Επιλέξτε γλώσσα

Τμήμα: Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Σύνολο φορμών: 1098

Έντυπα (1098)

Έντυπο 433-B (OIC)
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 433-B (OIC)

Δήλωση πληροφοριών συλλογής για επιχειρήσεις

Έντυπο 1000
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1000

Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας

Έντυπο 1023
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1023

Αίτηση αναγνώρισης της απαλλαγής βάσει του τμήματος 501 στοιχείο γ) σημείο 3 του κώδικα εσωτερικών εσόδων

Έντυπο 1023-EZ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1023-EZ

Διορθωμένη αίτηση για αναγνώριση της εξαίρεσης δυνάμει του τμήματος 501 στοιχείο γ) σημείο 3 του κώδικα εσωτερικών εσόδων

Έντυπο 1024
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1024

Αίτηση αναγνώρισης της εξαίρεσης βάσει του τμήματος 501 στοιχείο α)

Έντυπο 1024-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1024-A

Αίτηση αναγνώρισης της απαλλαγής δυνάμει του τμήματος 501 στοιχείο γ) σημείο 4 του κώδικα εσωτερικών εσόδων

Έντυπο 1028
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1028

Αίτηση αναγνώρισης της απαλλαγής βάσει του τμήματος 521 του κώδικα εσωτερικών εσόδων

Έντυπο 10301
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 10301

Κωδικός κρυπτογράφησης CD για τις ανακοινώσεις CP 2100/ 972CG

Έντυπο 1040
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040

Επιστροφή Ατομικού Εισοδήματος των ΗΠΑ

Έντυπο 1040 (έκδοση Puerto Ricaan)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040 (έκδοση Puerto Ricaan)

Ομοσπονδιακή δήλωση εισφοράς για τους κατοίκους του Πουέρτο Ρίκο

Έντυπο 1040 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040 (Ισπανική έκδοση)

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος των ΗΠΑ (Ισπανική Έκδοση)

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 1
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 1

Πρόσθετα έσοδα και προσαρμογές εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 1 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 1 (Ισπανική έκδοση)

Πρόσθετα έσοδα και προσαρμογές εσόδων (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 2
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 2

Πρόσθετοι Φόροι

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 2 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 2 (Ισπανική έκδοση)

Πρόσθετοι Φόροι (Ισπανική Έκδοση)

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 3
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 3

Συμπληρωματικές πιστώσεις και πληρωμές

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 3 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 3 (Ισπανική έκδοση)

Πρόσθετες πιστώσεις και πληρωμές (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 8812
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 8812

Πιστώσεις για παιδιά που πληρούν τις προϋποθέσεις και άλλους εξαρτημένους

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 8812 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα 8812 (Ισπανική έκδοση)

Πιστώσεις για παιδιά και άλλους εξαρτημένους (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα A

Ιδιοποιημένες μειώσεις

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα B
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα B

Τόκοι και Συνήθη Μερίσματα

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα Γ

Κέρδη ή Απώλεια από Επιχειρήσεις (Sole Properietorship)

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα Γ (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα Γ (Ισπανική έκδοση)

Κέρδη ή Απώλεια από Επιχειρήσεις (Sole Properietorship) (Ισπανική Έκδοση)

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα Δ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα Δ

Κέρδη και ζημίες κεφαλαίου

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα E
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα E

Συμπληρωματικά έσοδα και ζημίες

Έντυπο 1040 EIC προγράμματος
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 EIC προγράμματος

Πιστώσεις εισοδήματος που αποκτήθηκαν

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα EIC (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα EIC (Ισπανική έκδοση)

Πίστωση εισοδήματος (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα ΣΤ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα ΣΤ

Κέρδη ή Απώλεια από τη Γεωργία

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα ΣΤ (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα ΣΤ (Ισπανική έκδοση)

Κέρδη ή Απώλεια από τη Γεωργία (Ισπανική Έκδοση)

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα Η
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα Η

Φόροι απασχόλησης νοικοκυριών

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα H (έκδοση Puerto Rico)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα H (έκδοση Puerto Rico)

Φόρος απασχόλησης νοικοκυριών (Puerto Rico Version)

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα Η (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα Η (Ισπανική έκδοση)

Φόροι απασχόλησης νοικοκυριών (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040 Προγραμματισμός Ι
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Προγραμματισμός Ι

Μέσος όρος εισοδήματος για τους γεωργούς και τους αλιείς

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα LEP
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα LEP

Αίτηση Αλλαγής Γλωσσικών Προτιμήσεων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα LEP (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα LEP (Ισπανική έκδοση)

Αίτηση για αλλαγή στη γλωσσική προτίμηση (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα R
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα R

Πίστωση για τους Ηλικιωμένους ή τους Αναπήρους

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα SE
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα SE

Φόρος αυτοαπασχόλησης

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα SE (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040 Πρόγραμμα SE (Ισπανική έκδοση)

Φόρος αυτοαπασχόλησης (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040-Γ

ΗΠΑ Αναχωρώντας από τον φόρο εισοδήματος αλλοδαπών

Έντυπο 1040-ES
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040-ES

Εκτιμώμενος φόρος για άτομα

Έντυπο 1040-ES (NR)
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040-ES (NR)

U.S. Εκτιμώμενος φόρος για αλλοδαπούς μη κατοίκους

Έντυπο 1040-ES (έκδοση Puerto Rican)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040-ES (έκδοση Puerto Rican)

Εκτιμώμενος Ομοσπονδιακός Φόρος Εισοδήματος Αυτοαπασχόλησης και Οικιακών Υπαλλήλων Κάτοικοι του Πουέρτο Ρίκο

Έντυπο 1040-ES (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040-ES (Ισπανική έκδοση)

Εκτιμώμενος φόρος για άτομα (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040-NR
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040-NR

Μη μόνιμοι κάτοικοι ΗΠΑ

Έντυπο 1040-NR (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040-NR (Ισπανική έκδοση)

Μη μόνιμοι κάτοικοι των ΗΠΑ

Έντυπο πρόγραμμα 1040-NR Α
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο πρόγραμμα 1040-NR Α

Ιδιοποιημένες μειώσεις

Έντυπο 1040-NR Πρόγραμμα A (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040-NR Πρόγραμμα A (Ισπανική έκδοση)

Αντιπροσωπευόμενες μειώσεις (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040-NR Πρόγραμμα NEC
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040-NR Πρόγραμμα NEC

Φόρος εισοδήματος που δεν συνδέεται αποτελεσματικά με ένα αμερικανικό εμπόριο ή επιχείρηση

Έντυπο 1040-NR Πρόγραμμα NEC (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040-NR Πρόγραμμα NEC (Ισπανική έκδοση)

Φόρος εισοδήματος που δεν συνδέεται αποτελεσματικά με ένα αμερικανικό εμπόριο ή επιχείρηση (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040-NR Πρόγραμμα OI
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040-NR Πρόγραμμα OI

Λοιπές πληροφορίες

Έντυπο 1040-NR Πρόγραμμα OI (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040-NR Πρόγραμμα OI (Ισπανική έκδοση)

Λοιπές πληροφορίες (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040-NR Πρόγραμμα P
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040-NR Πρόγραμμα P

Ξένος Συνεργάτης Συμμετοχές σε Ορισμένες Συνεργασίες Μεταφερθεί κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους

Έντυπο 1040-SR
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040-SR

Επιστροφή φόρου για ηλικιωμένους

Έντυπο 1040-SR (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040-SR (Ισπανική έκδοση)

Αμερικανική φορολογική απόδοση για ηλικιωμένους (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040-SS
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040-SS

Επιστροφή Φόρου Αυτοαπασχόλησης των Η.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένης της Επιστρεφόμενης Πίστωσης Φόρου Παιδιού για τους κατοίκους της Bona Fide του Πουέρτο Ρίκο)

Έντυπο 1040-SS (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 1040-SS (Ισπανική έκδοση)

Δήλωση ΦόρωνΟμοσπονδιακή σχετικά με την εργασία κατά λογαριασμό Ιδιος (συμπεριλαμβανομένου του φόρου πίστωσης Πρόσθετα από τα παιδιά για τους κατοίκους Καλή εμπιστοσύνη του Πουέρτο Ρίκο) (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040-V
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040-V

Λογαριασμός πληρωμής

Έντυπο 1040-X
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1040-X

Τροποποιημένη απόδοση φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ

Έντυπο 1041
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1041

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος των ΗΠΑ για Estates and Trusts

Έντυπο 1041 Πρόγραμμα Δ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1041 Πρόγραμμα Δ

Κέρδη και ζημίες κεφαλαίου

Έντυπο 1041 Πρόγραμμα I
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1041 Πρόγραμμα I

Εναλλακτικές Ελάχιστες Φορολογικές Κτήσεις και Καταπιστεύματα

Έντυπο 1041 Προγραμματισμός Ι
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1041 Προγραμματισμός Ι

Διανομή συσσώρευσης για ορισμένα σύνθετα καταπιστεύματα

Έντυπο 1041 Πρόγραμμα K-1
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1041 Πρόγραμμα K-1

Μερίδιο του δικαιούχου εισοδήματος, μειώσεις, πιστώσεις κ.λπ.

Έντυπο 1041-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1041-A

Πληροφορίες ΗΠΑ Return Trust Συσσώρευση Φιλανθρωπικών Ποσά

Έντυπο 1041-ES
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1041-ES

Εκτιμώμενος φόρος εισοδήματος για ακίνητα και καταπιστεύματα

Έντυπο 1041-N
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1041-N

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος των ΗΠΑ για την Εκλογή Καταπιστευμάτων Διακανονισμού Ιθαγενών της Αλάσκας

Έντυπο 1041-QFT
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1041-QFT

Φόρος Εισοδήματος των Η.Π.Α. Επιστροφή για Προκριματικά Καταπιστεύματα Κηδειών

Έντυπο 1041-T
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1041-T

Κατανομή των εκτιμώμενων φορολογικών ενισχύσεων σε δικαιούχους

Έντυπο 1041-V
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1041-V

Λογαριασμός πληρωμής

Έντυπο 1042
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1042

Ετήσια Παρακράτηση Φορολογικών Επιστροφών για τις ΗΠΑ Πηγή Εισόδημα Ξένων Προσώπων

Έντυπο 1042 Πρόγραμμα Q
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1042 Πρόγραμμα Q

Φορολογική ευθύνη του καταπιστευματούχου (QDD)

Έντυπο 1042-S
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1042-S

Το Εισόδημα Εισόδημα των Η.Π.Α

Έντυπο 1042-T
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1042-T

Ετήσια περίληψη και διαβίβαση των εντύπων 1042-S

Έντυπο 1045
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1045

Αίτηση για την επιστροφή των προκαταβολών

Έντυπο 1065
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1065

Επιστροφή Εισόδημα Σύμπραξης στις ΗΠΑ

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα B-1
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα B-1

Πληροφορίες για τους εταίρους που κατέχουν το 50% ή περισσότερο της εταιρικής σχέσης

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα B-2
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα B-2

Εκλογές εκτός του Κεντρικού Καθεστώτος Ελέγχου της Εταιρικής Σχέσης

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα Γ

Πρόσθετες πληροφορίες για το πρόγραμμα M-3 Filers

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα Δ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα Δ

Κέρδη και ζημίες κεφαλαίου

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα K-1
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα K-1

Μερίδιο Εισοδήματος, Μειώσεων, Πιστώσεων Συνεργατών κ.λπ.

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα K-2
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα K-2

Διανομή στοιχείων μετοχών Συνεργατών Διεθνές

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα K-3
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα K-3

Μερίδιο Εισοδήματος, Μειώσεων, Πιστώσεων Συνεργατών κ.λπ. Διεθνές

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα M-3
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1065 Πρόγραμμα M-3

Καθαρό εισόδημα (ζημίες) Συμφιλίωση για ορισμένες εταιρικές σχέσεις

Έντυπο 1065-X
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1065-X

Τροποποιημένη αίτηση επιστροφής ή διοικητικής προσαρμογής (AAR)

Έντυπο 1066
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1066

U.S. Real Estate Ενυπόθηκη επένδυση Conduit (REMIC) Φόρος εισοδήματος Επιστροφή

Έντυπο 1066 Πρόγραμμα Q
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1066 Πρόγραμμα Q

Τριμηνιαία γνωστοποίηση για τον κάτοχο υπολειπόμενων τόκων του REMIC Φορολογήσιμου Εισοδήματος ή καθαρής απώλειας

Έντυπο 10837
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 10837

Αίτηση για καιρικές συνθήκες και άδεια ασφάλειας λόγω συνθηκών έκτακτης ανάγκης

Έντυπο 1094-Β
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1094-Β

Μετάδοση πληροφοριών για την κάλυψη της υγείας Επιστρέφει

Έντυπο 1094-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1094-Γ

Μετάδοση της Προσφοράς Ασφάλισης Υγείας και Πληροφορίες Κάλυψης των Εργοδοτών

Έντυπο 1095-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1095-A

Δήλωση για την ασφάλιση υγείας

Έντυπο 1095-Β
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1095-Β

Κάλυψη υγείας

Έντυπο 1095-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1095-Γ

Προσφορά και Κάλυψη Ασφάλισης Υγείας που παρέχεται από τον εργοδότη

Έντυπο 1096
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1096

Ετήσια Περίληψη και Transmittal of U.S. Information Returns (Μόνο Πληροφορίες Αντίγραφο)

Έντυπο 1097-BTC
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1097-BTC

Πίστωση φόρου επί ομολόγων

Έντυπο 1098
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1098

Δήλωση υποθηκών τόκων

Έντυπο 1098-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1098-Γ

Συνεισφορές μηχανοκίνητων οχημάτων, σκαφών και αεροπλάνων

Έντυπο 1098-E
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1098-E

Δήλωση συμμετοχής σε φοιτητικό δάνειο

Έντυπο 1098-F
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1098-F

Πρόστιμα, κυρώσεις και άλλα ποσά

Έντυπο 1098-MA
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1098-MA

Πληρωμές ενυπόθηκης συνδρομής

Έντυπο 1098-Q
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1098-Q

Πτυχιούχος Μακροζωίας

Έντυπο 1098-T
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1098-T

Δήλωση διδασκαλίας

Έντυπο 1099-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-A

Απόκτηση ή εγκατάλειψη ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων

Έντυπο 1099-B
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-B

Έσοδα από συναλλαγές συναλλάγματος Broker και Barter

Έντυπο 1099-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-Γ

Ακύρωση του χρέους

Έντυπο 1099-ΚΓΠ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-ΚΓΠ

Μεταβολές στον Εταιρικό Έλεγχο και στη Δομή Κεφαλαίων

Έντυπο 1099-DIV
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-DIV

Μερίσματα και διανομές

Έντυπο 1099-Ζ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-Ζ

Ορισμένες κρατικές ενισχύσεις

Έντυπο 1099-Η
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-Η

Προκαταβολές

Έντυπο 1099-INT
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-INT

Τόκοι Εισόδημα

Έντυπο 1099-ΙΑ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-ΙΑ

Κάρτα πληρωμής και συναλλαγές δικτύων τρίτων

Έντυπο 1099-LS
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-LS

Πωλήσεις Ασφαλίσεων Ζωής που μπορούν να δηλωθούν

Έντυπο 1099-LTC
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-LTC

Μακροχρόνια Φροντίδα και Επιτάχυνση των Οφελών του Θανάτου

Έντυπο 1099-MISC
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-MISC

Διάφορα Πληροφορίες

Έντυπο 1099-NEC
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-NEC

Αποζημίωση μη μισθωτών

Έντυπο 1099-OID
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-OID

Αρχική έκπτωση έκδοσης

Έντυπο 1099-PATR
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-PATR

Φορολογήσιμες διανομές Παρελήφθη από Συνεταιρισμούς

Έντυπο 1099-Q
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-Q

Πληρωμές από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (κατηγορίες 529 και 530)

Έντυπο 1099-QA
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-QA

Διανομές από διαθέσιμους λογαριασμούς

Έντυπο 1099-R
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-R

Διανομές από Συντάξεις, Προκαταβολές, Συνταξιοδοτικά ή Προθεσμιακά Προγράμματα, IRA, Ασφαλιστικές Συμβάσεις, κ.λπ.

