hamburger-menu icon
Language
TH
เลือกภาษา

แผนก: บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

แบบฟอร์มทั้งหมด: 17

แบบฟอร์ม (17)

Panjab ตร. - สําเนารายงานที่ยังไม่ถูกตรวจสอบ ในกรณีอุบัติเหตุถนน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

Panjab ตร. - สําเนารายงานที่ยังไม่ถูกตรวจสอบ ในกรณีอุบัติเหตุถนน

สําเนารายงานที่ยังไม่พบ ในคดีอุบัติเหตุบนถนน

Panjab ตร. - โปรแกรมใบรับรองตํารวจที่ชัดเจนสําหรับวิซา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

Panjab ตร. - โปรแกรมใบรับรองตํารวจที่ชัดเจนสําหรับวิซา

ใบรับรองเคลียร์ของตํารวจ V2

ตํารวจ พัน แจ็ก - การ ยื่น ฟ้อง
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

ตํารวจ พัน แจ็ก - การ ยื่น ฟ้อง

การ บ่น

ตํารวจ Panjab - โปรแกรมอ้างอิงอักขระ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

ตํารวจ Panjab - โปรแกรมอ้างอิงอักขระ

การตรวจสอบสิทธิ์อักขระ

Panjab - สําเนาโปรแกรม F.I.R
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

Panjab - สําเนาโปรแกรม F.I.R

สําเนาของ F.I.R

Panjab ตร. - สําเนารายงานที่ไม่ปรากฏในคดีโจรกรรม
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

Panjab ตร. - สําเนารายงานที่ไม่ปรากฏในคดีโจรกรรม

สําเนารายงานที่ยังไม่ถูกเจาะ ในคดีโจรกรรม

Panjab ตร. - สําเนารายงานที่ยังไม่ถูกตรวจสอบ เรื่องรถที่ถูกขโมย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

Panjab ตร. - สําเนารายงานที่ยังไม่ถูกตรวจสอบ เรื่องรถที่ถูกขโมย

ทําสําเนารายงานรถที่ถูกขโมย

ตํารวจ พัน แจ็ก - ความ ช่วย เหลือ ภาย ใน บ้าน หรือ โปรแกรม รับรอง ผู้ รับ ใช้
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

ตํารวจ พัน แจ็ก - ความ ช่วย เหลือ ภาย ใน บ้าน หรือ โปรแกรม รับรอง ผู้ รับ ใช้

การ รับรอง ความ ช่วย เหลือ ภาย ใน บ้าน หรือ ผู้ รับ ใช้

Panjab - สูญเสียบทความ/ Documents (copy of D.D.R.)
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

Panjab - สูญเสียบทความ/ Documents (copy of D.D.R.)

บทความที่หายไป รุ่นของ SewaKraV3

Panjab – เสียโมบายล์ (Copy of D.D.R)
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

Panjab – เสียโมบายล์ (Copy of D.D.R)

หมายเลขโทรศัพท์หายไป รุ่นของ SewaKraV3

สถานีตํารวจ Panjab - โปรแกรมพาสพอร์ตหาย/ สูญหาย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

สถานีตํารวจ Panjab - โปรแกรมพาสพอร์ตหาย/ สูญหาย

พาสปอร์ตหายไป รุ่นของ SewaKraV3

ตํารวจแพนจาบ N.O.C. สําหรับการใช้โปรแกรมพูดเสียงดัง
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

ตํารวจแพนจาบ N.O.C. สําหรับการใช้โปรแกรมพูดเสียงดัง

N.O.C. สําหรับการใช้ลําโพงดัง

Panjab ตร. - N.O.C. สําหรับการจัดนิทรรศการการแสดงกีฬา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

Panjab ตร. - N.O.C. สําหรับการจัดนิทรรศการการแสดงกีฬา

N.O.C. สําหรับงานนิทรรศการกีฬา

ตํารวจแพนจาบ N.O.C. สําหรับโปรแกรมรถส่วนตัว
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

ตํารวจแพนจาบ N.O.C. สําหรับโปรแกรมรถส่วนตัว

NOC สําหรับรถเก่า V2

Panjab - โปรแกรมใบรับรองตํารวจเคลียร์สําหรับชาวต่างชาติ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

Panjab - โปรแกรมใบรับรองตํารวจเคลียร์สําหรับชาวต่างชาติ

ใบรับรองตํารวจเคลียร์ (ผู้จัดทํา)

Panjab - โปรแกรมตรวจสอบใบรับรองตํารวจสําหรับพนักงานเอกชน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

Panjab - โปรแกรมตรวจสอบใบรับรองตํารวจสําหรับพนักงานเอกชน

ใบรับรองการล้างข้อมูลของตํารวจ (สําหรับการรับรองพนักงานส่วนตัว)

สถานีตํารวจแพนจาบ - โปรแกรมตรวจสอบ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฮินดี
 • บริการ Saanjh - ตำรวจปัญจาบ

สถานีตํารวจแพนจาบ - โปรแกรมตรวจสอบ

การยืนยันการเยื้อง (ผู้อาศัยในพื้นที่)

ลบเซสชันการบรรจุ

ลบเซสชันการกรอกข้อมูลที่เลือกหรือไม่?ในกรณีนี้ความคืบหน้าในการกรอกแบบฟอร์มจะหายไป

ลบเซสชันการแก้ไข

ลบเซสชันการแก้ไขที่เลือกหรือไม่ ในกรณีนี้ ความคืบหน้าในการสร้างและแก้ไขแบบฟอร์มจะหายไป