hamburger-menu icon
Language
TH
เลือกภาษา

กิจกรรม: วีซ่า

แบบฟอร์มทั้งหมด: 9

แบบฟอร์ม (9)

รูปแบบโปรแกรมกัมพูชาสําหรับร้องขอกฎหมายบนเอกสาร
 • เขมร
 • วีซ่า

รูปแบบโปรแกรมกัมพูชาสําหรับร้องขอกฎหมายบนเอกสาร

โปรแกรม กัมพูชา เพื่อ ขอ การ ทดลอง อื่น ๆ
 • เขมร
 • วีซ่า

โปรแกรม กัมพูชา เพื่อ ขอ การ ทดลอง อื่น ๆ

กัมพูชาName
 • ภาษาอังกฤษ
 • วีซ่า

กัมพูชาName

รูปแบบโปรแกรมของ Visa สําหรับประเภท C

กัมพูชา โปรแกรม Visa รูปแบบ
 • ภาษาอังกฤษ
 • วีซ่า

กัมพูชา โปรแกรม Visa รูปแบบ

รูปแบบโปรแกรม Visa สําหรับประเภท- A (Diplomatic)

Form ของกัมพูชาเพื่อทําใบรับรองการเกิด
 • เขมร
 • วีซ่า

Form ของกัมพูชาเพื่อทําใบรับรองการเกิด

Form เพื่อทําการรับรองการเกิด

กัมพูชาName วีซ่า รูปแบบ
 • ภาษาอังกฤษ
 • วีซ่า

กัมพูชาName วีซ่า รูปแบบ

แอพพลิเคชันประเภท- K Visa

เอกสารการเดินทางชั่วคราวของกัมพูชา
 • เขมร
 • วีซ่า

เอกสารการเดินทางชั่วคราวของกัมพูชา

กัมพูชา
 • ภาษาอังกฤษ
 • วีซ่า

กัมพูชา

แอพพลิเคชันประเภท T Visa

นัก ท่อง เที่ยว ชาว กัมพูชา แบบฟอร์มที่เติมได้
 • ภาษาอังกฤษ
 • วีซ่า

นัก ท่อง เที่ยว ชาว กัมพูชา แบบฟอร์มที่เติมได้

แบบฟอร์ม โปรแกรม Visa สําหรับประเภท- T (ตรุษ) วีซ่า

ลบเซสชันการบรรจุ

ลบเซสชันการกรอกข้อมูลที่เลือกหรือไม่?ในกรณีนี้ความคืบหน้าในการกรอกแบบฟอร์มจะหายไป

ลบเซสชันการแก้ไข

ลบเซสชันการแก้ไขที่เลือกหรือไม่ ในกรณีนี้ ความคืบหน้าในการสร้างและแก้ไขแบบฟอร์มจะหายไป