Έντυπο 1099-S
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-S

Έσοδα από συναλλαγές ακινήτων

Έντυπο 1099-SA
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-SA

Διανομές από ένα HSA, Archer MSA, ή Medicare πλεονέκτημα MSA

Έντυπο 1099-SB
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1099-SB

Επένδυση Πωλητή σε Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ζωής

Έντυπο 11-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 11-Γ

Επαγγελματικός Φόρος και Επιστροφή Καταχωρήσεων

Έντυπο 1116
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1116

Πίστωση Ξένου Φόρου (Ατομική, Περιουσία ή Εμπιστοσύνη)

Έντυπο 1116 Πρόγραμμα Β
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1116 Πρόγραμμα Β

Πρόγραμμα επανασυμφιλίωσης της μεταφοράς φόρου εξωτερικού

Έντυπο 1116 Πρόγραμμα Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1116 Πρόγραμμα Γ

Αναπροσαρμογές του φόρου εξωτερικού

Έντυπο 1117
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1117

Φόρος εισοδήματος

Έντυπο 1118
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1118

Εξωτερικοί Φόροι Πιστώσεις - Επιχειρήσεις

Έντυπο 1118 Πρόγραμμα I
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1118 Πρόγραμμα I

Μείωση των φόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου

Έντυπο 1118 Προγραμματισμός Ι
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1118 Προγραμματισμός Ι

Προσαρμογές στα Ξεχωριστά Εισόδημα Περιορισμού (ζημίες) Κατηγορίες για τον καθορισμό αριθμητές των τμημάτων Περιορισμού, Έτος-Τέλος Υπόλοιπα Αναχαρακτηρισμού, και Γενική Ξένη και Εγχώρια Υπόλοιπο Λογαριασμών Απώλειας

Έντυπο 1118 Προγραμματισμός K
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1118 Προγραμματισμός K

Πρόγραμμα επανασυμφιλίωσης της μεταφοράς φόρου εξωτερικού

Έντυπο 1118 Πρόγραμμα L
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1118 Πρόγραμμα L

Αναπροσαρμογές του φόρου εξωτερικού

Έντυπο 1120
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120

Φόρος Εισοδήματος των ΗΠΑ

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα Β
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα Β

Πρόσθετες πληροφορίες για το πρόγραμμα M-3 Filers

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα Δ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα Δ

Κέρδη και ζημίες κεφαλαίου

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα Ζ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα Ζ

Πληροφορίες σχετικά με ορισμένα πρόσωπα που κατέχουν το εκλογικό απόθεμα της Εταιρείας

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα Η
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα Η

Τμήμα 280Η Περιορισμοί για μια Εταιρεία Προσωπικών Υπηρεσιών (PSC)

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα M-3
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα M-3

Καθαρό εισόδημα (ζημίες) Συμφιλίωση εταιρειών με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 10 εκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερα

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα N
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα N

Ξένες Επιχειρήσεις των ΗΠΑ

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα O
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα O

Σχέδιο συναίνεσης και μετατροπές Πρόγραμμα για μια ελεγχόμενη ομάδα

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα PH
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα PH

U.S. Personal Holding Company (PHC) Φόρος

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα UTP, Αβέβαιη δήλωση φορολογικής θέσης
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120 Πρόγραμμα UTP, Αβέβαιη δήλωση φορολογικής θέσης

Το έγγραφο παρέχει επίσης οδηγίες για την αποκάλυψη μη διακεκριμένων φορολογικών θέσεων (UTPs) στο Πρόγραμμα UTP (Έντυπο 1120), Μέρος III. Διευκρινίζει ότι η συνοπτική περιγραφή των UTP στον πίνακα UTP, μέρος III, θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται στα έντυπα 8275 και 8275-R. Προσδιορίζει τις απαιτήσεις για την υποβολή φορολογικών θέσεων σε αντίθεση με τους κανόνες και τους κανονισμούς και παρέχει οδηγίες για την πλήρη παραπομπή για κάθε κανονισμό. Το έγγραφο περιγράφει επίσης τις στήλες και τις οδηγίες για την ολοκλήρωση του μέρους I και του μέρους II του προγράμματος UTP (Έντυπο 1120), και τονίζει την ανάγκη για συνοπτικές περιγραφές των UTP στο μέρος III.

Έντυπο 1120-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-Γ

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος των ΗΠΑ για Συνεταιριστικές Ενώσεις

Έντυπο 1120-ΣΤ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-ΣΤ

Φόρος Εισοδήματος των Η.Π.Α

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα M-1 και M-2
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα M-1 και M-2

Συμφιλίωση του εισοδήματος (ζημία) και ανάλυση των μη κατοχυρωμένων κερδών ανά βιβλία

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα Η
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα Η

Μειώσεις που κατανέμονται σε αποτελεσματικά συνδεδεμένο εισόδημα βάσει των κανονισμών Τμήμα 1.861-8

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα I
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα I

Κατανομή τόκων βάσει των κανονισμών Τμήμα 1.882-5

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα M-3
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα M-3

Καθαρό Εισόδημα (ζημίες) Συμφιλίωση για Ξένες Επιχειρήσεις με Δηλωτέα περιουσιακά στοιχεία 10 εκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερα

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα P
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα P

Κατάλογος Ξένων Συμφερόντων σε Συνεργασίες

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα Q
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα Q

Φορολογική ευθύνη του καταπιστευματούχου (QDD)

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα S
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα S

Αποκλεισμός εισοδήματος από τη διεθνή λειτουργία πλοίων ή αεροσκαφών δυνάμει του τμήματος 883

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα V
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-F Πρόγραμμα V

Κατάλογος σκαφών ή αεροσκαφών, φορέων εκμετάλλευσης και ιδιοκτητών

Έντυπο 1120-FSC
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-FSC

Φόρος Εισοδήματος των ΗΠΑ Επιστροφή μιας Εταιρείας Ξένων Πωλήσεων

Έντυπο 1120-FSC Πρόγραμμα P
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-FSC Πρόγραμμα P

Τιμή μεταβίβασης ή Επιτροπή

Έντυπο 1120-Η
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-Η

Επιστροφή φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ για τις ενώσεις ιδιοκτητών

Έντυπο 1120-IC-DISC
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-IC-DISC

Φόρος Τόκου Εγχώρια Διεθνής Εταιρεία Πωλήσεων Επιστροφή

Έντυπο 1120-IC-DISC Προγραμματισμός K
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-IC-DISC Προγραμματισμός K

Δήλωση μετόχου IC-DISC Διανομές

Έντυπο 1120-IC-DISC Πρόγραμμα P
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-IC-DISC Πρόγραμμα P

Τιμή μεταφοράς μεταξύ εταιρειών ή Επιτροπή

Έντυπο 1120-IC-DISC Πρόγραμμα Q
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-IC-DISC Πρόγραμμα Q

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Δανειοληπτών Με τους κανόνες για τους παραγωγούς

Έντυπο 1120-L
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-L

Η.Π.Α. Ασφάλεια Ζωής Εταιρεία Φόρος Εισοδήματος Επιστροφή

Έντυπο 1120-L Πρόγραμμα M-3
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-L Πρόγραμμα M-3

Καθαρό Εισόδημα (ζημίες) Συμφιλίωση για Α.Π.Α. Ασφαλιστικές εταιρείες ζωής με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 10 εκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερα

Έντυπο 1120-ND
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-ND

Επιστροφή για τα πυρηνικά ταμεία παροπλισμού και ορισμένα συναφή πρόσωπα

Έντυπο 1120-PC
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-PC

Η.Π.Α. Ασφάλιση Περιουσιών και Περιουσιών Εταιρεία Φόρος Εισοδήματος Επιστροφή

Έντυπο 1120-PC Πρόγραμμα M-3
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-PC Πρόγραμμα M-3

Καθαρό Εισόδημα (ζημίες) Συμφιλίωση για Α.Π.Α. Ασφαλιστικές Εταιρείες και Απώλειες με Σύνολο Περιουσιών 10 εκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερα

Έντυπο 1120-ΠΟΛ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-ΠΟΛ

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος των ΗΠΑ για Ορισμένες Πολιτικές Οργανώσεις

Έντυπο 1120-REIT
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-REIT

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος των Η.Π.Α. για Καταπιστεύματα Επενδύσεων ακινήτων

Έντυπο 1120-RIC
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-RIC

Φόρος Εισοδήματος των ΗΠΑ Επιστροφή για Ρυθμιζόμενες Εταιρείες Επενδύσεων

Έντυπο 1120-S
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-S

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος των ΗΠΑ για μια S Corporation

Έντυπο 1120-S Πρόγραμμα B-1
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-S Πρόγραμμα B-1

Πληροφορίες σχετικά με ορισμένους μετόχους μιας S Corporation

Έντυπο 1120-S Πρόγραμμα Δ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-S Πρόγραμμα Δ

Κέρδη και ζημίες και ενσωματωμένα κέρδη

Έντυπο 1120-S Πρόγραμμα K-1
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-S Πρόγραμμα K-1

Μετοχικοί Μερίδιο Εισοδήματος, Μειώσεων, Πιστώσεων κ.λπ.

Έντυπο 1120-S Πρόγραμμα K-2
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-S Πρόγραμμα K-2

Μέτοχοι Rata Μοιραστείτε αντικείμενα Διεθνές

Έντυπο 1120-S Πρόγραμμα K-3
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-S Πρόγραμμα K-3

Μετοχικό μερίδιο εισοδήματος, μειώσεις, πιστώσεις κ.λπ. Διεθνές

Έντυπο 1120-S Πρόγραμμα M-3
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-S Πρόγραμμα M-3

Καθαρό εισόδημα (ζημίες) Συμφιλίωση για S Corporations με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 10 εκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερα

Έντυπο 1120-SF
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-SF

Επιστροφή φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ για τα Ταμεία Διακανονισμού (βλέπε τμήμα 468B)

Έντυπο 1120-W
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-W

Εκτιμώμενος φόρος εταιρειών

Έντυπο 1120-X
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1120-X

Τροποποιημένη απόδοση φόρου εισοδήματος της U.S. Corporation

Έντυπο 1122
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1122

Εξουσιοδότηση και συγκατάθεση της Θυγατρικής Εταιρείας που περιλαμβάνεται σε ενοποιημένη φορολογική απόδοση

Έντυπο 1125-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1125-A

Κόστος πωληθέντων αγαθών

Έντυπο 1125-E
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1125-E

Αποζημίωση των αξιωματικών

Έντυπο 1127
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1127

Αίτηση για παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου λόγω της undue hardship

Έντυπο 1128
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1128

Αίτηση για υιοθέτηση, αλλαγή ή διατήρηση φορολογικού έτους

Έντυπο 1138
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1138

Παράταση του Χρόνου πληρωμής των φόρων από μια Εταιρεία Αναμένοντας Καθαρή Μεταφορά Απώλειας Λειτουργίας

Έντυπο 1139
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1139

Αίτηση για την επιστροφή των ενστάσεων

Έντυπο 11652
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 11652

Ερωτηματολόγιο και υποστηρικτικό έντυπο τεκμηρίωσης 1040 Πρόγραμμα Γ (Αξία ή Απώλεια από Επιχειρήσεις)

Έντυπο 12009
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 12009

Αίτηση για Άτυπη Επανεξέταση Διασκέψεων και Εφετών

Έντυπο 12153
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 12153

Αίτηση συλλογής Έξοχη Διαδικασία ή Ισοδύναμη Ακρόαση

Έντυπο 12153 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 12153 (Ισπανική έκδοση)

Αίτημα για διαδικασία ή ισοδύναμη ακρόαση συλλογής (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 12203
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 12203

Αίτηση επανεξέτασης των προσφυγών

Έντυπο 12203 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 12203 (Ισπανική έκδοση)

Αίτηση επανεξέτασης προσφυγών (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 12203-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 12203-A

Αίτηση αναιρέσεως

Έντυπο 12256
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 12256

Απόσυρση της Αίτησης για Σωστή Διαδικασία Συλλογής ή Ισοδύναμη Ακρόαση

Έντυπο 12277
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 12277

Αίτηση ανάκλησης του Καταγεγραμμένου Έντυπο 668(Y), Ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας (Κωδικός Εσωτερικού Εσόδων Τμήμα 6323(ι))

Έντυπο 12339
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 12339

Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων Γνωμοδοτική ιδιότητα μέλους Συμβουλίου Αίτηση

Έντυπο 12451
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 12451

Αίτημα για αποζημίωση για έξοδα μετεγκατάστασης

Έντυπο 12508
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 12508

Ερωτηματολόγιο για τη μη αίτηση συζύγου

Έντυπο 12509
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 12509

Αθώος Σύζυγος Δήλωση Διαφωνίας

Έντυπο 12661
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 12661

Επαλήθευση αμφισβητούμενου θέματος

Έντυπο 12673
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 12673

Συμφωνία με την Bid

Έντυπο 13072
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13072

Έντυπο βοήθειας Μαρτύρων του θύματος

Έντυπο 1310
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1310

Δήλωση προσώπου που ζητεί επιστροφή λόγω αποθανόντος φορολογούμενου

Έντυπο 13206
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13206

Συνοπτική Έκθεση Εθελοντικής Βοήθειας

Έντυπο 13285-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13285-A

Μείωση του φόρου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Έντυπο 13287
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13287

Αναγνώριση προβλήματος πληρωμής τράπεζας

Έντυπο 13369
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13369

Συμφωνία για το Mediate

Έντυπο 13424
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13424

Clinic με χαμηλό εισόδημα (LITC)

Έντυπο 13424-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13424-A

Γενική Έκθεση Πληροφόρησης

Έντυπο 13424-B
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13424-B

Clinic (LITC) Χαμηλού Εισοδήματος Φορολογική Κλινική (LITC)

Έντυπο 13424-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13424-Γ

Clinic (LITC) Χαμηλού Εισοδήματος

Έντυπο 13424-F
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13424-F

Εθελοντής / Pro Bono Time Reporting

Έντυπο 13424-ΙΑ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13424-ΙΑ

Clinic (LITC) Χαμηλού Εισοδήματος

Έντυπο 13424-M
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13424-M

Κλινική με χαμηλό εισόδημα (LITC)

Έντυπο 13424-N
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13424-N

Πρόγραμμα Κλινική Φορολογών Χαμηλού Εισοδήματος (LITC)

Έντυπο 13424-P
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13424-P

Εφαρμογή για ειδική άδεια εμφάνισης

Έντυπο 13424-Q
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13424-Q

LITC ή STCP Φοιτητική και Νομική Μεταπτυχιακή Πληροφόρηση Διάγραμμα

Έντυπο 13436
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13436

IRS Center for Science and Design Αξιολόγηση Υπηρεσιών

Έντυπο 13437
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13437

IRS Center for Science and Design Αίτηση για Υπηρεσίες

Έντυπο 13441-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13441-A

Μηνιαία εγγραφή και ενημέρωση του φόρου υγείας (HCTC)

