Επιλέξτε γλώσσα

Δραστηριότητα: Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια

Σύνολο φορμών: 13

Έντυπα (13)

Μορφή INZ1001 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια
 • Μετανάστευση

Μορφή INZ1001 Νέα Ζηλανδία

Έντυπο Υποστήριξης Εταιρικής Σχέσης για Κατοικία

Μορφή INZ1024 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια
 • Μετανάστευση

Μορφή INZ1024 Νέα Ζηλανδία

Φόρμα χορηγίας για Κατοικία

Μορφή INZ1103 Νέα Ζηλανδία
 • Δουλειά
 • Αγγλικά
 • Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια
 • Μετανάστευση

Μορφή INZ1103 Νέα Ζηλανδία

Έκφραση ενδιαφέροντος Συμπλήρωμα παιδιού

Μορφή INZ1146 Νέα Ζηλανδία
 • Επίσκεψη και τουρισμός
 • Δουλειά
 • Αγγλικά
 • Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια
 • Μετανάστευση
 • Μελέτη

Μορφή INZ1146 Νέα Ζηλανδία

Έντυπο για Εταίρους που υποστηρίζουν εφαρμογές προσωρινής εισόδου βάσει εταιρικής σχέσης

Μορφή INZ1170 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Τόπος κατοικίας
 • Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια
 • Μετανάστευση

Μορφή INZ1170 Νέα Ζηλανδία

Αίτηση γονικής συνταξιοδότησης Κατηγορία Κατοικίας

Μορφή INZ1178 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Τόπος κατοικίας
 • Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια
 • Μετανάστευση

Μορφή INZ1178 Νέα Ζηλανδία

Έντυπο Υποστήριξης Εταιρικής Σχέσης για Κατοικία

Μορφή INZ1192 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Τόπος κατοικίας
 • Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια
 • Μετανάστευση

Μορφή INZ1192 Νέα Ζηλανδία

Κατηγορία Υποστήριξης Οικογένειας Προσφύγων Κατηγορία Βαθμίδα Δύο Έντυπο Εγγραφής Χορηγού

Μορφή INZ1198 Νέα Ζηλανδία
 • Επίσκεψη και τουρισμός
 • Δουλειά
 • Αγγλικά
 • Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια
 • Μετανάστευση

Μορφή INZ1198 Νέα Ζηλανδία

Προσωρινή εφαρμογή Visa βάσει εταιρικής σχέσης

Μορφή INZ1205 Νέα Ζηλανδία
 • Επίσκεψη και τουρισμός
 • Αγγλικά
 • Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια
 • Μετανάστευση

Μορφή INZ1205 Νέα Ζηλανδία

Πρόσθετες εξαρτήσεις για έναν επισκέπτη Visa

Μορφή INZ1206 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια
 • Μετανάστευση

Μορφή INZ1206 Νέα Ζηλανδία

Αίτηση διαμονής για γονική κατηγορία

Μορφή INZ1242 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Τόπος κατοικίας
 • Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια

Μορφή INZ1242 Νέα Ζηλανδία

Έντυπο δήλωσης θεώρησης κατοίκου

Μορφή INZ1264 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια

Μορφή INZ1264 Νέα Ζηλανδία

Εργοδότης Συμπληρωματική μορφή για την οικογένεια των εξαιρετικά ειδικευμένων προσωρινά εργαζομένων

Μορφή INZ1371 Νέα Ζηλανδία
 • Αγγλικά
 • Γίνετε μέλος ή φέρτε οικογένεια

Μορφή INZ1371 Νέα Ζηλανδία

2022 Ειδική Ουκρανία Visa Έκφραση Ενδιαφέροντος

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.