hamburger-menu icon
Language
TH
เลือกภาษา

สถานะ: มินนิโซตา

แบบฟอร์มทั้งหมด: 33

แบบฟอร์ม (33)

ประกาศนียบัตร การ แปล และ การ แปล ฉบับ แปล ใน มินนิโซตา
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

ประกาศนียบัตร การ แปล และ การ แปล ฉบับ แปล ใน มินนิโซตา

รายงานการบริการลูกค้าในมินเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

รายงานการบริการลูกค้าในมินเนโซต้า

ที่อยู่ติดต่อฉุกเฉินของคนขับรถในมินเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

ที่อยู่ติดต่อฉุกเฉินของคนขับรถในมินเนโซต้า

FMCSA Form MESCA-5871 (in อังกฤษ)
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

FMCSA Form MESCA-5871 (in อังกฤษ)

FMCSA มีทักษะทางทหาร ทดสอบ Weaver Form
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

FMCSA มีทักษะทางทหาร ทดสอบ Weaver Form

คํา แนะ นํา สําหรับ การ ศึกษา

Form D4 Neptember
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form D4 Neptember

นัก พฤกษศาสตร์ ตรวจ สอบ

Form PS2122 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS2122 มิเนโซต้า

การ ถอน ตัว แบบ จํากัด

Form PS2906 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS2906 มิเนโซต้า

คํา ร้อง ขอ การ ปลด ปล่อย ช่วง ชีวิต

Form PS30060 มินนิโซตา
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS30060 มินนิโซตา

ซีดีแอล ไวฟเวอร์

Form PS30188 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS30188 มิเนโซต้า

ใบอนุญาต ทํา งาน ใน ฟาร์ม

Form PS30338 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS30338 มิเนโซต้า

รายงานการมองเห็น (ชีวิตจริง)

Form PS30371 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS30371 มิเนโซต้า

การดําเนินงานเพื่อความขัดแย้งทางศาสนากับ DL/ID

Form PS30372 มินนิโซตา
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS30372 มินนิโซตา

การ แจ้ง ให้ ทราบ ถึง การ เจรจา ใน รัฐ อื่น หรือ เขต ปกครอง โดย คน ขับ สินค้า

Form PS31015 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS31015 มิเนโซต้า

การ สูญ เสีย ความ ระมัดระวัง หรือ การ เอา ใจ ใส่ ดู แล

Form PS31081 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS31081 มิเนโซต้า

ใบ อนุญาต ขับ ขี่

Form PS31083 มิเนโซตา
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS31083 มิเนโซตา

ใช้สถานะล่าสุด

Form PS31086 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS31086 มิเนโซต้า

การ สังเกต เห็น พิเศษ

Form PS31091 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS31091 มิเนโซต้า

ข้อ กําหนด เรื่อง การ ฟื้น ตัว

Form PS31122 มินนิโซตา
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS31122 มินนิโซตา

ร้องขอ Form review review transfer (ขอยกเลิกหรือยกเลิกอีกครั้ง)

Form PS31300 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS31300 มิเนโซต้า

เหยื่อของอัตลักษณ์ รูปแบบแผ่น

Form PS31924 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS31924 มิเนโซต้า

การ ขอ ตรวจ สอบ คน ขับ

Form PS32005 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS32005 มิเนโซต้า

ผู้ ประสบ อุบัติเหตุ กําแพง ประชุม อนุสรณ์ – การ มี ส่วน ร่วม ออก

Form PS330303030 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS330303030 มิเนโซต้า

โปรแกรมสําหรับใบอนุญาตจํากัดสําหรับการสนับสนุนลูก

Form PS33061A มินนิโซตา
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS33061A มินนิโซตา

การ ยอม จํานน ด้วย ความ สมัคร ใจ ต่อ สิทธิ พิเศษ ใน การ ขับ ขี่

Form PS33061B มินนิโซตา
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS33061B มินนิโซตา

การ ตัด สัมพันธ์ ของ บิดา มารดา

Form PS33110 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS33110 มิเนโซต้า

โรงเรียนบัส ก่อนปี พ.ศ

Form PS33160 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS33160 มิเนโซต้า

การส่งเอกสารสําหรับแบบฟอร์มความเหลื่อมล้ํา - ไม่มีหมายเลขประจําตัวหรือเอกสารยืนยัน

Form PS33203 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS33203 มิเนโซต้า

ใบอนุญาตประกอบการด้วยตัวเอง

Form PS35016 มิเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

Form PS35016 มิเนโซต้า

ใบรับรองการรับรอง รูปแบบ

แพ็กเก็ตของอิมบ์ที่มินเนโซต้า
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

แพ็กเก็ตของอิมบ์ที่มินเนโซต้า

ใบรับรองผู้ตรวจโรค
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

ใบรับรองผู้ตรวจโรค

คน ขับ รถ ประจํา ทาง ใน มิ นเน โซ ตา
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

คน ขับ รถ ประจํา ทาง ใน มิ นเน โซ ตา

รถ ประจํา ทาง หรือ รถ ประจํา ทาง รุ่น ที่ 3 ใน มินนิโซตา
 • ภาษาอังกฤษ
 • มินนิโซตา

รถ ประจํา ทาง หรือ รถ ประจํา ทาง รุ่น ที่ 3 ใน มินนิโซตา

ลบเซสชันการบรรจุ

ลบเซสชันการกรอกข้อมูลที่เลือกหรือไม่?ในกรณีนี้ความคืบหน้าในการกรอกแบบฟอร์มจะหายไป

ลบเซสชันการแก้ไข

ลบเซสชันการแก้ไขที่เลือกหรือไม่ ในกรณีนี้ ความคืบหน้าในการสร้างและแก้ไขแบบฟอร์มจะหายไป