Έντυπο 13533
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13533

Συμφωνία χορηγού VITA/TCE

Έντυπο 13533-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13533-A

Συμφωνία απομακρυσμένου χορηγού FSA

Έντυπο 13551
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13551

Εφαρμογή για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα IRS Acceptance Agent

Έντυπο 13560
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13560

Διαχειριστής Σχεδίου Υγείας (HPA) Επιστροφή των Ταμείων

Έντυπο 13588 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 13588 (Ισπανική έκδοση)

Ιθαγενείς Αμερικανοί και το κερδισμένο εισόδημα Credit (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 13614-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13614-Γ

Φύλλο αναθεώρησης εισαγωγής/συνεντεύξεων και ποιότητας

Έντυπο 13614-Γ (αραβική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • αραβικός

Έντυπο 13614-Γ (αραβική έκδοση)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο Επισκόπησης (αραβική έκδοση)

Έντυπο 13614-C (έκδοση Bengali)
 • Μπενγκάλι
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13614-C (έκδοση Bengali)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο αναθεώρησης (έκδοση Bengali)

Έντυπο 13614-C (κινεζική απλοποιημένη έκδοση)
 • Απλοποιημένα Κινέζικα)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13614-C (κινεζική απλοποιημένη έκδοση)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (κινεζική απλοποιημένη έκδοση)

Έντυπο 13614-C (κινεζική παραδοσιακή έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Παραδοσιακά κινέζικα)

Έντυπο 13614-C (κινεζική παραδοσιακή έκδοση)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (κινεζική παραδοσιακή έκδοση)

Έντυπο 13614-Γ (γαλλικό κείμενο)
 • Φόροι
 • γαλλική γλώσσα
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13614-Γ (γαλλικό κείμενο)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (γαλλική έκδοση)

Έντυπο 13614-C (γερμανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Γερμανός

Έντυπο 13614-C (γερμανική έκδοση)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (γερμανική έκδοση)

Έντυπο 13614-Γ (έκδοση Πλωντ)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Γκουτζαράτι

Έντυπο 13614-Γ (έκδοση Πλωντ)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο αναθεώρησης (Gjuarati έκδοση)

Έντυπο 13614-Γ (Ιταλική έκδοση)
 • Φόροι
 • ιταλικός
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13614-Γ (Ιταλική έκδοση)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (Ιταλική έκδοση)

Έντυπο 13614-C (Ιαπωνική έκδοση)
 • Ιαπωνικά
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13614-C (Ιαπωνική έκδοση)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (Ιαπωνική έκδοση)

Έντυπο 13614-C (έκδοση Khmer)
 • Φόροι
 • Χμερ
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13614-C (έκδοση Khmer)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (έκδοση Khmer)

Έντυπο 13614-C (Κορεατική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • κορεάτης

Έντυπο 13614-C (Κορεατική έκδοση)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (Κορεατική έκδοση)

Έντυπο 13614-C (έκδοση Persian/Farsi)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • περσικός

Έντυπο 13614-C (έκδοση Persian/Farsi)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (Persian/Farsi Version)

Έντυπο 13614-Γ (πολωνική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Στίλβωση

Έντυπο 13614-Γ (πολωνική έκδοση)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (πολωνική έκδοση)

Έντυπο 13614-C (πορτογαλική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Πορτογαλικά

Έντυπο 13614-C (πορτογαλική έκδοση)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (πορτογαλική έκδοση)

Έντυπο 13614-C (έκδοση Punjabi)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Παντζάμπι

Έντυπο 13614-C (έκδοση Punjabi)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (Punjabi έκδοση)

Έντυπο 13614-C (ρωσική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ρωσική

Έντυπο 13614-C (ρωσική έκδοση)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (ρωσική έκδοση)

Έντυπο 13614-C (έκδοση Momali)
 • Σομαλός
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13614-C (έκδοση Momali)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (Somali Version)

Έντυπο 13614-Γ (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 13614-Γ (Ισπανική έκδοση)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 13614-C (Tagolog Version)
 • Φόροι
 • Ταγκαλόγκ
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13614-C (Tagolog Version)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (Tagalog Version)

Έντυπο 13614-C (έκδοση Urdu)
 • Ουρντού
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13614-C (έκδοση Urdu)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο αναθεώρησης (Urdu Version)

Έντυπο 13614-C (Βιετναμέζικη έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Βιετναμέζικο

Έντυπο 13614-C (Βιετναμέζικη έκδοση)

Πρόσληψη/Συνέντευξη & Ποιότητα Φύλλο κριτικής (Vitnamese Version)

Έντυπο 13614-NR
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13614-NR

Μη κάτοικος Alien Intake and Interview Sheet

Έντυπο 13615
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13615

Συμφωνία Εθελοντών Προτύπων Δεοντολογίας Προγράμματα

Έντυπο 13615 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 13615 (Ισπανική έκδοση)

Συμφωνία Εθελοντών Προτύπων Δεοντολογίας - ΒΙΤΑ/ΤΣΕ Προγράμματα (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1363
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 1363

Πιστοποιητικά εξαγωγικής απαλλαγής

Έντυπο 13690
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 13690

Κατάλογος ελέγχου εσόδων και μειώσεων

Έντυπο 13691
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 13691

Πού είναι η επιστροφή μου

Έντυπο 13711
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13711

Αίτηση Προσφυγής Προσφοράς σε Συμβιβασμό

Έντυπο 13715
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13715

Πληροφορίες ιστοσελίδας εθελοντών Φύλλο

Έντυπο 13748
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13748

Εγγραφή Εργαστηρίου/Σεμιναρίων

Έντυπο 13750
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13750

Εκλογή για συμμετοχή στην Πρωτοβουλία Διακανονισμού 2005-80

Έντυπο 13751
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13751

Άρση του δικαιώματος σε συνεπή συμφωνία των στοιχείων της εταιρικής σχέσης και καθορισμός του επιπέδου εταιρικής σχέσης ως προς τις κυρώσεις, τις προϋποθέσεις φορολογίας και τα πρόσθετα ποσά

Έντυπο 13768
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13768

Ηλεκτρονική Φορολογική Διοίκηση Συμβουλευτική Επιτροπή Εφαρμογή

Έντυπο 13797
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13797

Έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης

Έντυπο 13803
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13803

Εφαρμογή για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Εξπρές Εποπτείας Εισοδήματος (IVES)

Έντυπο 13844
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13844

Αίτηση για μειωμένο τέλος χρήσης για συμφωνίες τοποθέτησης

Έντυπο 13844 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 13844 (Ισπανική έκδοση)

Αίτηση για μειωμένο τέλος χρήστη για συμφωνίες εγκατάστασης (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 13909
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13909

Φορολογικός-απαλλακτικός οργανισμός καταγγελία (αναφορά)

Έντυπο 13930
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13930

Αίτηση για κεντρική συμφωνία παρακράτησης

Έντυπο 13973
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13973

Coverage Tax Credit (HCTC) Κενό κουπόνι πληρωμής

Έντυπο 13976
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13976

Αντικειμενικό στοιχείο δήλωσης του καταλόγου Advisee

Έντυπο 13977
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13977

ΒΙΤΑ Σχέδιο προϋπολογισμού επιχορήγησης

Έντυπο 13978
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13978

Εφαρμογή επιχορήγησης VITA προβλεπομένων επιχειρήσεων

Έντυπο 13989
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13989

Ανάλυση περίπτωσης Φορολογικού Φόρουμ IRS Φύλλο δεδομένων

Έντυπο 13997
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 13997

Επιβεβαιώνοντας το TIN σας και Λογική Αιτία

Έντυπο 14017
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14017

Εφαρμογή για ταχείες ρυθμίσεις τροχιάς

Έντυπο 14039
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14039

Στοιχεία ταυτότητας για κλοπή

Έντυπο 14039 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 14039 (Ισπανική έκδοση)

Ταυτότητα κλοπής (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 14039-Β
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14039-Β

Επιχειρηματική ταυτότητα Κλοπή ένορκης κατάθεσης

Έντυπο 14039-B (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 14039-B (Ισπανική έκδοση)

Επιχειρηματική ταυτότητα κλοπής δήλωση (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 14095
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14095

Η αίτηση επιστροφής φόρου υγείας (HCTC)

Έντυπο 14134
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14134

Αίτηση πιστοποιητικού υποτέλειας Ομοσπονδιακού Φόρου

Έντυπο 14135
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14135

Αίτηση για πιστοποιητικό απαλλαγής περιουσίας από τον ομοσπονδιακό φόρο

Έντυπο 14154 (Αγγλικά-Ισπανικά Vers9ion)
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 14154 (Αγγλικά-Ισπανικά Vers9ion)

Λίστα ελέγχου μορφής W-7

Έντυπο 14157
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14157

Επιστροφή Προετοιμαστή καταγγελία

Έντυπο 14157 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 14157 (Ισπανική έκδοση)

Return Premaker Καταγγελία (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 14157-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14157-A

Ετοίμασε την απάτη ή την εσφαλμένη συμπεριφορά

Έντυπο 14157-Α (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 14157-Α (Ισπανική έκδοση)

Φορολογική επιστροφή Προετοιμαστή Απάτη ή παραστρατιωτική δήλωση (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 14199
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14199

ΚΟΒΡΑ Δήλωση ανακεφαλαίωσης

Έντυπο 14204
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14204

Φορολογική Συμβουλευτική για το Πρόγραμμα Ηλικιωμένων (TCE)

Έντυπο 14234
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14234

Εφαρμογή της διαδικασίας διασφάλισης της συμμόρφωσης (CAP)

Έντυπο 14234-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14234-A

Διαδικασία διασφάλισης της συμμόρφωσης (CAP) Ερωτηματολόγιο Πιστωτικών Ερευνών (CRCQ)

Form 14234-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Form 14234-A

Compliance Assurance Process (CAP) Research Credit Questionnaire (CRCQ)

Έντυπο 14234-B
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14234-B

Πρότυπο συναλλαγών υλικών μεταξύ εταιρειών (MIT)

Form 14234-B
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Form 14234-B

Material Intercompany Transactions Template (MITT)

Form 14234-C
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Form 14234-C

Taxpayer Initial Issues List

Έντυπο 14234-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14234-Γ

Κατάλογος αρχικών εκδόσεων του φορολογούμενου

Form 14234-D
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Form 14234-D

Tax Control Framework Questionnaire

Έντυπο 14234-Δ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14234-Δ

Ερωτηματολόγιο πλαισίου για τον έλεγχο των φόρων

Έντυπο 14242
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14242

Αναφέρετε Ύποπτες Καταχρηστικές Φορολογικές Προαγωγές ή Προετοιμαστές

Έντυπο 14242 (έκδοση Mandarin)
 • Απλοποιημένα Κινέζικα)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14242 (έκδοση Mandarin)

Αναφορά ύποπτων καταχρήσεων φορολογικών προαγωγών ή προετοιμαστών (Mandarin Version)

Έντυπο 14242 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 14242 (Ισπανική έκδοση)

Αναφορά ύποπτη καταχρηστική φορολογικές προαγωγές ή Προετοιμαστές (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 14310
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14310

Συνεργάτης και Εθελοντής Εγγραφή

Έντυπο 14335
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14335

Στοιχεία επικοινωνίας για προγράμματα VITA και TCE Grant

Έντυπο 14345
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14345

Αίτηση για ειδική διαμεσολάβηση, παρακράτηση εξωτερικής εταιρικής σχέσης ή παρακράτηση του καθεστώτος του εξωτερικού καταπιστεύματος

Έντυπο 14360
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14360

Αναφορά Παραπόνων από Παρόχου Συνεχούς Εκπαίδευσης

Έντυπο 14364
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14364

Αξιολόγηση Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Έντυπο 14392
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14392

Αίτημα για συνέχιση της εκπαίδευσης

Έντυπο 14402
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14402

Εσωτερικός Κώδικας Εσόδων (IRC) Τμήμα 6702 στοιχείο δ)

Έντυπο 14411
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14411

Συστηματική Αίτηση Υποβολής Έκδοσης

Έντυπο 14414
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14414

Ερωτηματολόγιο για τους κανόνες ομάδας

Έντυπο 14417
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14417

Επιστρεφόμενη συμφωνία - Μη Ομοσπονδιακοί Φορείς (Κρατικές και Τοπικές Κυβερνήσεις, Ξένες Κυβερνήσεις, Εμπορικοί Οργανισμοί και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις)

Έντυπο 14429
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14429

Απαλλαγή από τους φόρους Εθελοντική Συμφωνία Λήξης Πρόγραμμα Αίτηση

Έντυπο 14439
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14439

Έκθεση δεδομένων εργαζομένων

Έντυπο 14446 (αραβική μετάφραση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • αραβικός

Έντυπο 14446 (αραβική μετάφραση)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (Αραβική Έκδοση)

Έντυπο 14446 (έκδοση Bengali)
 • Μπενγκάλι
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14446 (έκδοση Bengali)

Virtual VITA/TCE Taxpayer consent (έκδοση Bengali)

Έντυπο 14446 (κινεζική-απλοποιημένη έκδοση)
 • Απλοποιημένα Κινέζικα)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14446 (κινεζική-απλοποιημένη έκδοση)

Virtual VITA/TCE Taxpayer consent (κινεζική-απλοποιημένη έκδοση)

Έντυπο 14446 (κινεζική-Παραδοσιακή έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Παραδοσιακά κινέζικα)

Έντυπο 14446 (κινεζική-Παραδοσιακή έκδοση)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (κινεζική-Παραδοσιακή έκδοση)

Έντυπο 14446 (γαλλικό κείμενο)
 • Φόροι
 • γαλλική γλώσσα
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14446 (γαλλικό κείμενο)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (Γαλλική έκδοση)

Έντυπο 14446 (γερμανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Γερμανός

Έντυπο 14446 (γερμανική έκδοση)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (Γερμανική έκδοση)

Έντυπο 14446 (έκδοση Guiarat)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Γκουτζαράτι

Έντυπο 14446 (έκδοση Guiarat)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (έκδοση Gujarati)

Έντυπο 14446 (Haitian Creole Version)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Κρεολική Αϊτής

Έντυπο 14446 (Haitian Creole Version)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (Haitian Creole Version)

Έντυπο 14446 (Ιταλική έκδοση)
 • Φόροι
 • ιταλικός
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14446 (Ιταλική έκδοση)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (Ιταλική έκδοση)

Έντυπο 14446 (Ιαπωνική έκδοση)
 • Ιαπωνικά
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14446 (Ιαπωνική έκδοση)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (Ιαπωνική έκδοση)

Έντυπο 14446 (έκδοση Khmer)
 • Φόροι
 • Χμερ
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14446 (έκδοση Khmer)

Virtual VITA/TCE Συναίνεση Taxpayer (Khmer Version)

Έντυπο 14446 (κορεατική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • κορεάτης

Έντυπο 14446 (κορεατική έκδοση)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (Κορεατική έκδοση)

Έντυπο 14446 (Persian/Farsi έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • περσικός

Έντυπο 14446 (Persian/Farsi έκδοση)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (Persian/Farsi Version)

Έντυπο 14446 (Πολωνική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Στίλβωση

Έντυπο 14446 (Πολωνική έκδοση)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (Πολωνική έκδοση)

