 Όρεγκον
 • Αγγλικά
 • Όρεγκον

Έντυπο 735-7491 Όρεγκον

Ισχύει με την προηγούμενη λίστα ελέγχου φωτογραφιών

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.