Επιλέξτε γλώσσα
 1. Σπίτι
 2. Προϊόντα
 3. Ηλεκτρονικές φόρμες PDF
 4. Ινδία
 5. Παντζάμπ
 6. Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών

Τμήμα: Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών

Σύνολο φορμών: 12

Έντυπα (12)

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση για την ηλεκτρονική εγγραφή/πρόσθετο τέλος εγγραφής
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση για την ηλεκτρονική εγγραφή/πρόσθετο τέλος εγγραφής

Αίτηση για τέλος ηλεκτρονικής εγγραφής/πρόσθετο τέλος εγγραφής

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Πιστοποίηση Αίτησης Εγγράφων
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Πιστοποίηση Αίτησης Εγγράφων

Βεβαίωση εγγράφων

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση Πιστοποιητικού Πίσω Περιοχής
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση Πιστοποιητικού Πίσω Περιοχής

Πιστοποιητικό περιοχής προς τα πίσω

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση πιστοποιητικού συνοριακής περιοχής
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση πιστοποιητικού συνοριακής περιοχής

Έκδοση πιστοποιητικού συνοριακής περιοχής

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση υπηρεσίας αντιγραφής
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση υπηρεσίας αντιγραφής

Αντιγραφή υπηρεσίας

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Παραγραφή της Αίτησης Εγγράφων
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Παραγραφή της Αίτησης Εγγράφων

Υπογραφή του εγγράφου

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση Πιστοποιητικού Dogra
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση Πιστοποιητικού Dogra

Έντυπο αίτησης για πιστοποιητικό Dogra

Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών του Παντζάμπ - Εφαρμογή πιστοποιητικού e-Stamp
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών
 • Χίντι

Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών του Παντζάμπ - Εφαρμογή πιστοποιητικού e-Stamp

Έκδοση πιστοποιητικού e-Stamp

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση Πιστοποιητικού Εισοδήματος
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση Πιστοποιητικού Εισοδήματος

Έκδοση πιστοποιητικού εισοδήματος

Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών του Παντζάμπ - Μη Περιορισμός Εφαρμογή πιστοποιητικού
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών
 • Χίντι

Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών του Παντζάμπ - Μη Περιορισμός Εφαρμογή πιστοποιητικού

Έκδοση πιστοποιητικού μη επιβάρυνσης

Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - SPA/GPA Εφαρμογή πιστοποιητικού
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών
 • Χίντι

Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - SPA/GPA Εφαρμογή πιστοποιητικού

Καταβόθρωση του SPA/GPA

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση Άδειας Προμηθευτή Σφραγίδων
 • Αγγλικά
 • Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών
 • Χίντι

Punjab Τμήμα Εσόδων, Αποκατάστασης και Διαχείρισης Καταστροφών - Αίτηση Άδειας Προμηθευτή Σφραγίδων

Έντυπο αίτησης για έκδοση και ανανέωση άδειας προμηθευτή γραμματοσήμων

Διαγραφή συνεδρίας συμπλήρωσης

Διαγραφή της επιλεγμένης περιόδου συμπλήρωσης; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη συμπλήρωση της φόρμας θα χαθεί.

Διαγραφή συνεδρίας επεξεργασίας

Διαγραφή της επιλεγμένης συνεδρίας επεξεργασίας; Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόοδός σας στη δημιουργία και την επεξεργασία της φόρμας θα χαθεί.