Έντυπο 14446 (πορτογαλική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Πορτογαλικά

Έντυπο 14446 (πορτογαλική έκδοση)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (πορτογαλική έκδοση)

Έντυπο 14446 (έκδοση Punjabi)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Παντζάμπι

Έντυπο 14446 (έκδοση Punjabi)

Virtual VITA/TCE Taxpayer consent (έκδοση Punjabi)

Έντυπο 14446 (αναθ. 11-2021)
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14446 (αναθ. 11-2021)

Εικονική VITA/TCE Συναίνεση του φορολογούμενου

Έντυπο 14446 (ρωσική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ρωσική

Έντυπο 14446 (ρωσική έκδοση)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (Russianώσικη έκδοση)

Έντυπο 14446 (έκδοση Somali)
 • Σομαλός
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14446 (έκδοση Somali)

Virtual VITA/TCE Συναίνεση Taxpayer (έκδοση Somali)

Έντυπο 14446 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 14446 (Ισπανική έκδοση)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 14446 (Tagalog Version)
 • Φόροι
 • Ταγκαλόγκ
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14446 (Tagalog Version)

Virtual VITA/TCE Συναίνεση Taxpayer (Tagalog Version)

Έντυπο 14446 (έκδοση Urdu)
 • Ουρντού
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14446 (έκδοση Urdu)

Virtual VITA/TCE Taxpayer Consent (Έκδοση Urdu)

Έντυπο 14446 (Βιετναμέζικη έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Βιετναμέζικο

Έντυπο 14446 (Βιετναμέζικη έκδοση)

Virtual VITA/TCE Συναίνεση Taxpayer (Vietnamese Version)

Έντυπο 14452
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14452

Λογαριασμός εξωτερικού ή κατάσταση περιουσιακών στοιχείων

Έντυπο 14453
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14453

Υπολογιστικό φύλλο εργασίας

Έντυπο 14454
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14454

Συνημμένο στην Επιστολή Εκούσιας Αποκάλυψης

Έντυπο 14457
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14457

Εθελούσια γνωστοποίηση Πρακτική αίτηση και αίτηση εκκαθάρισης

Έντυπο 14462
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14462

Εξουσιοδότηση για την Αποκάλυψη Πληροφοριών - IRS Return Premaker Office

Έντυπο 14467
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14467

Δήλωση για τις εγκαταλειμμένες οντότητες

Έντυπο 14497
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14497

Κοινοποίηση μη δικαστικής πώλησης ακινήτου

Έντυπο 14498
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14498

Αίτηση για συναίνεση προς πώληση ακινήτου Ελεύθερη από τον ομοσπονδιακό φόρο

Έντυπο 14534
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14534

Πιστοποιητικό εισαγωγής/συνέντευξης και αναθεώρησης ποιότητας

Έντυπο 14568
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14568

Υπόδειγμα VCP Δήλωση συμμόρφωσης

Έντυπο 14568-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14568-A

Υπόδειγμα VCP Δήλωση Συμμόρφωσης - Πρόγραμμα 1: Ενδιάμεσες Αποτυχίες Nonamender

Έντυπο 14568-Β
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14568-Β

Υπόδειγμα VCP Δήλωση Συμμόρφωσης - Πρόγραμμα 2: Αποτυχίες Nonamender για IRC 401(a) Σχέδια

Έντυπο 14568-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14568-Γ

Υπόδειγμα VCP Δήλωση συμμόρφωσης- χρονοδιάγραμμα 3 SEPs και SARSEPs

Έντυπο 14568-Δ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14568-Δ

Υπόδειγμα VCP Δήλωση Συμμόρφωσης - Πρόγραμμα 4 ΑΠΛΟΙ ΙΡΑ

Έντυπο 14568-E
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14568-E

Υπόδειγμα VCP Δήλωση Συμμόρφωσης- Πρόγραμμα 5: Αποτυχίες Δανείων Σχεδίου(Αλλακτικά Σχέδια και 403 β) Σχέδια)

Έντυπο 14568-F
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14568-F

Υπόδειγμα VCP Δήλωση συμμόρφωσης- χρονοδιάγραμμα 6 Αποτυχία επιλεξιμότητας εργοδότη (401 κ) και 403 β) Μόνο σχέδια)

Έντυπο 14568-Ζ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14568-Ζ

Υπόδειγμα VCP Δήλωση Συμμόρφωσης - Πρόγραμμα 7 Παράλειψη διανομής Elective Deferrals στην υπέρβαση του ορίου 402(ζ)

Έντυπο 14568-Η
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14568-Η

Υπόδειγμα VCP Σύστημα δήλωσης συμμόρφωσης 8: Αποτυχία πληρωμής Απαιτούμενες ελάχιστες διανομές Επίκαιρα

Έντυπο 14568-I
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14568-I

Υπόδειγμα VCP Δήλωση Συμμόρφωσης - Πρόγραμμα 9:Περιορισμένη Ασφαλές λιμάνι Διόρθωση με τροποποίηση σχεδίου

Έντυπο 14581-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14581-A

Fringe οφέλη Συμμόρφωση αυτοεκτίμηση για τους δημόσιους εργοδότες

Έντυπο 14581-Β
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14581-Β

Διεθνή θέματα Συμμόρφωση αυτοεκτίμηση για τους δημόσιους εργοδότες

Έντυπο 14581-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14581-Γ

Αυτοεκτίμηση για τους εργοδότες του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Έντυπο 14581-D
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14581-D

Λοιπά φορολογικά ζητήματα Συμμόρφωση αυτοεκτίμηση για τους δημόσιους εργοδότες

Έντυπο 14581-E
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14581-E

Σχέδιο συνταξιοδότησης Κάλυψη της συμμόρφωσης με την αυτοεκτίμηση για κρατικούς και τοπικούς φορείς

Έντυπο 14581-F
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14581-F

Αυτοεκτίμηση για κρατικούς και τοπικούς φορείς

Έντυπο 14581-Ζ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14581-Ζ

Αυτοεκτίμηση Εργαζομένων ή Ανεξάρτητων Αναδόχου Συμμόρφωσης για Δημόσιους Εργοδότες

Έντυπο 14652
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 14652

Καταγγελία για τα πολιτικά δικαιώματα

Έντυπο 14652 (κινεζική έκδοση)
 • Απλοποιημένα Κινέζικα)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14652 (κινεζική έκδοση)

Καταγγελία για πολιτικά δικαιώματα (κινεζική έκδοση)

Έντυπο 14652 (Κορεατική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • κορεάτης

Έντυπο 14652 (Κορεατική έκδοση)

Καταγγελία πολιτικών δικαιωμάτων (Κορεατική έκδοση)

Έντυπο 14652 (ρωσική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ρωσική

Έντυπο 14652 (ρωσική έκδοση)

Καταγγελία πολιτικών δικαιωμάτων (ρωσική μετάφραση)

Έντυπο 14652 (έκδοση Βιετνάμ)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Βιετναμέζικο

Έντυπο 14652 (έκδοση Βιετνάμ)

Καταγγελία πολιτικών δικαιωμάτων (Vietonamese Version)

Έντυπο 14653
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14653

Πιστοποίηση από το πρόσωπο των Η.Π.Α. που βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών για τις εξωχώριες διαδικασίες

Έντυπο 14654
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14654

Πιστοποίηση από το πρόσωπο των ΗΠΑ που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις εσωτερικές υπεράκτιες διαδικασίες

Έντυπο 14693
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14693

Αίτηση για μειωμένο ποσοστό παρακράτησης στο βραβείο Whistleblower

Έντυπο 14704
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14704

Transmittal Schedule … Transmittal Schedule … Form 5500-EZ Πρόγραμμα για την ανακούφιση της ποινής με ποινικό μητρώο (Revenue Procedure 2015-32)

Έντυπο 14708
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14708

Αίτημα για επανεξέταση της ενδοοικογενειακής ποινής σε σχέση με τα Καναδικά Σχέδια Συνταξιοδότησης

Έντυπο 14726
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14726

Άρση της ανακοίνωσης για την τελική προσαρμογή της εταιρικής σχέσης (FPA)

Έντυπο 14764
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14764

ΕΣSRΠ Ανταπόκριση

Έντυπο 14765
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14765

Πίστωση Premium Tax εργαζομένων (PTC)

Έντυπο 14773
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14773

Προσφορά σε Συμβιβασμό Απόσυρσης

Έντυπο 14773-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14773-A

Προσφορά σε Συμβιβασμό Ανάκληση - Κοινή

Έντυπο 14781
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14781

Ηλεκτρονικό Ομοσπονδιακό Σύστημα Πληρωμής Φόρων (EFTPS) … Εγγραφή Αφερεγγυότητας

Έντυπο 14815
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14815

Δικαιολογητικά για την απόδειξη της πίστωσης φόρου για παιδιά (CTC) και πίστωση για άλλους εξαρτημένους (ODC) για το 2018-2025

Έντυπο 14815-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14815-A

Υποστηρικτικά έγγραφα για την απόδειξη της πίστωσης φόρου για παιδιά (CTC) και πίστωση για άλλους εξαρτημένους (ODC) για το 2021

Έντυπο 14824
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14824

Υποστηρίξτε τα έγγραφα για να αποδείξετε την κατάσταση εγγραφής

Έντυπο 14950
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 14950

Επαλήθευση της πίστωσης για τον φόρο επί της πριμοδότησης

Έντυπο 15028
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15028

Πιστοποίηση της δημόσια συναλλασσόμενης εταιρικής σχέσης για γνωστοποίηση Καθορισμένοι εταίροι και αρμόδιοι εταίροι για εγκεκριμένες τροποποιήσεις δυνάμει του IRC §6225(γ)(5)

Έντυπο 15057
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15057

Συμφωνία ανάκλησης της κοινοποίησης της τελικής προσαρμογής της εταιρικής σχέσης

Έντυπο 15080
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15080

Συναίνεση για την αποκάλυψη πληροφοριών επιστροφής φόρου σε τοποθεσίες προετοιμασίας φόρων VITA/TCE

Έντυπο 15086
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15086

Προσφορά σε Συμβιβασμό Αίτηση Αρχείου Δημόσιας Ενσωμάτωσης

Έντυπο 15094
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15094

Συναίνεση για την αποκάλυψη φορολογικών πληροφοριών

Έντυπο 15100
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15100

Αριθμός Αναγνώρισης Φορολόγων Υιοθεσίας (ATIN) Αίτηση Επέκτασης

Έντυπο 15100 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 15100 (Ισπανική έκδοση)

Αίτημα επέκτασης (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 15101
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15101

Παροχή αριθμού κοινωνικής ασφάλισης (SSN) για υιοθετημένο παιδί

Έντυπο 15101 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 15101 (Ισπανική έκδοση)

Παρέχετε έναν αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (SSN) για υιοθετημένο παιδί (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 15103
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15103

Έντυπο 1040 Επιστροφική Αδυναμία

Έντυπο 15103 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 15103 (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 1040 Return Delinquency (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 15104
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15104

Καθεστώς του φορολογούμενου Levy

Έντυπο 15104 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 15104 (Ισπανική έκδοση)

Καθεστώς του φορολογούμενου Levy (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 15105
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15105

Δεν Ανάλυση Ευθύνης κατά Αφηρημένο Αριθμό στο Έντυπο 720

Έντυπο 15105 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 15105 (Ισπανική έκδοση)

Δεν Ανάλυση Ευθύνης Κατά Αφηρημένο Αριθμό στο Έντυπο 720 (Ισπανική Έκδοση)

Έντυπο 15106
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15106

Αίτημα για ενημέρωση πληροφοριών των φορολογουμένων

Έντυπο 15107
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15107

Αίτηση πληροφοριών για έναν αποθανόντα φορολογούμενο

Έντυπο 15107 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15107 (Ισπανική έκδοση)

Αίτηση πληροφοριών για έναν αποθανόντα φορολογούμενο (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 15109
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15109

Αίτηση έκπτωσης φόρου

Έντυπο 15110
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15110

Συμπληρωματικό φύλλο εργασίας για τον φόρο παιδιών

Έντυπο 15110 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 15110 (Ισπανική έκδοση)

Πρόσθετο Φύλλο Εργασίας Πιστωτικών Φόρων Παιδιών (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 15111
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15111

Φύλλο Έργου Πίστωσης Εισοδήματος (CP 09)

Έντυπο 15111 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 15111 (Ισπανική έκδοση)

Φύλλο Έργου Πίστωσης Εισοδήματος (CP 09) (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 15112
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15112

Φύλλο Έργου Πίστωσης Εισοδήματος (CP 27)

Έντυπο 15112 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 15112 (Ισπανική έκδοση)

Φύλλο Πίστωσης Εισοδήματος (CP 27) (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 15200
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15200

Πιστοποιητικό συμπλήρωσης (Προετοιμαστής Paid Due Diligence Training)

Έντυπο 15227 (Αγγλικά - Ισπανική Έκδοση)
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15227 (Αγγλικά - Ισπανική Έκδοση)

Αίτηση για έναν Προσωπικό Αριθμό Ταυτότητας Προστασίας (IP PIN) (Αγγλο-Ισπανική Έκδοση)

Έντυπο 15230
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15230

Senior Executive Service Υποψήφιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Έντυπο 15230-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15230-A

Δήλωση Κινητικότητας για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποψηφίων Ανωτάτης Εκτελεστικής Υπηρεσίας

Έντυπο 15230-B
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15230-B

Συμφωνία Συνεχιζόμενης Υπηρεσίας (για τους υποψήφιους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης)

Έντυπο 15237
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15237

Διοικητική απαίτηση ζημιών βάσει των τμημάτων 7426(η), 7432, 7433(α-δ)

Έντυπο 15237-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15237-A

Αίτηση για το τμήμα 7430 Ανακτήσιμα έξοδα

Έντυπο 15247
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15247

Αναθεώρηση Προϊόντος Ανατροφοδότηση για προϊόντα SPEC

Έντυπο 15250
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15250

Γνωστοποίηση μη τραπεζικού εντολοδόχου/κυστοδικού καθεστώτος

Έντυπο 15254
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15254

Αίτηση για το τμήμα 754 Ανάκληση

Έντυπο 15272
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15272

VITA/ΤΣΕ Σχέδιο ασφαλείας

Έντυπο 15288
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15288

Αίτηση για αναθεώρηση των εκλογών της εταιρικής σχέσης δυνάμει του τμήματος 6221 στοιχείο β) του IRC ή Αίτηση για αναθεώρηση των εκλογών κάτω του 1101 στοιχείο ζ) σημείο 4

Έντυπο 15307
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15307

Γνωστοποίηση μετά τη συμπλήρωση για καθορισμένους μεγάλους φορολογούμενους επιχειρήσεων

Έντυπο 15314
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15314

TE/GE Συμφωνία ασφαλών μηνυμάτων Taxpayer Εξουσιοδότηση της Αποκάλυψης σε καθορισμένους χρήστες

Έντυπο 15315
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15315

Ετήσια Πιστοποίηση για τα Ορισμένα Οφέλη Πολυεργοδότη

Έντυπο 15320
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15320

Αίτηση για ένταξη στη Σύνοδο Κορυφής Ασφαλείας

Έντυπο 15344
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15344

Δωρεάν φορολογική προετοιμασία και βοήθεια για τους υπαλλήλους σας!

Έντυπο 15345
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15345

Δωρεάν φορολογική προετοιμασία και βοήθεια για τα μέλη σας!

