Επιλέξτε γλώσσα

Τομέας: Έντυπα OPM

Σύνολο φορμών: 54

Έντυπα (54)

Έντυπο OMP 1654-A
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OMP 1654-A

2019 Συνδυασμένη Ομοσπονδιακή Εκστρατεία Εργαζόμενος Έντυπα Υποδοχής

Έντυπο OPM 1302
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1302

Προεδρικά Μέλη Διοίκησης (PMF) Ατομικό Σχέδιο Ανάπτυξης (IDP)

Έντυπο 1303 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1303 OPM

Προεδρική Διοίκηση Μέλη (PMF) Εκτελεστική Επιτροπή Πόρων (ERB) Έντυπο Πιστοποίησης (αρχείο PDF)

Έντυπο OPM 1304
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1304

Προεδρικά Μέλη Διαχείρισης (PMF) Έντυπο υποβολής ιστοριών επιτυχίας

Έντυπο 1305 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1305 OPM

Προεδρικά Μέλη Διοίκησης (PMF) Αίτηση παράτασης του διορισμού

OPM Έντυπο 1306
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

OPM Έντυπο 1306

Προεδρικά Μέλη Διοίκησης (PMF)

Έντυπο OPM 1308
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1308

Πρόγραμμα Presidential Management Fellows (PMF) - Mentoring Agreement

Έντυπο OPM 1310
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1310

Πρόγραμμα Presidential Management Fellows (PMF) - Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγεσίας (LDP) - Συμφωνία Συμμετέχοντα

Έντυπο 1351Α OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1351Α OPM

Έκθεση Έτους Εργασίας και Δαπάνες Προσωπικού - Βασικά και Premium Έτη Εργασίας και Πληρωμών - Δημοσιονομικό Έτος

Έντυπο 1351B OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1351B OPM

Έτη εργασίας και έξοδα προσωπικού Έκθεση - Έξοδα παροχών εργαζομένων - Δημοσιονομικό έτος

Έντυπο 1351γ OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1351γ OPM

Έτη εργασίας και το κόστος του προσωπικού Έκθεση - Φύλλα που κερδίζονται και χρησιμοποιούνται - Έτος άδειας

OPM Έντυπο 1396
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

OPM Έντυπο 1396

Αίτηση για την ίδρυση ή τη διακοπή ενός αναγνωριστικού γραφείου προσωπικού, ή για την αλλαγή πληροφοριών POI

Έντυπο OPM 1397
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1397

Έντυπο αίτησης ειδικού μισθού

Έντυπο 1482 της OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1482 της OPM

Οργανισμός Πιστοποίηση του καθεστώτος των επανααπασχολούμενων Αναγνωριστών - Federal Employers' Group Life Insurance Program

OPM Έντυπο 1496
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

OPM Έντυπο 1496

Αίτηση Αναβαλλόμενης Συνταξιοδότησης (διαχωρισμοί πριν από την 1η Οκτωβρίου 1956)

Έντυπο 1496α OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1496α OPM

Αίτηση Αναβαλλόμενης Συνταξιοδότησης, Σύστημα Συνταξιοδότησης της Δημόσιας Υπηρεσίας (διαχωρισμοί την 1η Οκτωβρίου 1956 ή μετά)

Έντυπο OPM 1510
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1510

Πιστοποίηση του υπεύθυνου του Οργανισμού Θέσης και Απαιτούμενης Τεκμηρίωσης για Διακοπτόμενη Συνταξιοδότηση Υπηρεσίας στο πλαίσιο CSRS ή FERS(Fillable PDF file)

Έντυπο 1514 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1514 OPM

Φύλλο εργασίας στρατιωτικών καταθέσεων

Έντυπο 1515 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1515 OPM

Εκλογή Στρατιωτικής Υπηρεσίας

Έντυπο 1519 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1519 OPM

Εκλογή Στρατιωτικής Υπηρεσίας Επιζών - Αποθανών υπάλληλος που καλύπτεται από το σύστημα συνταξιοδότησης της δημόσιας υπηρεσίας (CSRS) ή CSRS Offset

Έντυπο 1522 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1522 OPM

Αίτηση έκπτωσης για παροχές υγείας Premiums from Monies Payable Σύμφωνα με το σύστημα συνταξιοδότησης της δημόσιας υπηρεσίας ή το Ομοσπονδιακό Σύστημα συνταξιοδότησης εργαζομένων (ως αντί του SF 2805)

Έντυπο OPM 1523
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1523

Συμπληρωματική εξαμηνιαία έκθεση Headcount (Fillable PDF αρχείο)

Έντυπο 1530 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1530 OPM

Έκθεση για την ιατρική εξέταση του οφέλους που επιζεί από το σύστημα συνταξιοδότησης της δημόσιας υπηρεσίας

Έντυπο 1558 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1558 OPM

Ετήσια Senior Executive Service Ratings and Pay-for-Perfomance Συνοπτική Έκθεση Δεδομένων (Fillable PDF αρχείο)

