Επιλέξτε γλώσσα

κατάσταση: Βερμόντ

Σύνολο φορμών: 66

Έντυπα (66)

Μορφή CVO-002 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή CVO-002 Vermont

Αίτηση άδειας εταιρείας ενοικίασης

Μορφή CVO-003 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή CVO-003 Vermont

Έκθεση Φορολογίας Ενοικιάσεις εταιρειών

Έντυπο CVO-004 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο CVO-004 Vermont

Ενοικιάσεις Ομολογιών

Έντυπο CVO-006 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο CVO-006 Vermont

Εφαρμογή άδειας Deesel Dealer

Έντυπο CVO-102 Q1 Βερμόντ
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο CVO-102 Q1 Βερμόντ

Επιστροφή φόρου καυσίμων, Q1

Έντυπο CVO-102 Q2 Βερμόντ
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο CVO-102 Q2 Βερμόντ

Επιστροφή φόρου καυσίμων, Q2

Έντυπο CVO-102 Q3 Βερμόντ
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο CVO-102 Q3 Βερμόντ

Επιστροφή φόρου καυσίμων, Q3

Έντυπο CVO-102 Q4 Βερμόντ
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο CVO-102 Q4 Βερμόντ

Επιστροφή φόρου καυσίμων, Q4

Μορφή CVO-103 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή CVO-103 Vermont

Άδεια κουβέρτας για οχήματα ειδικής χρήσης

Μορφή CVO-104 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή CVO-104 Vermont

Έρευνα μηχανικών

Μορφή CVO-107 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή CVO-107 Vermont

Απαιτήσεις λογαριασμού με εγγύηση

Μορφή CVO-108 Βερμόντ
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή CVO-108 Βερμόντ

Ομοιόμορφη δημοτική άδεια υπερβάλλοντος βάρους

Μορφή CVO-109 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή CVO-109 Vermont

Ειδική άδεια υπερβάλλοντος βάρους

Μορφή CVO-112 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή CVO-112 Vermont

IFTA Κινητήρας Φορολογική Άδεια Εντολής και Decals

Έντυπο CVO-121 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο CVO-121 Vermont

Άδεια Κουβέρτας για Τρέιλερ με χαμηλό κρεβάτι

Μορφή CVO-122 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή CVO-122 Vermont

Άδεια Κουβέρτας για Φορτία Διάστασης/Υπέρ Βάρος

Μορφή CVO-127 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή CVO-127 Vermont

Υπερμεγέθης/υπερδιαστολή- Ενιαία άδεια ταξιδιού

Μορφή CVO-144 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή CVO-144 Vermont

Stinger Steered TRK & Twin Doubles Λογική πρόσβαση

Έντυπο CVO-160 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο CVO-160 Vermont

IRP Πρόγραμμα A/E

Έντυπο CVO-162 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο CVO-162 Vermont

IRP Πρόγραμμα Γ/Ε

Έντυπο CVO-169 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο CVO-169 Vermont

Αίτηση αντικατάστασης IRP

Έντυπο DMV-108 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο DMV-108 Vermont

Έλεγχος ποινικού μητρώου

Μορφή VD-006 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-006 Vermont

Κάρτα Ελέγχου εμπόρων

Έντυπο VD-008 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-008 Vermont

Εφαρμογή εμπόρων Μορφή

Μορφή VD-009 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-009 Vermont

Εφαρμογή μεταφορέα

Μορφή VD-010 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-010 Vermont

Συσκευασία ανανέωσης εμπόρων

Μορφή VD-016 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-016 Vermont

Εφαρμογή ανταλλακτικής πλάκας

Μορφή VD-017 Βερμόντ
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-017 Βερμόντ

Εφαρμογή πλάκας ματαιοτήτων

Έντυπο VD-023 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-023 Vermont

Ειδοποίηση κατασχέσεων πλάκας

Έντυπο VD-032 Βερμόντ
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-032 Βερμόντ

Εφαρμογή διαμετακόμισης/διαγραφής

Έντυπο VD-037 Βερμόντ
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-037 Βερμόντ

Εφαρμογή μηχανοκίνητου σκάφους

Μορφή VD-038 Βερμόντ
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-038 Βερμόντ