Έντυπο 15348
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15348

Η εγγραφή των φόρων σας κοστίζει λιγότερο από αυτό

Έντυπο 15349
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15349

Καταθέστε τους φόρους σας μόνοι σας για δωρεάν

Έντυπο 15349 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 15349 (Ισπανική έκδοση)

Καταθέστε τους φόρους σας για δωρεάν (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 15358
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15358

Πρωτόκολλα ασφαλείας κορονοϊού για τον ιστότοπο VITA/TCE

Έντυπο 15373
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15373

VITA/ΤΣΕ Δωρεάν φορολογική προετοιμασία Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες διερμηνέων OPI

Έντυπο 15397
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15397

Αίτηση για παράταση του χρόνου για την επίπλωση Δηλώσεις παραλήπτη

Έντυπο 15400
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15400

Καθαρή αναφορά πώλησης οχημάτων

Έντυπο 15434
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15434

Αίτηση για το πρόγραμμα εθελοντικής γνωστοποίησης πιστώσεων κράτησης εργαζομένων (ERC)

Έντυπο 15601
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 15601

Πρωτοβουλία για την Ημέρα Δράσης Αγροτικών Εταίρων

Έντυπο 2032
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2032

Κάλυψη της σύμβασης βάσει του τίτλου II του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης

Έντυπο 2063
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2063

U.S. Αναχώρηση της δήλωσης φόρου εισοδήματος αλλοδαπών

Έντυπο 2106
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2106

Έξοδα Εργαζομένων

Έντυπο 211-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 211-A

Αίτηση επιστροφής για αρχική πληροφορία

Έντυπο 2120
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2120

Πολλαπλή δήλωση υποστήριξης

Έντυπο 2159
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2159

Συμφωνία μείωσης του μισθού

Έντυπο 2159 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 2159 (Ισπανική έκδοση)

Συμφωνία μείωσης μισθού (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 2210
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2210

Ανεπαρκής καταβολή του εκτιμώμενου φόρου από άτομα, κτήματα και καταπιστεύματα

Έντυπο 2210-F
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2210-F

Υποκαταβολή του εκτιμώμενου φόρου από τους γεωργούς και τους αλιείς

Έντυπο 2220
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2220

Ανεπαρκής καταβολή του εκτιμώμενου φόρου από τις επιχειρήσεις

Έντυπο 2290
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2290

Βαρύς αυτοκινητόδρομος Επιστροφή φόρου χρήσης οχημάτων

Έντυπο 2290 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 2290 (Ισπανική έκδοση)

Βαρύ όχημα Χρήση επιστροφής φόρου (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 23
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 23

Αίτηση εγγραφής στην πρακτική πριν από την εσωτερική υπηρεσία εσόδων

Έντυπο 2350
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2350

Αίτηση για επέκταση του χρόνου στο αρχείο του φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ

Έντυπο 2350 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 2350 (Ισπανική έκδοση)

Αίτηση για επέκταση του χρόνου για να αρχειοθετήσετε την επιστροφή φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 2438
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2438

Μη διανεμηθέντα κέρδη κεφαλαίου

Έντυπο 2439
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2439

Ανακοίνωση προς τον μέτοχο μη διανεμηθέντων Μακροπρόθεσμων Κεφαλαίων

Έντυπο 2441
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2441

Έξοδα Παιδικής και Ανεξάρτητης Φροντίδας

Έντυπο 2553
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2553

Εκλογή από Small Business Corporation (υπό το τμήμα 1362 του κώδικα εσωτερικών εσόδων)

Έντυπο 2555
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2555

Έσοδα που αποκτήθηκαν από το εξωτερικό

Έντυπο 2587
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2587

Αίτηση για ειδική εξέταση εγγραφής

Έντυπο 2624
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2624

Συναίνεση για επαφή τρίτων

Έντυπο 2678
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2678

Εργοδότης/Πληρωτής Διορισμός αντιπροσώπου

Έντυπο 2848
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 2848

Εξουσία του δικηγόρου και δήλωση εκπροσώπου

Έντυπο 2848 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 2848 (Ισπανική έκδοση)

Εξουσία Εισαγγελέα και Δήλωση Εκπροσώπου (Ισπανική Έκδοση)

Έντυπο 3115
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 3115

Αίτηση για αλλαγή λογιστικής μεθόδου

Έντυπο 3468
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 3468

Επενδυτική πίστη

Έντυπο 3491
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 3491

Εφαρμογή απαλλαγής από τους συνεταιρισμούς καταναλωτών

Έντυπο 3520
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 3520

Ετήσια Επιστροφή στην Αναφορά Συναλλαγών με Ξένα Καταπιστεύματα και Παραλαβή Ορισμένες Ξένα Δώρα

Έντυπο 3520-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 3520-A

Ετήσια Ενημέρωση Επιστροφή Ξένου Καταπιστεύματος με Ιδιοκτήτη των Η.Π.Α

Έντυπο 3800
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 3800

Γενική πίστωση επιχειρήσεων

Έντυπο 3881-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 3881-A

ACH Προμηθευτής/Αυτοκινητοποιημένος Εγγραφή πληρωμής - HCTC

Έντυπο 3881, ACH Πωλεί διάφορα Εγγραφή πληρωμής
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 3881, ACH Πωλεί διάφορα Εγγραφή πληρωμής

ACH Προμηθευτής/Αυτοκινητοποιημένος Εγγραφή πληρωμής

Έντυπο 3903
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 3903

Μετακινούμενα Έξοδα

Έντυπο 3911
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 3911

Δήλωση του φορολογούμενου σχετικά με την επιστροφή χρημάτων

Έντυπο 3911 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 3911 (Ισπανική έκδοση)

Δήλωση του φορολογούμενου σχετικά με την επιστροφή (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 3921
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 3921

Άσκηση δικαιώματος παροχής κινήτρων βάσει του τμήματος 422 στοιχείο β)

Έντυπο 3922
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 3922

Μεταφορά Αποθεματικού Αποκτηθείσα μέσω Αποθεματικού Εργαζομένων Σχέδιο Αγοράς Σύμφωνα με το Τμήμα 423(γ)

Έντυπο 3949-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 3949-A

Αναφορά πληροφοριών

Έντυπο 4029
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4029

Αίτηση για απαλλαγή από την κοινωνική ασφάλιση και τους φόρους Medicare και απαλλαγή των παροχών

Έντυπο 4089
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4089

Ανακοίνωση για την ανεπάρκεια-Waiver

Έντυπο 4136
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4136

Πιστώσεις για τον ομοσπονδιακό φόρο που καταβάλλεται στα καύσιμα

Έντυπο 4137
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4137

Κοινωνική ασφάλιση και Medicare Φόρος Εισόδημα Αδήλωτων Συμβουλών

Έντυπο 4219
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4219

Δήλωση ευθύνης για την παρακράτηση φόρων

Έντυπο 4255
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4255

Ανακεφαλαίωση της επενδυτικής πίστωσης

Έντυπο 433-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 433-A

Δήλωση πληροφοριών συλλογής για μισθούς και αυτοαπασχολούμενα άτομα

Έντυπο 433-A (OIC)
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 433-A (OIC)

Δήλωση πληροφοριών συλλογής για μισθούς και αυτοαπασχολούμενα άτομα

Έντυπο 433-A (OIC) (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 433-A (OIC) (Ισπανική έκδοση)

Δήλωση για τους Μισθούς και Αυτοαπασχολούμενα άτομα (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 433-A (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 433-A (Ισπανική έκδοση)

Δήλωση πληροφοριών συλλογής για μισθούς και αυτοαπασχολούμενα άτομα (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 433-Β
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 433-Β

Δήλωση πληροφοριών συλλογής για επιχειρήσεις

Έντυπο 433-B (OIC) (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 433-B (OIC) (Ισπανική έκδοση)

Δήλωση πληροφοριών συλλογής για επιχειρήσεις (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 433-Β (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 433-Β (Ισπανική έκδοση)

Δήλωση πληροφοριών συλλογής για επιχειρήσεις (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 433-Δ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 433-Δ

Συμφωνία εγκατάστασης

Έντυπο 433-D (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 433-D (Ισπανική έκδοση)

Συμφωνία εγκατάστασης

Έντυπο 433-F
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 433-F

Δήλωση πληροφοριών συλλογής

Έντυπο 433-F (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 433-F (Ισπανική έκδοση)

Δήλωση πληροφοριών συλλογής (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 433-Η
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 433-Η

Αίτηση και Δήλωση πληροφοριών για τη συλλογή της συμφωνίας εκχώρησης

Έντυπο 433-Η (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 433-Η (Ισπανική έκδοση)

Δήλωση σχετικά με την αίτηση και τη συλλογή πληροφοριών (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 4361
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4361

Αίτηση για απαλλαγή από τον φόρο αυτοαπασχόλησης για χρήση από Υπουργούς, Μέλη Θρησκευτικών Τάξεων και Χριστιανοδημοκράτες

Έντυπο 4419
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4419

Αναθεωρήστε τον υφιστάμενο κώδικα ελέγχου μεταδότη (TCC) για την ηλεκτρονική επιστροφή πληροφοριών εγγραφής (FIRE)

Έντυπο 4421
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4421

Δήλωση Επιτροπών και Εισαγγελέων

Έντυπο 4422
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4422

Αίτηση για την αποφόρτιση πιστοποιητικού ιδιοκτησίας που υπόκειται σε φόρο ακινήτων

Έντυπο 4423
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4423

Αίτηση για την έκδοση του προσιτού νόμου (ACA)

Έντυπο 4461
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4461

Αίτηση για έγκριση τυποποιημένης ή μη τυποποιημένης Προεγκριθέντα καθορισμένα σχέδια συνεισφοράς

Έντυπο 4461-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4461-A

Αίτηση για έγκριση τυποποιημένης ή μη τυποποιημένης Προεγκριθέν καθορισμένο πρόγραμμα παροχών

Έντυπο 4461-B
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4461-B

Αίτηση για έγκριση τυποποιημένης ή μη τυποποιημένης Προεγκριθέντα σχέδια

Έντυπο 4461-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4461-Γ

Αίτηση για έγκριση τυποποιημένων ή μη τυποποιημένων σχεδίων 403β)

Έντυπο 4466
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4466

Αίτηση για γρήγορη επιστροφή της υπερπληρωμής του εκτιμώμενου φόρου

Έντυπο 4506
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4506

Αίτηση αντιγράφου φορολογικής επιστροφής

Έντυπο 4506 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 4506 (Ισπανική έκδοση)

Αίτηση αντιγράφου φορολογικής επιστροφής (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 4506-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4506-A

Αίτηση αντιγράφου του εντύπου Εφορίας Απαλλαγής ή Πολιτικής Οργάνωσης

Έντυπο 4506-Β
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4506-Β

Αίτηση αντιγράφου της αίτησης ή επιστολής εφορίας απαλλασσόμενης οργάνωσης

Έντυπο 4506-C
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4506-C

IVES Αίτηση για το κείμενο της φορολογικής επιστροφής

Έντυπο 4506-F
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4506-F

Αίτηση για αντίγραφο της επιστροφής του ΦΠΑ

Έντυπο 4506-Τ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4506-Τ

Αίτηση για το κείμενο της φορολογικής επιστροφής

Έντυπο 4506-T (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 4506-T (Ισπανική έκδοση)

Αίτηση για το Μεταγραφή Φορολογικής Επιστροφής (Ισπανική Έκδοση)

Έντυπο 4506-Τ-ΕΖ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4506-Τ-ΕΖ

Σύντομη αίτηση για ατομική επιστροφή φόρου

Έντυπο 4506-T-EZ (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 4506-T-EZ (Ισπανική έκδοση)

Σύντομη αίτηση έντυπου για ατομική φορολογική επιστροφή Transcript (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 4562
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4562

Αποσβέσεις και αποσβέσεις (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για εισηγμένα ακίνητα)

Έντυπο 4563
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4563

Αποκλεισμός του εισοδήματος για τους κατοίκους Bona Fide της Αμερικανικής Σαμόα

Έντυπο 461
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 461

Περιορισμός της απώλειας επιχειρήσεων

Έντυπο 4626
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4626

Εναλλακτικές Ελάχιστες Φορολογικές Συναλλαγές

Έντυπο 4669
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4669

Λήφθηκε κατάσταση πληρωμών

Έντυπο 4670
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4670

Αίτηση για απαλλαγή από την καταβολή ορισμένων φόρων παρακράτησης

Έντυπο 4684
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4684

Απώλειες και Κλοπές

Έντυπο 4720
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4720

Επιστροφή ορισμένων φόρων κατανάλωσης βάσει των κεφαλαίων 41 και 42 του κώδικα εσωτερικών εσόδων

Έντυπο 4768
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4768

Αίτηση για παράταση του χρόνου για να καταθέσετε μια επιστροφή ή / και Pay U.S. Estate (και Generation-Skipping Transfer) Φόροι

Έντυπο 4797
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4797

Πωλήσεις επιχειρηματικής ιδιοκτησίας (Επίσης ακούσιες μετατροπές και ποσά ανακεφαλαιοποίησης βάσει των τμημάτων 179 και 280ΣΤ στοιχείο β) σημείο 2)

Έντυπο 4808
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4808

Υπολογισμός της πίστωσης για τον φόρο δώρων

Έντυπο 4810
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4810

Αίτηση για άμεση αξιολόγηση βάσει του κώδικα εσωτερικών εσόδων τμήμα 6501 στοιχείο δ)

Έντυπο 4835
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4835

Εισόδημα και έξοδα ενοικίασης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Έντυπο 4852
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4852

Αντικατάσταση του εντύπου W-2, Μισθός και Φορολογική Δήλωση, ή Έντυπο 1099-R, Διανομές από Συντάξεις, Προκαταβολές, Συνταξιοδοτικά ή Προθεσμιακά Σχέδια, IRA, Ασφαλιστικές Συμβάσεις κ.λπ.

