Επιλέξτε γλώσσα

Δραστηριότητα: Φόροι

Σύνολο φορμών: 47

Έντυπα (47)

Σρι Λάνκα ένορκη δήλωση - Επιχειρηματική οντότητα
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα ένορκη δήλωση - Επιχειρηματική οντότητα

Σρι Λάνκα
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα

Σρι Λάνκα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Β
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Β

Για Προσθήκη/ Αφαίρεση/ Ενημέρωση Διευθυντή/Ατομικού Συνεργάτη/ Σχετικές Πληροφορίες Οντοτήτων

Σρι Λάνκα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Γ
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Γ

Για προσθήκη/ αφαίρεση/ ενημέρωση εγκεκριμένου πιστωτικού κουπονιού Στοιχεία υπογραφής

Σρι Λάνκα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Για προσθήκη/ αφαίρεση/ ενημέρωση λεπτομερειών ιδιοκτησίας

Σρι Λάνκα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- Δ
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- Δ

Για προσθήκη/ ενημέρωση φορολογικής διεύθυνσης

Σρι Λάνκα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- E
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- E

Για Προσθήκη/ Ενημέρωση Μη Ατομικών Σχετικών Πληροφοριών Οντοτήτων/Εταίρων

Σρι Λάνκα Αίτηση για Φόρο Αλλαγής Καταχώριση τύπου
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Αίτηση για Φόρο Αλλαγής Καταχώριση τύπου

Σρι Λάνκα Αίτηση για Πιστοποιητικό Εκκαθάρισης Φόρου Εισοδήματος για Επιδόματα Μετανάστευσης
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Αίτηση για Πιστοποιητικό Εκκαθάρισης Φόρου Εισοδήματος για Επιδόματα Μετανάστευσης

Σρι Λάνκα Αίτηση για έκδοση μετοχών
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Αίτηση για έκδοση μετοχών

Σρι Λάνκα Αίτηση για Φόρο επί της γης
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Αίτηση για Φόρο επί της γης

Αίτηση για νέα / αλλαγή ΦΠΑ Καταχώριση του προγράμματος
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Αίτηση για νέα / αλλαγή ΦΠΑ Καταχώριση του προγράμματος

Sri Lanka Αίτηση για Νέα / Ενημέρωση
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Sri Lanka Αίτηση για Νέα / Ενημέρωση

Σρι Λάνκα Εφαρμογή για την απελευθέρωση των οφελών τερματικού
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Εφαρμογή για την απελευθέρωση των οφελών τερματικού

Sri Lanka Αίτηση για την πληρωμή του γραμματοσήμου
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Sri Lanka Αίτηση για την πληρωμή του γραμματοσήμου

Αίτηση για την καταβολή δασμών γραμματοσήμων επί της μίσθωσης, του ενοικίου, των υπομνημάτων, του δώρου και της μεταβίβασης επιχειρήσεων στη Βόρεια Επαρχία

Σρι Λάνκα Αίτηση για την καταχώριση του καθήκοντος σφραγίδας
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Αίτηση για την καταχώριση του καθήκοντος σφραγίδας

Σρι Λάνκα Αίτηση για την καταχώριση φορολογικού τύπου
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Αίτηση για την καταχώριση φορολογικού τύπου

Σρι Λάνκα Αίτηση για την καταχώριση φορολογικού τύπου
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Αίτηση για την καταχώριση φορολογικού τύπου

Αίτηση για μεταφορά μετοχών στη Σρι Λάνκα
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Αίτηση για μεταφορά μετοχών στη Σρι Λάνκα

Σρι Λάνκα Αίτηση αναιρέσεως
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Αίτηση αναιρέσεως

Σρι Λάνκα Αίτηση για ένσταση
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Αίτηση για ένσταση

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για αλλαγή τελών
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για αλλαγή τελών

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για αλλαγή τελών
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για αλλαγή τελών

Για Ατομική και Ιδιοκτησία

Sri Lanka Έντυπο αίτησης για την αλλαγή τελών στοιχείων εγγραφής (για την εταιρεία)
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Sri Lanka Έντυπο αίτησης για την αλλαγή τελών στοιχείων εγγραφής (για την εταιρεία)

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για την εγγραφή του φορολογούμενου αλλαγής (Για την εταιρική σχέση/κοινή επιχείρηση/έργο)
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για την εγγραφή του φορολογούμενου αλλαγής (Για την εταιρική σχέση/κοινή επιχείρηση/έργο)

Σρι Λάνκα Αίτηση εγγραφής πωλητών στο πλαίσιο του καθεστώτος επιστροφής του τουριστικού ΦΠΑ
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Αίτηση εγγραφής πωλητών στο πλαίσιο του καθεστώτος επιστροφής του τουριστικού ΦΠΑ

