Επιλέξτε γλώσσα

κατάσταση: Νέα Υόρκη

Σύνολο φορμών: 19

Έντυπα (19)

Έντυπο IRP-1POA Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Έντυπο IRP-1POA Νέα Υόρκη

Εξουσιοδότηση για το Διεθνές Σχέδιο Εγγραφής Επιχειρήσεων

Μορφή MV-260F Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Μορφή MV-260F Νέα Υόρκη

Πιστοποιητικό οχήματος εκμετάλλευσης Χρήση

Έντυπο MV-349 Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Έντυπο MV-349 Νέα Υόρκη

Μεταφορά του οχήματος που έχει καταχωριστεί στο όνομα του αποθανόντος

Έντυπο MV-3W.3 Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Έντυπο MV-3W.3 Νέα Υόρκη

Πιστοποίηση του οχήματος βαρέων βαρών

Μορφή MV-82 Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Μορφή MV-82 Νέα Υόρκη

Εγγραφή/Τίτλος εφαρμογής οχημάτων

Έντυπο MV-82B Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Έντυπο MV-82B Νέα Υόρκη

Εγγραφές σκαφών/Τίτλος εφαρμογής

Μορφή MV-82BI Νέα Υόρκη (Ιταλικά)
 • Νέα Υόρκη

Μορφή MV-82BI Νέα Υόρκη (Ιταλικά)

Αίτηση νηολόγησης/πιστοποιητικό κυριότητας σκάφους

Form MV-82BS Νέα Υόρκη (Ισπανικά)
 • Νέα Υόρκη
 • Ισπανικά

Form MV-82BS Νέα Υόρκη (Ισπανικά)

SOLICITUD DE REGISTRO/TITULO DE EMBARCACIÓN

Έντυπο MV-82D Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Έντυπο MV-82D Νέα Υόρκη

Αίτηση για διπλή εγγραφή

Μορφή MV-82DEAL Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Μορφή MV-82DEAL Νέα Υόρκη

Εγγραφή οχημάτων / Τίτλος Αίτηση για πωλήσεις εμπόρων

Μορφή MV-82I Νέα Υόρκη (Ιταλικά)
 • Νέα Υόρκη

Μορφή MV-82I Νέα Υόρκη (Ιταλικά)

Αίτηση καταχώρισης/πιστοποιητικό ιδιοκτησίας οχήματος

Μορφή MV-82PFR Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Μορφή MV-82PFR Νέα Υόρκη

Αίτηση μόνιμης καταχώρισης στόλου

Έντυπο MV-82PSD Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Έντυπο MV-82PSD Νέα Υόρκη

Πολιτική Υποδιαίρεση (PDF) Εγγραφή οχημάτων / Τίτλος Αίτηση

Μορφή MV-82S Νέα Υόρκη (Ισπανικά)
 • Νέα Υόρκη
 • Ισπανικά

Μορφή MV-82S Νέα Υόρκη (Ισπανικά)

Αίτηση καταχώρισης/τίτλος οχημάτων

Μορφή MV-82SN Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη

Μορφή MV-82SN Νέα Υόρκη

Εφαρμογή εγγραφής Snowmobile

Μορφή MV-82TON Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Μορφή MV-82TON Νέα Υόρκη

Αίτηση για τίτλο

Έντυπο PD-1 Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Έντυπο PD-1 Νέα Υόρκη

Αίτηση για αριθμούς και έντυπα νηολόγησης σκάφους εμπόρων

Μορφή PD-2 Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Μορφή PD-2 Νέα Υόρκη

Αίτηση για τους αριθμούς και τα έντυπα εγγραφής Snowmobile Dealer

Έντυπο RV-253 Νέα Υόρκη
 • Νέα Υόρκη
 • Αγγλικά

Έντυπο RV-253 Νέα Υόρκη

Αίτηση για την εγγραφή Snowmobile Dealer

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.