Έντυπο 4852 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 4852 (Ισπανική έκδοση)

Υποκατάστατο του εντύπου W-2, της φορολογικής δήλωσης, ή του εντύπου 1099-R, Διανομές από Συντάξεις, Προκαταβολές, Συνταξιοδοτικά ή Προγράμματα Κέρδους, IRA, Ασφαλιστικές Συμβάσεις κ.λπ. (Ισπανική Έκδοση)

Έντυπο 4868
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4868

Αίτηση για αυτόματη επέκταση του χρόνου στο αρχείο ΗΠΑ Ατομικός φόρος εισοδήματος επιστροφή

Έντυπο 4868 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 4868 (Ισπανική έκδοση)

Αίτηση για αυτόματη επέκταση του χρόνου στο αρχείο ΗΠΑ Ατομική επιστροφή φόρου εισοδήματος (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 4876-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4876-A

Εκλογή που πρόκειται να αντιμετωπιστεί ως έκπτωση τόκων

Έντυπο 4952
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4952

Μείωση των επενδυτικών τόκων

Έντυπο 4970
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4970

Φόρος για τη Συσσώρευση Κατανομή Καταπιστευμάτων

Έντυπο 4972
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4972

Φόρος επί των διανομών Lump-Sum

Έντυπο 4977
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 4977

Πρόγραμμα φορολογικής ευθύνης

Έντυπο 5074
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5074

Κατανομή του Ατομικού Φόρου Εισοδήματος στο Γκουάμ ή στην Κοινοπολιτεία των Βόρειων Μαριάνων Νήσων (CNMI)

Έντυπο 5129
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5129

Κατάσταση, εξαιρέσεις και τυπική μείωση

Έντυπο 5213
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5213

Εκλογή σε Αναβολή Προσδιορισμός ως προς το αν η Πρόληψη Εφαρμόζει ότι μια Δραστηριότητα Ασχολείται με Κέρδη

Έντυπο 5227
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5227

Πληροφορίες Split-Interest Trust Επιστροφή

Έντυπο 5300
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5300

Αίτηση προσδιορισμού του προγράμματος παροχών εργαζομένων

Έντυπο 5304-ΑΡΧΕΙΟ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5304-ΑΡΧΕΙΟ

Αποταμίευση Κίνητρο Σχέδιο Αντιστοίχισης για τους εργαζόμενους των μικρών εργοδοτών (SIMPLE) - Όχι για χρήση με ένα καθορισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

Έντυπο 5305
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305

Παραδοσιακός Ατομικός Λογαριασμός Συνταξιοδότησης

Έντυπο 5305-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305-A

Παραδοσιακός Ατομικός Λογαριασμός Συνταξιοδότησης

Έντυπο 5305-A-SEP
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305-A-SEP

Μισθική μείωση Απλοποιημένη σύνταξη εργαζομένων - Ατομικοί λογαριασμοί συνταξιοδότησης Συμφωνία εισφοράς

Έντυπο 5305-Β
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305-Β

Εξοικονόμηση Υγείας Trust Account

Έντυπο 5305-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305-Γ

Εξοικονόμηση Υγείας

Έντυπο 5305-E
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305-E

Λογαριασμός Coverdel Education Savings Trust

Έντυπο 5305-EA
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305-EA

Coverdell Εκπαίδευση Ταμιευτήριο Λογαριασμός

Έντυπο 5305-R
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305-R

Λογαριασμός Roth Individual Retirement Trust

Έντυπο 5305-RA
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305-RA

Λογαριασμός Roth Individual Retirement Trust

Έντυπο 5305-RB
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305-RB

Roth Individual Retirement Annuity Subjectment (Συμπληρωματική Προσόδου)

Έντυπο 5305-S
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305-S

Απλούστατος Ατομικός Λογαριασμός Καταπιστευματικής Συνταξιοδότησης

Έντυπο 5305-SA
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305-SA

Απλούστατος Ατομικός Λογαριασμός Καταπιστευματικής Συνταξιοδότησης

Έντυπο 5305-SEP
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305-SEP

Απλοποιεί τη Συμφωνία Συνταξιοδότησης-Ατομικού Λογαριασμού Συνταξιοδότησης

Έντυπο 5305-ΑΡΧΕΙΟ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5305-ΑΡΧΕΙΟ

Σχέδιο Ταμιευτηρίου Κινητικού Αντιστοίχισης για Εργαζόμενους Μικρών Εργοδοτών (SIMPLE) για Χρήση με Δηλωμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

Έντυπο 5306
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5306

Αίτηση για την έγκριση του πρωτοτύπου ή του χορηγού από τον εργοδότη ατομική ρύθμιση συνταξιοδότησης (IRA)

Έντυπο 5306-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5306-A

Αίτηση για έγκριση Απλοποιημένης Πρότυπης Συντάξεως Εργαζομένων (SEP) ή Αποταμιευτικού Σχεδίου Ανταλλαγής Κίνητρων για Εργαζόμενους Μικρών Εργοδοτών (SIMPLE IRA Plan)

Έντυπο 5307
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5307

Αίτηση προσδιορισμού για Υιοθετητές Σχεδίων Υποβολής Τροποποιημένων Τόμων

Έντυπο 5308
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5308

Αίτηση αλλαγής σχεδίου/έτος εμπιστοσύνης

Έντυπο 5309
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5309

Αίτηση για τον προσδιορισμό του σχεδίου ιδιοκτησίας του αποθέματος εργαζομένων

Έντυπο 5310-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5310-A

Ανακοίνωση Συγχώνευσης ή Ενοποίησης Σχεδίου, Αποσύνδεσης ή Μεταβίβασης Περιουσιακών Περιουσιών ή Παθητικόυ Σχεδίου

Έντυπο 5316
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5316

Αίτηση για Group or Pooled Trust Ruling

Έντυπο 5329
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5329

Πρόσθετοι Φόροι Προειδικευμένων Σχεδίων (συμπεριλαμβανομένων IRA) και Λοιποί Φορολογικοί Λογαριασμοί

Έντυπο 5330
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5330

Επιστροφή των φόρων κατανάλωσης που σχετίζονται με τα προγράμματα παροχών εργαζομένων

Έντυπο 5405
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5405

Επιστροφή της πρώτης πίστωσης για το homebuyer

Έντυπο 5434
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5434

Κοινή επιτροπή για την εγγραφή της αίτησης εγγραφής των συντελεστών

Έντυπο 5434-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5434-A

Κοινό συμβούλιο για την εγγραφή της αίτησης για ανανέωση της εγγραφής

Έντυπο 5452
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5452

Εταιρική Έκθεση Διανομών Nodividend

Έντυπο 5471
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5471

Επιστροφή πληροφοριών από αμερικανικά πρόσωπα με σεβασμό σε ορισμένες ξένες επιχειρήσεις

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα E
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα E

Εισόδημα, Κέρδη Πολέμου και Υπερβολικά Κέρδη Φόροι πληρωμένοι ή Δεδουλευμένοι

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα G-1
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα G-1

Arrangement κατανομής κόστους

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα Η
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα Η

Τρέχουσα Κέρδη και Κέρδη

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα I-1
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα I-1

Πληροφορίες για τα καθολικά άυλα έσοδα χαμηλού κόστους

Έντυπο 5471 Προγραμματισμός Ι
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5471 Προγραμματισμός Ι

Συσσωρεύσιμα Κέρδη & Κέρδη (E&P) της Ελεγχόμενης Ξένης Εταιρείας

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα M
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα M

Συναλλαγές μεταξύ ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας και μετόχων ή άλλων συνδεδεμένων προσώπων

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα O
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα O

Οργάνωση ή Αναδιοργάνωση Ξένων Επιχειρήσεων και Αγορές και Διαθέσεις των Αποθεμάτων της

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα P
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα P

Προηγούμενα Φορολογημένα Κέρδη και Κέρδη των ΗΠΑ

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα Q
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα Q

CFC Εισόδημα από ομίλους εισοδήματος CFC

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα R
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5471 Πρόγραμμα R

Διανομές από μια Ξένη Εταιρία

Έντυπο 5472
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5472

Πληροφορίες Επιστροφή 25% της Foreign-Owned U.S. Corporation ή μιας Foreign Corporation που εμπλέκονται σε ένα αμερικανικό εμπόριο ή επιχείρηση

Έντυπο 5495
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5495

Αίτηση για απαλλαγή από την προσωπική ευθύνη βάσει του κώδικα εσωτερικών εσόδων Τμήμα 2204 ή 6905

Έντυπο 5498
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5498

Πληροφορίες για τη συνεισφορά του IRA

Έντυπο 5498-ESA
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5498-ESA

Coverdell ESA Πληροφορίες συνεισφοράς

Έντυπο 5498-QA
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5498-QA

Πληροφορίες σχετικά με τη συνεισφορά του λογαριασμού ABOU

Έντυπο 5498-SA
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5498-SA

HSA, Archer MSA, ή Medicare πλεονέκτημα MSA Πληροφορίες

Έντυπο 5500-EZ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5500-EZ

Ετήσια Επιστροφή Μονόπλευρου (Owners/Partners and Their Partuses) Σχέδιο συνταξιοδότησης ή Ξένο Σχέδιο

Έντυπο 5558
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5558

Αίτηση για επέκταση του χρόνου για να καταθέσετε ορισμένα σχέδια εργαζομένων επιστροφές

Έντυπο 5578
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5578

Ετήσιο Πιστοποιητικό Φυλετικής Μη Διάκρισης για Ιδιωτικό Σχολείο Απαλλαγή από Ομοσπονδιακό Φόρο Εισοδήματος

Έντυπο 56
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 56

Ανακοίνωση σχετικά με τη σχέση Εμπιστευτικότητας

Έντυπο 56-F
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 56-F

Γνωστοποίηση σχετικά με την Εμπιστευτικότητα

Έντυπο 5646
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5646

Αίτημα για Ζημιές, Κακώσεις ή Θάνατο

Έντυπο 5695
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5695

Πιστώσεις ενέργειας κατοικιών

Έντυπο 5713
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5713

Διεθνής έκθεση Boycott

Έντυπο 5713 Πρόγραμμα A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5713 Πρόγραμμα A

Διεθνής Παράγοντας Boycott (τμήμα 999 στοιχείο γ) σημείο 1)

Έντυπο 5713 Πρόγραμμα B
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5713 Πρόγραμμα B

Ειδικά αποδοτέοι φόροι και έσοδα [τμήμα 999 στοιχείο γ) σημείο 2]

Έντυπο 5713 Πρόγραμμα Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5713 Πρόγραμμα Γ

Φορολογικές επιπτώσεις των διεθνών διατάξεων Boycott

Έντυπο 5735
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5735

American Samoa Οικονομική Αναπτυξιακή Πιστωτική

Έντυπο 5754
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5754

Δήλωση από πρόσωπο ή πρόσωπα που λαμβάνουν κέρδη τυχερών παιχνιδιών

Έντυπο 5768
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5768

Εκλογή/Απάκληση Εκλογών από επιλέξιμο τμήμα 501 στοιχείο γ) (3) Οργανισμός για την πραγματοποίηση δαπανών για την επιρροή της νομοθεσίας

Έντυπο 5884
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5884

Πιστώσεις ευκαιρίας εργασίας

Έντυπο 5884-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5884-A

Πίστωση Διατήρησης Εργαζομένων για Εργοδότες που Επηρεάζονται από Καταστροφές

Έντυπο 5884-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5884-Γ

Εργασιακή Ευκαιρία Πίστωση για Εξειδικευμένους Φορολογικούς Φορολογικούς Οργανισμούς

Έντυπο 5884-D
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 5884-D

Πίστωση Διατήρησης Εργαζομένων για ορισμένους Φορολογικούς Οργανισμούς Επηρεάζονται από Προικισμένες Καταστροφές

Έντυπο 6069
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6069

Επιστροφή ορισμένων φόρων κατανάλωσης στους φορείς εκμετάλλευσης ορυχείων, Black Lung Trusts, και άλλα πρόσωπα δυνάμει των τμημάτων 4951, 4952 και 4953

Έντυπο 6088
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6088

Διανεμήσιμες παροχές από προγράμματα παροχών συντάξεων εργαζομένων

Έντυπο 6118
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6118

Αίτημα επιστροφής των κυρώσεων για την προετοιμασία και την προώθηση της επιστροφής φόρων

Έντυπο 6197
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6197

Φόρος αερίου

Έντυπο 6198
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6198

Περιορισμοί κινδύνου

Έντυπο 6251
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6251

Εναλλακτικός Ελάχιστος Φόρος

Έντυπο 6252
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6252

Εισόδημα από την εκχώρηση

Έντυπο 637
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 637

Αίτηση καταχώρισης (Για ορισμένες δραστηριότητες ειδικού φόρου κατανάλωσης)

Έντυπο 6478
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6478

Πιστώσεις παραγωγών βιοκαυσίμων

Έντυπο 6497
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6497

Επιστροφή πληροφοριών για μη φορολογήσιμες επιδοτήσεις ενέργειας ή επιδοτήσεις χρηματοδότησης ενέργειας

Έντυπο 6524
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6524

Κύριε Σύμβουλε, τιμά/Καλοκαίρι

Έντυπο 656
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 656

Προσφορά σε Συμβιβασμό

Έντυπο 656 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 656 (Ισπανική έκδοση)

Προσφορά σε Συμβιβασμό (Ισπανική Έκδοση)

Έντυπο 656-Β
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 656-Β

Έντυπο 656 Προσφορά βιβλιαρίου σε Συμβιβασμό

Έντυπο 656-Β (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 656-Β (Ισπανική έκδοση)

Προσφορά σε Συμβιβασμό (Βιβλιάριο) (Ισπανική Έκδοση)

Έντυπο 656-L
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 656-L

Προσφορά σε Συμβιβασμό (Doubt ως προς την Ευθύνη)

Έντυπο 656-L (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 656-L (Ισπανική έκδοση)

Προσφορά σε Συμβιβασμό (Doubt ως προς την Ευθύνη) (Ισπανική Έκδοση)

Έντυπο 656-PPV
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 656-PPV

Προσφορά σε Συμβιβασμό - Περιοδική πληρωμή

Έντυπο 6627
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6627

Περιβαλλοντικοί φόροι

Έντυπο 6729-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6729-Γ

Πρόγραμμα Προετοιμασίας Εθελοντικής Επιστροφής - Ποιοτικό Φύλλο Επισκόπησης Επιστροφής

Έντυπο 6729-Δ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6729-Δ

VITA/ΤΣΕ Φύλλο Επισκόπησης Ιστοσελίδας

Έντυπο 673
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 673

Δήλωση για την απαίτηση απαλλαγής από την παρακράτηση εισοδήματος που εισπράττεται από αλλοδαπά έσοδα που είναι επιλέξιμα για τον (τους) αποκλεισμό(-ους) που προβλέπεται(-ονται) από την ενότητα 911

Έντυπο 6744
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6744

Δοκιμές/επανέλεγχος εθελοντών βοηθών VITA/TCE

Έντυπο 6744 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 6744 (Ισπανική έκδοση)

VITA/TCE Δοκιμές του Εθελοντή Επίδοτη / Επανεξέταση (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 6765
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6765

Πίστωση για την αύξηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων

Έντυπο 6781
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 6781

Κέρδη και ζημίες από την ενότητα 1256 Συμβάσεις και άτρακτοι

Έντυπο 7004
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 7004

Αίτηση για αυτόματη επέκταση του χρόνου για να αρχειοθετήσετε ορισμένο φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων, πληροφορίες, και άλλες επιστροφές

Έντυπο 7036
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 7036

Εκλογή βάσει του τμήματος 1101 στοιχείο ζ) σημείο 4 του νόμου περί δικομματικού προϋπολογισμού του 2015

Έντυπο 706
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 706

Ηνωμένες Πολιτείες Estate (και Generation-Skipping Transfer) φορολογική απόδοση

Έντυπο 706 Πρόγραμμα R-1
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 706 Πρόγραμμα R-1

Φόρος μεταβίβασης για την παραγωγή-Skipping

Έντυπο 706-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 706-A

Ηνωμένες Πολιτείες Πρόσθετη Estate Tax Return

Έντυπο 706-CE
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 706-CE

Πιστοποιητικό πληρωμής φόρου θανάτου εξωτερικού

Έντυπο 706-GS (D-1)
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 706-GS (D-1)

Γνωστοποίηση Διανομής από ένα Generation-Skipping Trust

Έντυπο 706-GS (T)
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 706-GS (T)

Απόδοση Φόρου Μεταφοράς Παραγωγής-Skipping

Έντυπο 706-GS(D)
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 706-GS(D)

Παραγωγή-Skipping επιστροφή φόρου μεταφοράς για τις διανομές

Έντυπο 706-NA
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 706-NA

Ηνωμένες Πολιτείες Estate (και Generation-Skipping Transfer) Tax Return Estate μη κάτοικος μη πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών

Έντυπο 706-QDT
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 706-QDT

Επιστροφή φόρου ακίνητης περιουσίας των Η.Π.Α

Έντυπο 709
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 709

Δώρο Ηνωμένων Πολιτειών (και Generation-Skipping Transfer) Φορολογική Επιστροφή

Έντυπο 712
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 712

Δήλωση ασφάλισης ζωής

Έντυπο 720
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 720

Τριμηνιαία επιστροφή φόρου κατανάλωσης

Έντυπο 720-CS
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 720-CS

Συνοπτική έκθεση μεταφορέα

Έντυπο 720-TO
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 720-TO

Αναφορά φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού

Έντυπο 720-X
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 720-X

Τροποποιημένη Τριμηνιαία επιστροφή φόρου κατανάλωσης

Έντυπο 7200
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 7200

Προκαταβολή των πιστώσεων εργοδότη λόγω COVID-19

Έντυπο 7203
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 7203

S Corporation Μετοχικοί τίτλοι και τίτλοι χρέους

Έντυπο 7204
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 7204

Συναίνεση για την παράταση του χρόνου για την αξιολόγηση του φόρου που σχετίζονται με τον διαγωνισμό Φόροι Εισοδήματος Ξένων Εσόδων Provisional Foreign Tax Credit Agreement

Έντυπο 7205
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 7205

Ενέργεια Αποδοτικά Εμπορικά Κτίρια Μείωση

Έντυπο 7206
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 7206

Μείωση της αυτοαπασχολούμενης ασφάλισης υγείας

Έντυπο 7207
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 7207

Προηγμένη παραγωγή

Έντυπο 7210
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 7210

Καθαρή πίστωση παραγωγής υδρογόνου

Έντυπο 7213
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 7213

Πίστωση παραγωγής πυρηνικής ενέργειας

Έντυπο 730
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 730

Μηνιαία επιστροφή φόρου για Wagers

Έντυπο 8023
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8023

Εκλογές στο πλαίσιο του τμήματος 338 για τις εταιρείες που κάνουν προκριματοποιημένες αγορές μετοχών

Έντυπο 8027
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8027

Ετήσιες πληροφορίες εργοδότη Επιστροφή Εισοδήματος και Διατιθέμενων Συμβουλές

Έντυπο 8027-T
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8027-T

Διαβίβαση των ετήσιων πληροφοριών του εργοδότη Επιστροφή Εισοδήματος και Διατιθέμενων Συμβουλές

Έντυπο 8038
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8038

Επιστροφή πληροφοριών για ζητήματα Ιδιωτικής δραστηριότητας που απαλλάσσονται από φόρους

Έντυπο 8038-B
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8038-B

Επιστροφή πληροφοριών για την κατασκευή ομολόγων Αμερικής και τη ζώνη ανάκαμψης

Έντυπο 8038-CP
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8038-CP

Επιστροφή για πληρωμές με πίστωση σε εκδότες πιστωμένων ομολόγων

Έντυπο 8038-CP Πρόγραμμα A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8038-CP Πρόγραμμα A

Υπολογισμός καθορισμένων φορολογικών πιστοδοτικών ομολόγων

Έντυπο 8038-G
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8038-G

Επιστροφή πληροφοριών για κρατικά ομόλογα που απαλλάσσονται από φόρους

Έντυπο 8038-GC
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8038-GC

Επιστροφή πληροφοριών για ζητήματα κρατικών ομολόγων, μισές και πωλήσεις με έκπτωση φόρου

Έντυπο 8038-R
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8038-R

Αίτηση ανάκτησης υπερκαταβολών στο πλαίσιο των διατάξεων περί απαξίωσης

Έντυπο 8038- Τ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8038- Τ

Αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα, η απόδοση και η ποινή στο Lieu του Rebate

Έντυπο 8038-TC
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8038-TC

Επιστροφή πληροφοριών για τα φορολογικά ομόλογα και τα καθορισμένα φορολογικά ομόλογα

Έντυπο 8050
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8050

Άμεση κατάθεση επιστροφής φόρου εταιρειών

Έντυπο 8082
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8082

Ανακοίνωση Ασυνεπής Θεραπείας ή Αίτηση Διοικητικής Προσαρμογής (AAR)

Έντυπο 8233
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8233

Απαλλαγή από την παρακράτηση αποζημίωσης για ανεξάρτητες (και ορισμένες εξαρτημένες) προσωπικές υπηρεσίες μη εγκατεστημένων αλλοδαπών

Έντυπο 8274
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8274

Πιστοποίηση από Εκκλησίες και Προκριματοποιημένες Εκκλησίες-Ελεγχόμενες Οργανώσεις Επιλογή Απαλλαγή από Εργοδότη Κοινωνική Ασφάλιση και Medicare Φόροι

Έντυπο 8275
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8275

Δήλωση γνωστοποίησης

Έντυπο 8275-R
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8275-R

Δήλωση γνωστοποίησης του κανονισμού

Έντυπο 8281
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8281

Επιστροφή πληροφοριών για δημόσια προσφορά πρωτότυπων μέσων εκπτώσεων έκδοσης

Έντυπο 8282
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8282

Ολοκληρωμένες πληροφορίες Επιστροφή

Έντυπο 8283
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8283

Νονκάς Φιλανθρωπικές Συνεισφορές

Έντυπο 8283-V
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8283-V

Λογαριασμός πληρωμής για τέλος εγγραφής σύμφωνα με το τμήμα 170 στοιχείο στ) σημείο 13)

Έντυπο 8288
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8288

Η.Π.Α. Παρακράτηση Φορολογικής Επιστροφής για Διαθέσεις από Ξένα Πρόσωπα Ακίνητων Περιουσιών των ΗΠΑ

Έντυπο 8288-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8288-A

Δήλωση Παρακράτησης Διαθέσεων από Ξένα Πρόσωπα Ακίνητων Περιουσιών των ΗΠΑ

Έντυπο 8288-B
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8288-B

Αίτηση Παρακράτησης Πιστοποιητικού Διαθέσεων από Ξένα Πρόσωπα Ακίνητων Περιουσιών των ΗΠΑ

Έντυπο 8288-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8288-Γ

Δήλωση παρακράτησης δυνάμει του τμήματος 1446 στοιχείο στ) σημείο 4 σχετικά με τις διανομές από αλλοδαπούς Συμμετέχοντες

Έντυπο 8300
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8300

Αναφορά πληρωμών μετρητών Πάνω από 10.000 δολάρια Παρελήφθη σε Εμπόριο ή Επιχείρηση

Έντυπο 8300 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 8300 (Ισπανική έκδοση)

Αναφορά πληρωμών μετρητών Πάνω από 10.000 δολάρια Παρελήφθη σε Εμπόριο ή Επιχείρηση (Ισπανική Έκδοση)

Έντυπο 8302
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8302

Ηλεκτρονική Κατάθεση Φορολογικής Επιστροφής $1 εκατομμύριο ή Περισσότερα

Έντυπο 8308
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8308

Έκθεση πώλησης ή ανταλλαγής συγκεκριμένων συμπράξεων

Έντυπο 8316
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8316

Πληροφορίες σχετικά με την αίτηση επιστροφής του φόρου κοινωνικής ασφάλισης που παρακρατείται αχρεωστήτως σε μισθούς που εισπράττονται από αλλοδαπούς μη μόνιμους κατοίκους σε F, J ή M Type Visa

Έντυπο 8328
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8328

Εκλογή Αχρηστίας Ιδιωτικής Δραστηριότητας

Έντυπο 8329
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8329

Επιστροφή πληροφοριών για τα Πιστωτικά Πιστοποιητικά Ενυπόθηκης Αξίας (MCC)

Έντυπο 8330
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8330

Τριμηνιαία επιστροφή πληροφοριών εκδοτών για ενυπόθηκα Πιστωτικά Πιστοποιητικά (MCC)

Έντυπο 8332
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8332

Απελευθέρωση/Απάκληση Απαλλαγής Απαλλαγής για Παιδί από τον Θετικό Γονέα

Έντυπο 8379
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8379

Τραυματισμένη κατανομή συζύγου

Έντυπο 8396
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8396

Πιστώσεις υποθηκών

Έντυπο 8404
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8404

Επιβάρυνση τόκων για την αναβαλλόμενη φορολογική ευθύνη που σχετίζεται με την DISC

Έντυπο 843
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 843

Αίτημα για επιστροφή και αίτηση για κράτηση

Έντυπο 8453
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8453

Διαβιβαστικός Ατομικός Φόρος Εισοδήματος των Η.Π.Α

Έντυπο 8453 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 8453 (Ισπανική έκδοση)

Δήλωση Φόρου Εισοδήματος των Η.Π.Α. για ένα ηλεκτρονικό αρχείο της IRS Return (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 8453-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8453-Γ

Δήλωση Φόρου Εισοδήματος για ένα ηλεκτρονικό αρχείο της εφορίας

Έντυπο 8453-CORP
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8453-CORP

Δήλωση E-file για επιχειρήσεις

Έντυπο 8453-EMP
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8453-EMP

Δήλωση φόρου απασχόλησης για την επιστροφή e-file της εφορίας

Έντυπο 8453-EX
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8453-EX

Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης για την επιστροφή e-file της εφορίας

Έντυπο 8453-FE
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8453-FE

U.S. Estate ή δήλωση εμπιστοσύνης για μια IRS e-file Επιστροφή

Έντυπο 8453-I
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8453-I

Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Ξένων Επιχειρήσεων για την απόδοση e-file της εφορίας

Έντυπο 8453-PE
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8453-PE

Δήλωση εταιρικής σχέσης των Η.Π.Α. για την επιστροφή αρχείου ERS

Έντυπο 8453-R
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8453-R

Ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής για το έντυπο 8963

Έντυπο 8453-S
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8453-S

Δήλωση Φόρου Εισοδήματος για ένα ηλεκτρονικό αρχείο της IRS

Έντυπο 8453-TE
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8453-TE

Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής Οντοτήτων και Υπογραφή Ηλεκτρονικής Φίλησης

Έντυπο 8453-WH
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8453-WH

Δήλωση E-file για το έντυπο 1042

Έντυπο 8453-X
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8453-X

Δήλωση Πολιτικής Οργάνωσης για την ηλεκτρονική καταχώριση της ανακοίνωσης του τμήματος 527 Καθεστώς

Έντυπο 8498
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8498

Αίτηση και Αίτηση Παρόχου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Έντυπο 8508
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8508

Αίτηση για απαλλαγή από την ηλεκτρονική εγγραφή των επιστροφών πληροφοριών

Έντυπο 8508-Ι
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8508-Ι

Αίτηση για απαλλαγή από την εγγραφή πληροφοριών επιστρέφει ηλεκτρονικά

Έντυπο 851
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 851

Πρόγραμμα σχέσεων

Έντυπο 8546
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8546

Αίτημα για την επιστροφή των τραπεζικών χρεώσεων που επιβαρύνθηκαν λόγω του Erroneous Service Levy ή του λανθασμένου ελέγχου πληρωμής

Έντυπο 8554
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8554

Αίτηση ανανέωσης εγγραφής στην πρακτική πριν από την εσωτερική υπηρεσία εσόδων

Έντυπο 8554-EP
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8554-EP

Αίτηση ανανέωσης της εγγραφής στην πρακτική πριν από την υπηρεσία εσωτερικών εσόδων ως πράκτορα του σχεδίου συνταξιοδότησης (ERPA)

Έντυπο 8569
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8569

Δήλωση γεωγραφικής διαθεσιμότητας

Έντυπο 8582
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8582

Περιορισμοί Παθικής Δραστηριότητας

Έντυπο 8582-CR
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8582-CR

Παθητικόι περιορισμοί πιστώσεων δραστηριοτήτων

Έντυπο 8586
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8586

Πίστωση στέγασης χαμηλής απόδοσης

Έντυπο 8594
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8594

Δήλωση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δυνάμει του τμήματος 1060

Έντυπο 8596
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8596

Επιστροφή πληροφοριών για ομοσπονδιακές συμβάσεις

Έντυπο 8596-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8596-A

Τριμηνιαία Διαβίβαση των Επιστροφών Πληροφοριών για Ομοσπονδιακές Συμβάσεις

Έντυπο 8606
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8606

Μη απαλλασσόμενοι IRA

Έντυπο 8609
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8609

Κατανομή και Πιστοποίηση στεγαστικής πίστωσης χαμηλού εισοδήματος

Έντυπο 8609-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8609-A

Ετήσια δήλωση για τα μειωμένα στεγαστικά δάνεια

Έντυπο 8610
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8610

Ετήσια έκθεση για τους οργανισμούς χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας

Έντυπο 8610 Πρόγραμμα A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8610 Πρόγραμμα A

Μεταφορική κατανομή των στεγαστικών πιστώσεων χαμηλού εισοδήματος

Έντυπο 8611
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8611

Ανακεφαλαίωση της πίστωσης με χαμηλό εισόδημα

Έντυπο 8612
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8612

Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα μη διανεμημένα έσοδα των επενδυτικών καταπιστευμάτων ακινήτων

Έντυπο 8613
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8613

Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα μη διανεμημένα έσοδα των Ρυθμιζόμενων Εταιρειών Επενδύσεων

Έντυπο 8615
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8615

Φόρος για ορισμένα παιδιά που δεν έχουν κερδίσει εισόδημα

Έντυπο 8621
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8621

Ενημέρωση Επιστροφή από Μετόχο Παθητικής Εταιρείας Ξένων Επενδύσεων ή Ειδικευμένο Ταμείο Εκλογών

Έντυπο 8621-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8621-A

Επιστροφή από έναν Μέτοχο Κάνοντας Ορισμένες Καθυστερημένες Εκλογές Για να Τερματίσετε τη Θεραπεία Ως Παθητική Εταιρεία Ξένων Επενδύσεων

Έντυπο 8653
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8653

Φορολογική Συμβουλευτική για το Πρόγραμμα Εφαρμογής Ηλικιωμένων

Έντυπο 8654
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8654

Φορολογική Συμβουλευτική για την Ημιετή/ετήσια Έκθεση Προγράμματος Ηλικιωμένων

Έντυπο 8655
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8655

Εξουσιοδότηση πρακτόρων αναφοράς

Έντυπο 8689
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8689

Κατανομή του Ατομικού Φόρου Εισοδήματος στις Παρθένους Νήσους των ΗΠΑ

Έντυπο 8691
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8691

Μνημόνιο επιστροφής από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων Προς: Διακανονισμός/Κυβέρνηση Παραχώρηση

Έντυπο 8697
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8697

Υπολογισμός τόκων Σύμφωνα με τη μέθοδο Look-back για ολοκληρωμένες μακροπρόθεσμες συμβάσεις

Έντυπο 8703
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8703

Ετήσια Πιστοποίηση Ενοικιάσεις Κατοικιών

Έντυπο 8716
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8716

Εκλογή για ένα φορολογικό έτος εκτός από ένα υποχρεωτικό φορολογικό έτος

Έντυπο 8717
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8717

Τέλος χρήστη για την αίτηση προσδιορισμού σχεδίου εργαζομένων

Έντυπο 8717-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8717-A

Τιμή χρήστη για το σχέδιο εργαζομένων

Έντυπο 8718
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8718

Τέλος χρήστη για την αίτηση επιστολής προσδιορισμού απαλλασσόμενου οργανισμού

Έντυπο 872-Β
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 872-Β

Η συναίνεση για την παράταση του χρόνου για την αξιολόγηση των φόρων απασχόλησης

Έντυπο 8725
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8725

Φόρος ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Greenmail

Έντυπο 8752
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8752

Απαιτούμενη πληρωμή ή επιστροφή βάσει του τμήματος 7519

Έντυπο 8796-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8796-A

Αίτηση επιστροφής/πληροφόρησης (Ομοσπονδιακός/Κρατικός φόρος Πρόγραμμα Ανταλλαγής - Χρήση μόνο από την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση)