Έντυπο 1562 της OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1562 της OPM

Εφαρμογή για την επιστροφή των υπερβολικών μειώσεων συνταξιοδότησης

Έντυπο OPM 1623
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1623

Κατάλογος Εμπειρογνωμόνων & Συμβούλων που προσλήφθηκαν - 5 USC 3109(Fillable PDF file)

Έντυπο 1637 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1637 OPM

Εφαρμογή για να γίνει αποδέκτης άδειας στο πλαίσιο του προγράμματος μεταφοράς άδειας έκτακτης ανάγκης

Έντυπο 1638 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1638 OPM

Αίτηση Δωρεάς Ετήσιας Άδειας Υπό το Πρόγραμμα Επείγουσας Άδειας Μεταφορά

OPM Έντυπο 1639
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

OPM Έντυπο 1639

Μεταφορά Δωρεά ετήσιας άδειας από/προς το πρόγραμμα μεταφοράς άδειας έκτακτης ανάγκης

Έντυπο 1643 της OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1643 της OPM

Αίτηση Επιδότησης Παιδικής Φροντίδας

Έντυπο 1644 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1644 OPM

Πρόγραμμα Επιδότησης Παιδικής Φροντίδας Ομοσπονδιακών Υπαλλήλων

Έντυπο 1645-Β OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1645-Β OPM

2019 Συνδυασμένη Ομοσπονδιακή Εκστρατεία Federal Retiree Pledge Form

Έντυπο 1655 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1655 OPM

Αίτηση για ανώτατο διοικητικό δικαστή

Έντυπο 1655Α του OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 1655Α του OPM

Γεωγραφική Δήλωση Προτιμήσεως για το Ανώτατο Διοικητικό Δίκαιο

Έντυπο OPM 1674
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1674

Κατάρτιση Υποψηφιότητα και Αξιολόγηση των Εργαζομένων, Κατ' εξουσιοδότηση Εξεταστική Κατάρτιση

Έντυπο OPM 1675
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1675

Ατομικές και εποπτικές αξιολογήσεις, Κατ' εξουσιοδότηση εκπαίδευση εξέτασης

Έντυπο OPM 1748
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1748

Πρότυπο Έκθεσης Αξιολόγησης Προσλήψεων Μεταρρύθμισης

Έντυπο OPM 1749
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1749

Κατάλογος ελέγχου αναθεώρησης ενεργειών

Έντυπο OPM 1750A
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1750A

Ώρα για ενοικίαση Διάγραμμα FY 2011

Έντυπο OPM 1750B
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1750B

Ώρα για ενοικίαση Διάγραμμα FY 2012

Έντυπο OPM 1750C
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1750C

Ώρα για ενοικίαση Διάγραμμα FY 2013

Έντυπο OPM 1825
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1825

Αίτηση για την αναγνώριση της σημαίας των Η.Π.Α

Έντυπο OPM 1828
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1828

Πρότυπα δεδομένων Έντυπο αίτησης

Έντυπο OPM 1840
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1840

Πολυκρατικό πρόγραμμα πρόγραμμα εξωτερικής αναθεώρησης

Έντυπο OPM 1841
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 1841

Πρόγραμμα πολυκρατικού σχεδίου Εξωτερική αναθεώρηση Εξουσιοδοτημένη μορφή εκπροσώπου

Έντυπο OPM 2809
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 2809

Φόρμα εγγραφής για τα οφέλη υγείας

Έντυπο OPM 2810
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο OPM 2810

Ανακοίνωση για Αλλαγή Οφέλη στην Υγεία Εγγραφή

Έντυπο 5058 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 5058 OPM

Αίτηση Επείγουσας Άδειας COVID-19

OPM Έντυπο 630
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

OPM Έντυπο 630

Εφαρμογή για να γίνετε Παραλήπτης Άδειας στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελοντικής Μεταφοράς Άδειας

Έντυπο 630A OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 630A OPM

Αίτηση Δωρεάς Ετήσιας Άδειας για Αποχώρηση Παραλήπτης Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελοντικής Μεταφοράς Άδειας (Within Agency)

Έντυπο 630B OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 630B OPM

Αίτηση για Δωρεά Ετήσιας Άδειας για Αποχώρηση Παραλήπτης Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελοντικής Μεταφοράς Άδειας (Outside Agency)

Έντυπο 630C OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 630C OPM

Μεταφορά των αρχείων άδειας για άδεια Παραλήπτης Καλύπτεται από το πρόγραμμα εθελοντικής άδειας μεταφοράς

Έντυπο 71 OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 71 OPM

Αίτηση για άδεια ή εγκεκριμένη απουσία

Έντυπο 913Β OPM
 • Αγγλικά
 • Έντυπα OPM

Έντυπο 913Β OPM

Αναγνώσεις και Συμφωνίες

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.