Εγγραφές Snowmobile & Τίτλος Εφαρμογή

Μορφή VD-040 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-040 Vermont

Καταγραφή απώλειας/αντικατάστασης

Μορφή VD-102 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-102 Vermont

Φωτεινή μελλοντική πλάκα

Μορφή VD-113 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-113 Vermont

Επικύρωση σκάφους

Μορφή VD-114 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-114 Vermont

Ομόλογος εμπόρων αυτοκινήτων οχημάτων

Έντυπο VD-114A Βερμόντ
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-114A Βερμόντ

Συνεχής Bond εμπόρων αυτοκινήτων οχημάτων

Έντυπο VD-119 Βερμόντ
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-119 Βερμόντ

Εγγραφή/Φόρος/Τίτλος εφαρμογής

Έντυπο VD-125 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-125 Vermont

Καταγραφή οχημάτων εμπόρων

Έντυπο VD-126 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-126 Vermont

Γνωστοποίηση (Ποσοστό προς χρηματοδότηση)

Μορφή VD-128 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-128 Vermont

Πινακίδες Οργάνων Ασφαλείας/Υπηρεσίας

Έντυπο VD-144 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-144 Vermont

Προσωρινή απεικόνιση οχημάτων

Μορφή VD-145 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-145 Vermont

Φόρος υπερβολικών ζημιών & δακρύων/ υπερβολικών διανυσμάτων

Έντυπο VD-147 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-147 Vermont

Αγορά και χρήση Φορολογικού Υπολογισμού - Μισθωμένο όχημα

Έντυπο VD-149 Βερμόντ
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-149 Βερμόντ

Επόμενος του Kin Family Plate

Έντυπο VD-154 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-154 Vermont

Πλάκα διατήρησης

Έντυπο VD-157 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-157 Vermont

Οικογενειακή πλάκα Gold Star

Μορφή VD-160 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-160 Vermont

Εφαρμογή για τη δημιουργία μιας νέας πινακίδας ασφάλειας ή οργάνωσης υπηρεσιών

Μορφή VD-164 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-164 Vermont

Αιτούσα αρχή για την παροχή πληροφοριών

Μορφή VD-165 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-165 Vermont

Πιστοποίηση συμμόρφωσης ζώσης

Μορφή VD-166 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-166 Vermont

Πλάκες χαμηλού αριθμού

Έντυπο VD-167 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VD-167 Vermont

Πιάτα χαμηλού αριθμού (ειδική οικογένεια)

Μορφή VD-168 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VD-168 Vermont

Ανακοίνωση καταγγελίας σχετικά με το συμφέρον ασφαλείας

Μορφή VG-019 Βερμόντ
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VG-019 Βερμόντ

Παραγγελία προσφοράς εμπόρων

Μορφή VG-154 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VG-154 Vermont

Αίτηση για την Επιστροφή Κατασχεμένων Πινακίδων

Μορφή VG-168 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VG-168 Vermont

Πιστοποιητικό κατάστασης των βετεράνων

Έντυπο VN-012 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VN-012 Vermont

Εγκαταλελειμμένη πιστοποίηση οχημάτων

Έντυπο VN-022 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VN-022 Vermont

Εφαρμογή έγκρισης απόχρωσης παραθύρου

Μορφή VN-029 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VN-029 Vermont

Μετατροπή εκτός δρόμου σε νομική μοτοσικλέτα Street

Μορφή VN-131 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VN-131 Vermont

Καταγραφή μεταφορέα

Έντυπο VR-105 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VR-105 Vermont

Χαμένο ή μη διαθέσιμο πιστοποιητικό εγγραφής

Έντυπο VT-003 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VT-003 Vermont

Διορισμός VIN/HIN

Έντυπο VT-005 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VT-005 Vermont

Δήλωση γνωστοποίησης οδομέτρων (ODS)

Έντυπο VT-010 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VT-010 Vermont

Επαλήθευση VIN/HIN

Μορφή VT-011 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Μορφή VT-011 Vermont

Ένορκη κατάθεση για ανάκληση

Έντυπο VT-012 Vermont
 • Βερμόντ
 • Αγγλικά

Έντυπο VT-012 Vermont

Πολλαπλοί ιδιοκτήτες σε εγγραφή / εξουσιοδότηση τίτλου

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.