Έντυπο 8801
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8801

Πιστώσεις για το προηγούμενο έτος Ελάχιστος Φόρος

Έντυπο 8802
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8802

Αίτηση για πιστοποίηση παραμονής των Ηνωμένων Πολιτειών

Έντυπο 8804
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8804

Ετήσια απόδοση φόρου παρακράτησης συμβίωσης (άρθρο 1446)

Έντυπο 8804 Πρόγραμμα Α
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8804 Πρόγραμμα Α

Ποινή για την υποκαταβολή του εκτιμώμενου τμήματος 1446 Φόρου ανά Συνεργασίες

Έντυπο 8804-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8804-Γ

Πιστοποιητικό των αντικειμένων του επιπέδου εταίρου για τη μείωση του τμήματος 1446

Έντυπο 8804-W
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8804-W

Εντολή Πληρωμές του τμήματος 1446 Φόρος Συνεργασιών

Έντυπο 8805
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8805

Πληροφορική του τμήματος 1446

Έντυπο 8806
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8806

Επιστροφή πληροφοριών για απόκτηση ελέγχου ή σημαντική αλλαγή στη δομή του κεφαλαίου

Έντυπο 8809
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8809

Εφαρμογή για την επέκταση του χρόνου στο αρχείο Returns Πληροφορίες

Έντυπο 8809-EX
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8809-EX

Αίτηση για επέκταση του χρόνου για να καταθέσετε μια επιστροφή πληροφοριών ExSTARS

Έντυπο 8809-I
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8809-I

Εφαρμογή για την επέκταση του χρόνου στο αρχείο FATCA Form 8966

Έντυπο 8810
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8810

Απώλεια και Περιορισμοί Παθητικόυ Εταιρικής Δραστηριότητας

Έντυπο 8811
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8811

Επιστροφή πληροφοριών για τα Κτηματολόγια Ενυπόθηκων Επενδύσεων (REMIC) και Εκδότες Χρεωστικών Υποχρεώσεις Εξασφάλισης

Έντυπο 8813
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8813

Συνεργατική παρακράτηση φόρου καταβολής (άρθρο 1446)

Έντυπο 8814
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8814

Εκλογές γονέων για την αναφορά του ενδιαφέροντος και των μερισμάτων των παιδιών

Έντυπο 8815
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8815

Αποκλεισμός των τόκων από τις σειρές EE και I.S. Αποταμιεύσεις ομολόγων που εκδόθηκαν μετά το 1989

Έντυπο 8818
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8818

Προαιρετική μορφή για να καταγράψετε την απαλλαγή από τις σειρές EE και I.S. Αποταμιεύσεις ομολόγων που εκδόθηκαν μετά το 1989

Έντυπο 8819
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8819

Εκλογές Δολαρίου σύμφωνα με την ενότητα 985

Έντυπο 8820
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8820

Πίστωση Ορφανών Φαρμάκων

Έντυπο 8821
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8821

Έγκριση φορολογικής πληροφόρησης

Έντυπο 8821 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 8821 (Ισπανική έκδοση)

Φορολογική άδεια (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 8821-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8821-A

IRS Αποκάλυψη Εξουσιοδότηση για θύματα κλοπής ταυτότητας

Έντυπο 8822
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8822

Αλλαγή διεύθυνσης

Έντυπο 8822-B
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8822-B

Αλλαγή διεύθυνσης ή υπεύθυνου μέρους - Επιχειρήσεις

Έντυπο 8823
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8823

Έκθεση για τη μη συμμόρφωση ή τη διάδοση των κτιρίων

Έντυπο 8824
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8824

Ανταλλαγές όπως-Kind

Έντυπο 8825
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8825

Ενοικίαση Εισόδημα και Έξοδα από μια εταιρική σχέση ή μια S Corporation

Έντυπο 8826
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8826

Πίστωση πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Έντυπο 8827
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8827

Πιστώσεις για το προηγούμενο έτος

Έντυπο 8828
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8828

Ανακεφαλαίωση της ομοσπονδιακής υποθήκης

Έντυπο 8829
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8829

Έξοδα για την επιχειρηματική χρήση του σπιτιού σας

Έντυπο 8830
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8830

Ενισχυμένη πίστωση ανάκτησης πετρελαίου

Έντυπο 8831
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8831

Ειδικοί φόροι επί των υπερβολικών συμπεριλήψεων των υπολειπόμενων τόκων REMIC

Έντυπο 8832
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8832

Εκλογή κατάταξης οντοτήτων

Έντυπο 8833
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8833

Γνωστοποίηση θέσης επιστροφής βάσει της Συνθήκης δυνάμει του τμήματος 6114 ή 7701 στοιχείο β)

Έντυπο 8834
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8834

Πτυχίο Ηλεκτρικών Οχημάτων

Έντυπο 8835
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8835

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, εξευγενισμένος άνθρακας και ινδική πίστωση παραγωγής άνθρακα

Έντυπο 8838
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8838

Συναίνεση για την παράταση του χρόνου για την αξιολόγηση του φόρου σύμφωνα με το τμήμα 367 - συμφωνία αναγνώρισης Gain

Έντυπο 8838-P
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8838-P

Συναίνεση για την παράταση του χρόνου για την αξιολόγηση του φόρου σύμφωνα με τη μέθοδο της αθέτησης κερδών (άρθρο 721 στοιχείο γ))

Έντυπο 8839
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8839

Εξοδα Υιοθεσίας

Έντυπο 8840
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8840

Δήλωση εγγύτερης σύνδεσης για αλλοδαπούς

Έντυπο 8842
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8842

Εκλογή για χρήση διαφορετικών περιόδων ετήσιας αναπροσαρμογής για τον εκτιμώμενο φόρο εταιρειών

Έντυπο 8843
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8843

Δήλωση για Απαλλασσόμενα Άτομα και Άτομα με Ιατρική Κατάσταση

Έντυπο 8844
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8844

Ζώνη Ενδυνάμωσης Πιστώσεις Απασχόλησης

Έντυπο 8845
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8845

Πιστώσεις για την απασχόληση στην Ινδία

Έντυπο 8846
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8846

Πίστωση για την κοινωνική ασφάλιση εργοδοτών και Medicare Φόροι που καταβάλλονται σε ορισμένες συμβουλές εργαζομένων

Έντυπο 8848
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8848

Συναίνεση για παράταση του χρόνου για την αξιολόγηση του φόρου κερδών υποκαταστημάτων βάσει των κανονισμών τμήματα 1.884-2 στοιχεία α) και γ)

Έντυπο 8849
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8849

Αίτημα επιστροφής φόρων κατανάλωσης

Έντυπο 8849 Πρόγραμμα 1
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8849 Πρόγραμμα 1

Μη φορολογήσιμη χρήση καυσίμων

Έντυπο 8849 Πρόγραμμα 2
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8849 Πρόγραμμα 2

Πωλήσεις από Εγγεγραμμένους Απόλυτους Προμηθευτές

Έντυπο 8849 Πρόγραμμα 3
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8849 Πρόγραμμα 3

Ορισμένα μείγματα καυσίμων και η εναλλακτική πίστωση καυσίμου

Έντυπο 8849 Πρόγραμμα 5
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8849 Πρόγραμμα 5

Τμήμα 4081 στοιχείο ε) Απαιτήσεις

Έντυπο 8849 Πρόγραμμα 6
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8849 Πρόγραμμα 6

Λοιπές απαιτήσεις

Έντυπο 8849 Πρόγραμμα 8
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8849 Πρόγραμμα 8

Εγγεγραμμένοι Εκδότες Πιστωτικής Κάρτας

Έντυπο 8850
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8850

Αίτημα για την αναγνώριση της ευκαιρίας εργασίας

Έντυπο 8851
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8851

Περίληψη του Archer MSA

Έντυπο 8853
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8853

Τοξότης MSA και Μακροχρόνιες Ασφαλίσεις

Έντυπο 8854
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8854

Αρχική και ετήσια δήλωση εξόδου

Έντυπο 8855
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8855

Εκλογή για τη Αντιμετώπιση μιας Αποκτημένης Εμπιστοσύνης ως Μέρος μιας Περιουσίας

Έντυπο 8857
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8857

Αίτημα για Αθώο Σύζυγο

Έντυπο 8857 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 8857 (Ισπανική έκδοση)

Αίτημα για την Αθώα Αρωγή των Συζύγων (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 8858
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8858

Επιστροφή πληροφοριών από αμερικανικά πρόσωπα με σεβασμό σε αλλοδαπούς μη αναγνωρισμένους φορείς (FDEs) και αλλοδαπούς κλάδους (FBs)

Έντυπο 8858 Πρόγραμμα M
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8858 Πρόγραμμα M

Συναλλαγές μεταξύ Οντότητας (FDE) ή Κλάδου Ξένου (FB) και του Φυλητή ή άλλων συνδεδεμένων οντοτήτων

Έντυπο 8859
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8859

Μετακίνηση της περιφέρειας της Columbia First-Time Homebuyer Credit

Έντυπο 886-H-DEP
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 886-H-DEP

Δικαιολογητικά για Εξαιρέσεις Εξάρτησης

Έντυπο 886-H-DEP (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 886-H-DEP (Ισπανική έκδοση)

Δικαιολογητικά για εξαιρέσεις εξάρτησης (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 886-H-EIC
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 886-H-EIC

Έγγραφα που Πρέπει να σας Παρέχετε Μπορείτε να Απαιτείτε την Πίστωση Κερδισμένου Εισοδήματος στη Βάση ενός Προκριματικού Παιδιού ή Παιδιών

Έντυπο 886-H-EIC (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 886-H-EIC (Ισπανική έκδοση)

Έγγραφα που πρέπει να δώσετε ώστε να μπορείτε να διεκδικήσετε το κερδισμένο εισόδημα Credit στη βάση ενός παιδιού ή των παιδιών που πληρούν τις προϋποθέσεις (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 886-H-HOH
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 886-H-HOH

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατάσταση του προϊσταμένου του νοικοκυριού

Έντυπο 886-H-HOH (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 886-H-HOH (Ισπανική έκδοση)

Δικαιολογητικά Για να αποδείξετε τον επικεφαλής της κατάστασης εγγραφής στο σπίτι (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 8862
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8862

Πληροφορίες για να διεκδικήσει ορισμένες πιστώσεις μετά την άρνηση χορήγησης

Έντυπο 8862 (κινεζική απλοποιημένη έκδοση)
 • Απλοποιημένα Κινέζικα)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8862 (κινεζική απλοποιημένη έκδοση)

Πληροφορίες για να διεκδικήσει ορισμένες πιστώσεις μετά την απόρριψη (κινεζική απλουστευμένη έκδοση)

Έντυπο 8862 (κινεζική παραδοσιακή έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Παραδοσιακά κινέζικα)

Έντυπο 8862 (κινεζική παραδοσιακή έκδοση)

Πληροφορίες για να διεκδικήσει ορισμένες πιστώσεις μετά την απόρριψη (κινεζική παραδοσιακή έκδοση)

Έντυπο 8862 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 8862 (Ισπανική έκδοση)

Πληροφορίες για τη διεκδίκηση εισοδηματικής πίστωσης μετά την αφαίρεση (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 8863
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8863

Εκπαίδευση Πιστώσεις (American Opportunity και Lifetime Learning Credits)

Έντυπο 8864
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8864

Πίστωση βιοντίζελ και ανανεώσιμων καυσίμων ντίζελ

Έντυπο 8865
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8865

Επιστροφή Ατόμων των Η.Π.Α. με σεβασμό σε Ορισμένες Ξένες Συνεργασίες

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα Ζ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα Ζ

Δήλωση εφαρμογής της μεθόδου απομείωσης κερδών σύμφωνα με το τμήμα 721 στοιχείο γ)

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα Η
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα Η

Επιτάχυνση Γεγονότα και Εξαιρέσεις Αναφορά σχετικά με τη μέθοδο απομείωσης κερδών σύμφωνα με το τμήμα 721 στοιχείο γ)

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα K-1
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα K-1

Μερίδιο Εισοδήματος, Μειώσεων, Πιστώσεων Συνεργατών κ.λπ.

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα K-2
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα K-2

Διανομή Μετοχών Εταίρων - International

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα K-3
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα K-3

Συνεργάτες Μερίδιο Εισοδήματος, Μειώσεων, Πιστώσεων κ.λπ. Διεθνές

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα Ο
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα Ο

Μεταφορά ακινήτου σε εξωτερική εταιρική σχέση (σύμφωνα με το τμήμα 6038B)

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα P
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8865 Πρόγραμμα P

Αποκτήσεις, Διαθέσεις και Αλλαγές Συμφερόντων σε μια Εξωτερική Εταιρική Σχέση (στο τμήμα 6046Α)

Έντυπο 8866
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8866

Υπολογισμοί τόκων βάσει της μεθόδου αναζήτησης για ακίνητα που αποσβέστηκαν βάσει της μεθόδου πρόβλεψης εισοδήματος

Έντυπο 8867
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8867

Επιταγή του πληρωμένου παρασκευαστή

Έντυπο 8868
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8868

Εφαρμογή για αυτόματη επέκταση του χρόνου για να καταθέσετε μια απαλλασσόμενη επιστροφή οργανισμών

Έντυπο 8869
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8869

Πτυχιούχος Υποκεφάλαιο S Θυγατρική Εκλογή

Έντυπο 8870
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8870

Επιστροφή πληροφοριών για μεταφορές που συνδέονται με ορισμένες συμβάσεις προσωπικής ωφέλειας

Έντυπο 8871
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8871

Πολιτική οργάνωση Ανακοίνωση του τμήματος 527 Καθεστώς

Έντυπο 8872
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8872

Πολιτική οργάνωση Έκθεση των συνεισφορών και δαπανών

Έντυπο 8873
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8873

Εξεδαφική Αποκλεισμός εισοδήματος

Έντυπο 8874
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8874

Πίστωση νέων αγορών

Έντυπο 8874-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8874-A

Ανακοίνωση για την επένδυση σε μετοχές για νέες αγορές

Έντυπο 8874-B
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8874-B

Ανακοίνωση γεγονότος ανακεφαλαιοποίησης για την πίστωση νέων αγορών

Έντυπο 8875
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8875

Φορολογήσιμο REIT Θυγατρικές Εκλογές

Έντυπο 8876
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8876

Φόρος ειδικού φόρου κατανάλωσης για τις συναλλαγές συντελεστών διάρθρωσης διακανονισμού

Έντυπο 8878
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8878

E-file IRS Άδεια υπογραφής για Έντυπο 4868 ή Έντυπο 2350

Έντυπο 8878 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 8878 (Ισπανική έκδοση)

E-file IRS Άδεια υπογραφής για Έντυπο 4868(SP) ή Έντυπο 2350 (SP) (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 8878-A
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8878-A

IRS e-file Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση απόσυρσης κεφαλαίων για Έντυπο 7004

Έντυπο 8879
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8879

Εξουσιοδότηση υπογραφής εφορίας

Έντυπο 8879 (Ισπανική έκδοση)
 • Φόροι
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων
 • Ισπανικά

Έντυπο 8879 (Ισπανική έκδοση)

IRS e-file Άδεια υπογραφής (Ισπανική έκδοση)

Έντυπο 8879-Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά
 • Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων

Έντυπο 8879-Γ

IRS e-file Άδεια υπογραφής για Έντυπο 1120