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για την καταχώριση φορολογικού πράκτορα
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για την καταχώριση φορολογικού πράκτορα

Έντυπο αίτησης για απαλλαγή από τη φορολογία στη Σρι Λάνκα
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Έντυπο αίτησης για απαλλαγή από τη φορολογία στη Σρι Λάνκα

Εξωτερικές Αποκρίσεις

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για την επιβεβαίωση φόρου για την άδεια Liquor
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για την επιβεβαίωση φόρου για την άδεια Liquor

Αίτηση για την εγγραφή των φορολογουμένων στη Σρι Λάνκα
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Αίτηση για την εγγραφή των φορολογουμένων στη Σρι Λάνκα

Για ΜΚΟ/ Φιλανθρωπικό Κόμμα/ Συνεταιρισμοί & Σύλλογοι/ Ημι Κυβερνητικά Ιδρύματα/ Κυβερνητικά Ιδρύματα/ Ταμείο Πρόνοιας/ Trust/ Πρεσβεία/ Υψηλές Επιτροπές/ Λοιπά

Αίτηση για την εγγραφή των φορολογουμένων στη Σρι Λάνκα
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Αίτηση για την εγγραφή των φορολογουμένων στη Σρι Λάνκα

Για εταιρική σχέση/κοινή επιχείρηση/έργο

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για την εγγραφή των φορολογουμένων (για την εταιρεία)
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για την εγγραφή των φορολογουμένων (για την εταιρεία)

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για την εγγραφή των φορολογουμένων (για ατομική και ιδιοκτησία)
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης για την εγγραφή των φορολογουμένων (για ατομική και ιδιοκτησία)

Αίτηση για προσωρινή εγγραφή στη Σρι Λάνκα
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Αίτηση για προσωρινή εγγραφή στη Σρι Λάνκα

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Σρι Λάνκα Αίτηση για επιστροφή του τουριστικού ΦΠΑ
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Αίτηση για επιστροφή του τουριστικού ΦΠΑ

Έντυπο με έντυπο αίτησης

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης άδειας Casino
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Έντυπο αίτησης άδειας Casino

Σρι Λάνκα Πιστοποιητικό μείωσης του φόρου εισοδήματος
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Πιστοποιητικό μείωσης του φόρου εισοδήματος

Σρι Λάνκα Πιστοποιητικό μείωσης του φόρου εισοδήματος
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Πιστοποιητικό μείωσης του φόρου εισοδήματος

Σρι Λάνκα Πιστοποιητικό μείωσης του φόρου εισοδήματος
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Πιστοποιητικό μείωσης του φόρου εισοδήματος

Σρι Λάνκα Πιστοποιητικό Μειώσεων Φόρου Εισοδήματος - 2022/2023
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Πιστοποιητικό Μειώσεων Φόρου Εισοδήματος - 2022/2023

Σρι Λάνκα Έντυπο δήλωσης των ηλικιωμένων πολιτών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Έντυπο δήλωσης των ηλικιωμένων πολιτών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Σρι Λάνκα Έντυπο κοινοποίησης για την κατάθεση της ανά χώρα Έκθεση
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Έντυπο κοινοποίησης για την κατάθεση της ανά χώρα Έκθεση

Έντυπο ανακοίνωσης για την κατάθεση ανά χώρα Έκθεση του Ομίλου ΜΝΕ

Πρωτοβάθμια δήλωση απασχόλησης της Σρι Λάνκα
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Πρωτοβάθμια δήλωση απασχόλησης της Σρι Λάνκα

Δευτεροβάθμια δήλωση απασχόλησης της Σρι Λάνκα - Κάτοικοι
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Δευτεροβάθμια δήλωση απασχόλησης της Σρι Λάνκα - Κάτοικοι

Σρι Λάνκα Δήλωση για τον σκοπό του τμήματος 195 των εσόδων εσωτερικής ναυσιπλοΐας
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Δήλωση για τον σκοπό του τμήματος 195 των εσόδων εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Ο νόμος αριθ. 24 του 2017 και το άρθρο 58 του νόμου για τα εσωτερικά έσοδα (τροποποίηση), αριθ. 10 του 2021

Σρι Λάνκα Φόρος για την εθελοντική γνωστοποίηση Έντυπο - Οντότητα
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Φόρος για την εθελοντική γνωστοποίηση Έντυπο - Οντότητα

Σρι Λάνκα Φόρος για την εθελοντική γνωστοποίηση Έντυπο - Ατομικό
 • Φόροι
 • Αγγλικά

Σρι Λάνκα Φόρος για την εθελοντική γνωστοποίηση Έντυπο - Ατομικό

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.