Επιλέξτε γλώσσα

Αφήστε τα έντυπα αίτησης

51 Πρότυπα

Η κατηγορία Φόρμες Αίτησης Άδειας περιλαμβάνει μια επιλογή εντύπων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για άτομα που ζητούν άδεια από την εργασία ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτά τα έντυπα συλλέγουν βασικές πληροφορίες από τους αιτούντες, όπως προσωπικά στοιχεία, ημερομηνίες άδειας, λόγο άδειας και δικαιολογητικά. Τα έντυπα αίτησης άδειας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία έγκρισης άδειας, διευκολύνοντας την αξιολόγηση των αιτημάτων και λαμβάνοντας τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας.

Επιλέξτε από τις προσαρμόσιμες Φόρμες Αίτησης Αποχώρησης για να απλοποιήσετε τη διαδικασία της αίτησής σας και να διασφαλίσετε την ακριβή τήρηση αρχείων.

Μορφή αίτησης για άδεια εκπαιδευτή

Μορφή αίτησης για άδεια εκπαιδευτή

Έντυπο αίτησης άδειας προσωπικού

Έντυπο αίτησης άδειας προσωπικού

Δείγμα εφαρμογής γονικής άδειας Μορφή

Δείγμα εφαρμογής γονικής άδειας Μορφή

Αναπτυξιακή Σχολή Έξοδος από την εφαρμογή Μορφή

Αναπτυξιακή Σχολή Έξοδος από την εφαρμογή Μορφή

Δείγμα άδειας εργασίας Μορφή

Δείγμα άδειας εργασίας Μορφή

Έντυπο αίτησης για ιατρική άδεια

Έντυπο αίτησης για ιατρική άδεια

Διακριτικό έντυπο αίτησης μη αμειβόμενης άδειας

Διακριτικό έντυπο αίτησης μη αμειβόμενης άδειας

Εφαρμογή άδειας μελέτης Μορφή

Εφαρμογή άδειας μελέτης Μορφή

Εφαρμογή γονικής άδειας Μορφή

Εφαρμογή γονικής άδειας Μορφή

Εφαρμογή εξόδου δείγματος Μορφή

Εφαρμογή εξόδου δείγματος Μορφή

Εφαρμογή εκτύπωσης άδειας Μορφή

Εφαρμογή εκτύπωσης άδειας Μορφή

Ετήσια άδεια προσωπικού Μορφή

Ετήσια άδεια προσωπικού Μορφή

Αίτηση άδειας διακοπών

Αίτηση άδειας διακοπών

Απλή εφαρμογή άδειας Μορφή

Απλή εφαρμογή άδειας Μορφή

Εφαρμογή πολιτιστικής άδειας Μορφή

Εφαρμογή πολιτιστικής άδειας Μορφή

Εφαρμογή άδειας Hosteller Μορφή

Εφαρμογή άδειας Hosteller Μορφή

Αίτηση άδειας ξένων επισκέψεων Μορφή

Αίτηση άδειας ξένων επισκέψεων Μορφή

Εφαρμογή άδειας φοιτητή Μορφή

Εφαρμογή άδειας φοιτητή Μορφή

Αίτηση άδειας πατρότητας Μορφή

Αίτηση άδειας πατρότητας Μορφή

Αίτηση για άδεια εργασίας Μορφή

Αίτηση για άδεια εργασίας Μορφή

Περιστασιακή αίτηση άδειας

Περιστασιακή αίτηση άδειας

Αίτηση άδειας μητρότητας Μορφή

Αίτηση άδειας μητρότητας Μορφή

Εγκεκριμένη εφαρμογή άδειας Μορφή

Εγκεκριμένη εφαρμογή άδειας Μορφή

Εφαρμογή άδειας μελέτης Μορφή

Εφαρμογή άδειας μελέτης Μορφή

Άδεια για μέλη του προσωπικού

Άδεια για μέλη του προσωπικού

Έντυπο έγκρισης για την άδεια κυκλοφορίας

Έντυπο έγκρισης για την άδεια κυκλοφορίας

Εφαρμογή άδειας εκπαιδευτή δείγματος Μορφή

Εφαρμογή άδειας εκπαιδευτή δείγματος Μορφή

Αίτηση άδειας σχολής Μορφή

Αίτηση άδειας σχολής Μορφή

Αίτηση άδειας εκπαίδευσης Μορφή

Αίτηση άδειας εκπαίδευσης Μορφή

Οι μαθητές εγκαταλείπουν την εφαρμογή Μορφή

Οι μαθητές εγκαταλείπουν την εφαρμογή Μορφή

Γύρος άδειας Αίτηση

Γύρος άδειας Αίτηση

Οι Ερευνητές Εγκαταλείπουν την Εφαρμογή Μορφή

Οι Ερευνητές Εγκαταλείπουν την Εφαρμογή Μορφή

Εφαρμογή άδειας αποζημίωσης Μορφή

Εφαρμογή άδειας αποζημίωσης Μορφή

Αίτηση ετήσιας άδειας και μακράς διάρκειας άδειας υπηρεσίας

Αίτηση ετήσιας άδειας και μακράς διάρκειας άδειας υπηρεσίας

Βασικό έντυπο αίτησης για άδεια

Βασικό έντυπο αίτησης για άδεια

Εφαρμογή άδειας ασθενείας Μορφή

Εφαρμογή άδειας ασθενείας Μορφή

Φοιτητές Ξενώνας Αφήστε την εφαρμογή Μορφή

Φοιτητές Ξενώνας Αφήστε την εφαρμογή Μορφή

Πληρωμή αίτησης γονικής άδειας Μορφή

Πληρωμή αίτησης γονικής άδειας Μορφή

Αίτηση άδειας γραφείου Μορφή

Αίτηση άδειας γραφείου Μορφή

Εκτεταμένη αίτηση για άδεια φοιτητή

Εκτεταμένη αίτηση για άδεια φοιτητή

Ιατρική Student Conference Leave Application Μορφή

Ιατρική Student Conference Leave Application Μορφή

κοινή αίτηση γονικής άδειας

κοινή αίτηση γονικής άδειας

Τυπική εφαρμογή άδειας Μορφή

Τυπική εφαρμογή άδειας Μορφή

Εφαρμογή αντισταθμιστικής άδειας Μορφή

Εφαρμογή αντισταθμιστικής άδειας Μορφή

Εφαρμογή Εγχώριας Βίας Μορφή

Εφαρμογή Εγχώριας Βίας Μορφή

Ειδική αίτηση άδειας

Ειδική αίτηση άδειας

Αίτηση για αίτηση για οικογενειακή και ιατρική άδεια

Αίτηση για αίτηση για οικογενειακή και ιατρική άδεια

Ειδική εφαρμογή Sports Leave Μορφή

Ειδική εφαρμογή Sports Leave Μορφή

Εφαρμογές για τη Μελέτη των Γιατρών Μορφή

Εφαρμογές για τη Μελέτη των Γιατρών Μορφή

Εφαρμογή άδειας επιβίβασης Μορφή

Εφαρμογή άδειας επιβίβασης Μορφή

Εφαρμογή άδειας μελέτης δειγμάτων Μορφή

Εφαρμογή άδειας μελέτης δειγμάτων Μορφή

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.