Επιλέξτε γλώσσα

κατάσταση: Μασαχουσέτη

Σύνολο φορμών: 30

Έντυπα (30)

Αίτηση για την καταπολέμηση του φόρου πωλήσεων στη Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Αίτηση για την καταπολέμηση του φόρου πωλήσεων στη Μασαχουσέτη

Έντυπο IRP100 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο IRP100 Μασαχουσέτη

Διεθνές Σχέδιο Εγγραφής (IRP)

Έντυπο IRP101 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο IRP101 Μασαχουσέτη

Διεθνές Σχέδιο Εγγραφής (IRP)

Έντυπο IRP103 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο IRP103 Μασαχουσέτη

Εφαρμογή του Διεθνούς Σχεδίου Εγγραφής (IRP)

Έντυπο IRP104 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο IRP104 Μασαχουσέτη

Απαλλαγή/Εφαρμογή επιστροφής

Έντυπο IRP105 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο IRP105 Μασαχουσέτη

Διεθνές Σχέδιο Εγγραφής (IRP)

Έντυπο MAB100 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο MAB100 Μασαχουσέτη

Αίτηση για χώρο στάθμευσης με ειδικές ανάγκες

Έντυπο REG100 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG100 Μασαχουσέτη

Ένορκη βεβαίωση για ακύρωση εγγραφής

Έντυπο REG101 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG101 Μασαχουσέτη

Μηχανοκίνητο Ποδήλατο (Moped) Εφαρμογή Εγγραφής

Έντυπο REG102 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG102 Μασαχουσέτη

Μη μόνιμος φοιτητής Έντυπο πληροφοριών για το όχημα

Έντυπο REG103 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG103 Μασαχουσέτη

Αίτηση για ένα Antique Motor Vehicle Plate ή Έτος Κατασκευής

Έντυπο REG104 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG104 Μασαχουσέτη

Αίτηση Vanity Plates για επιχειρήσεις

Έντυπο REG105 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG105 Μασαχουσέτη

Αίτηση για πινακίδες Βετεράνων με Decal ή Flag Image

Έντυπο REG106 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG106 Μασαχουσέτη

Συμπληρωματική αίτηση για πινακίδες καταστροφής

Έντυπο REG107 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG107 Μασαχουσέτη

Αίτηση για την επαναποστολή λαχειοφόρων πλακών

Έντυπο REG108 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG108 Μασαχουσέτη

Εφαρμογή για τον ιατρό (MD) Πιάτα

Έντυπο REG109 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG109 Μασαχουσέτη

Αίτηση για Μασαχουσέτη Πινακίδες Εθνοφρουράς

Έντυπο REG110 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG110 Μασαχουσέτη

Εφαρμογή για Πιάτα Φωτογράφων Ειδήσεις

Έντυπο REG111 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG111 Μασαχουσέτη

Αίτηση για βραβευμένες πινακίδες Βετεράνων

Έντυπο REG112 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG112 Μασαχουσέτη

Αίτηση για Πινακίδες Radioχειρισμού Χαμ

Έντυπο REG113 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG113 Μασαχουσέτη

Εφαρμογή για Gold Star Family Plates

Έντυπο REG114 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG114 Μασαχουσέτη

Αίτηση για πινακίδες Βετεράνων για επιζώντα σύζυγο

Έντυπο REG116 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG116 Μασαχουσέτη

Αίτηση για βραβευμένες πινακίδες Βετεράνων για επιζώντα σύζυγο

Έντυπο REG118 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG118 Μασαχουσέτη

RMV αίτηση για το βραβείο Active Duty

Έντυπο REG119 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG119 Μασαχουσέτη

Μετατροπή ποδηλάτων σε Μηχανοκίνητο Ποδήλατο (Moped)

Έντυπο REG120 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG120 Μασαχουσέτη

Αίτηση καταχώρισης Κρατείται από στρατιωτικό μέλος

Έντυπο REG129 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REG129 Μασαχουσέτη

Αίτηση για Μετάλλιο Πινακίδων Ελευθερίας

Έντυπο REV105
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο REV105

Απαλλαγή/Εφαρμογή επιστροφής

Έντυπο TTL108 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο TTL108 Μασαχουσέτη

Πλοκή ή θραύση μηχανοκίνητου οχήματος

Έντυπο TTLREG100 Μασαχουσέτη
 • Αγγλικά
 • Μασαχουσέτη

Έντυπο TTLREG100 Μασαχουσέτη

Εγγραφή και αίτηση τίτλου

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.